• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 107601
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Millennials versnellen wijzigingen in b2b-inkoop

Millennials versnellen wijzigingen in b2b-inkoop

De opkomst van millennials op de werkvloer stelt de traditionele regels binnen b2b-inkoop op de proef. Dat blijkt uit de derde editie van de Europe Industrial Buying Dynamics studie van UPS. Niet alleen wenst de jonge generatie technisch georiënteerde klanten snelle leveringen, ook vinden ze aanvullende diensten en ondersteuning achteraf steeds belangrijker. Tegelijk maakt de persoonlijke manier van zakendoen steeds meer plaats voor online interacties.
Dit jaar bestaat 38% van de respondenten uit millennials, wat 10% meer is dan tijdens vorige editie. Deze generatie prefereert eigen onderzoek via social media boven contact opnemen met vertegenwoordigers. Millennials zijn eveneens geneigd om factoren als duurzaamheid en service achteraf meer in overweging te nemen dan traditionele elementen als kwaliteit en prijs.

Millennials verkiezen daarnaast vaker om rechtstreeks aan te kopen bij fabrikanten. Ook neemt de voorkeur voor online marktplaatsen sterk toe. De afgelopen twee jaar zagen Europese distributeurs hun aankoopaandeel met 17% dalen naar 29%, terwijl het aandeel van fabrikanten en online marktplaatsen met respectievelijk 5 en 19% groeide. Ook internationale inkoop is sterk in opmars. Millennials zeggen bijna de helft van hun producten internationaal te bestellen, wat veel meer is dan oudere generaties. Ze zijn ook bereid om meer te betalen voor een snelle service over de grenzen heen. Zo’n 26% verwacht orders binnen 2 dagen te ontvangen, terwijl 81% aangeeft bestellingen soms nog dezelfde dag te willen.

De aandacht voor service groeit binnen alle generaties inkopers en productgroepen. Millennials gaan nog een stap verder. Maar liefst 87% van hen geeft aan bereid te zijn in de komende 3 tot 5 jaar van leverancier te veranderen als dat hun bedrijf betere service na de aankoop oplevert.

Ondanks hun groeiende invloed zijn millennials weliswaar nog beperkter in wat en hoeveel ze kunnen kopen dan de meer ervaren generaties. De komende jaren zal hun invloed ongetwijfeld groter worden. Het is dan ook tijd voor bedrijven om de koper van de toekomst nog beter te leren kennen om op hun wensen te kunnen inspelen.

Meer over de resultaten van deze studie leest u in de volgende editie van Value Chain Management.
 
X