• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 108893
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Uitzicht op tewerkstelling blijft stabiel in transport en logistiek

Uitzicht op tewerkstelling blijft stabiel in transport en logistiek

Volgens de nieuwste ManpowerGroup Barometer zal de rekruteringsactiviteit in de sector Transport en Logistiek gematigd blijven in aanloop naar het volgende trimester. Van de bevraagde Belgische werkgevers uit de sector voorziet 4% hun personeelsbestand tegen eind december 2019 uit te breiden, terwijl 93% van de respondenten geen enkele verandering in hun personeelsbestand verwacht.
Na een correctie van de seizoenvariaties bereikt de nettotewerkstellingsprognose het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de voorzichtige waarde van +4. Dat is status quo ten opzichte van het vorige kwartaal en een lichte daling van 2 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018.
“Ondanks de politieke en economische onzekerheden, zowel nationaal als internationaal, houden werkgevers in de transport- en logistieke sector hun aanwervingsvooruitzichten op hetzelfde niveau als in het voorgaande kwartaal”, zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. “De uitzendmarkt is in juli gekrompen en de werkgevers in de transport- en logistieke sector blijven voorzichtig. Desalniettemin blijven er moeilijkheden bestaan ​​om gekwalificeerd personeel te vinden in diezelfde sectoren.”
 
X