• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 109791
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Siemens, Quinaptis en Thomas More Hogeschool Geel koppelen software voor magazijnbeheer met software voor automatisering

Siemens, Quinaptis en Thomas More Hogeschool Geel koppelen software voor magazijnbeheer met software voor automatisering

Siemens en Quinaptis hebben samen met de Thomas More Hogeschool in Geel een oplossing ontwikkeld om software voor magazijnbeheer en software voor automatisering te koppelen teneinde de processen in een automatisch magazijn te optimaliseren.
 
Technologiebedrijf Quinaptis en Siemens besloten samen de koppeling tussen SAP EWM en de PLC’s te realiseren aan de hand van ‘virtual commissioning’, het virtueel laten proefdraaien van een machine, installatie of in dit geval een geautomatiseerd magazijn, nog voor de oplevering gebeurt. Er wordt een ‘digital twin van de installatie gecreëerd om, nog voor de inbedrijfstelling, eventuele fouten te ontdekken en te ‘debuggen’.
 
Quinaptis en Siemens zouden een reële én een virtuele versie van een magazijn uitwerken, waarbinnen SAP EWM en PLC’s zouden communiceren en samenwerken. Ook twee bachelorstudenten elektromechanica aan de Thomas More Hogeschool in Geel werden – bij wijze van bachelorproef – bij het project betrokken. Omdat het uittesten in een echt magazijn moeilijk te verwezenlijken is, werkten de studenten met een automatisch miniatuurmagazijn van Fischer Technik, aangestuurd door een PLC. Parallel daarmee werd er ook een digitale versie – de digital twin – van gecreëerd.
Het project leverde een werkbare proof-of concept op. Met de Siemens NX-MCD simulatietool konden de projectmedewerkers niet alleen verifiëren dat de communicatie SAP EWM/PLC werkt, maar ook dat het concept schaalbaar is en toepasbaar in een echt magazijn, met echte kranen. Zo zou hetzelfde concept nu kunnen worden gebruikt voor de communicatie tussen SAP EWM en PLC’s om andere magazijntoestellen, zoals AGV’s en zelfs robots aan te sturen.
X