• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 110865
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
DiLLaS moet zorgen dat SLA’s in de logistieke keten worden nagekomen

DiLLaS moet zorgen dat SLA’s in de logistieke keten worden nagekomen

Bij het verzenden van gevoelige en delicate pakketten, bijvoorbeeld met medicijnen of gesofisticeerde technologie, kan er heel wat mislopen. Daarom moeten pakketbehandelaars op een betrouwbaar platform kunnen rekenen. De Nederlandse start-up Innotractor heeft zo’n platform gecreëerd als een gevolg van de ‘Gravity’ innovatie-activiteit die werd gesteund door EIT Digital, een kennis- en innovatiecommunity van het European Institute of Innovation and Technology (EIT).

 
De oplossing bestaat uit drie bouwstenen die zorgen voor een nieuwe manier om met pakketlevering om te gaan en de implementatie van meer betrouwbare en duurzame leverprocessen versnellen: DiLLaS (Distributed Ledger for Logistics and Supply chain management – de ledger- en applicatielaag), Gravity (de technologielaag) en Telbase (voor CRM, facturering en betaling).
 
DiLLaS is een blockchain ledger service die alle activiteiten en data in de volledige logistieke keten veilig opslaat en die data transparant maakt voor alle betrokken partijen. DiLLaS dient niet ter vervanging van de bestaande verzendfunctionaliteit van ondernemingen, maar is eerder de lijm tussen alle partijen in het logistieke ecosysteem. Het kan worden ingezet voor het optimaliseren en stroomlijnen van eender welke value chain waar logistiek aan te pas komt.
“Stel je een klassieke verzending voor waarbij een transportfirma een pakket aan een logistiek distributiecentrum overhandigt. Vervolgens steekt het pakket ergens een grens over, gaat het over naar een andere eigenaar, enz. Wij leggen al die gebeurtenissen en alle inbreuken tegen de service level agreements (SLA) vast en traceren wie op welk punt de verantwoordelijkheid over het pakket heeft. De verzender, de ontvanger, het warehouse en alle andere tussentijdse partijen kunnen die data in realtime raadplegen”, klinkt het bij Innotractor.
Dat alles maakt dat er minder tijd verloren gaat aan het oplossen van problemen en dat de administratie eenvoudiger verloopt.
 
De opslag van de data zorgt voor een hogere servicegraad t.a.v. de service level agreements. Bovendien laat het de betrokken stakeholders toe meteen te reageren wanneer er iets fout loopt zodat de schade kan worden beperkt.
Het platform is volledig functioneel en wordt momenteel in verschillende pilootprojecten getest, o.a. bij Poste Italiane.
Foto: EIT Digital
 
X