• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 113928
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Reële kans op EU-subsidie voor opslag CO2 onder Noordzee

Reële kans op EU-subsidie voor opslag CO2 onder Noordzee

De Europese Unie is waarschijnlijk bereid subsidie te geven aan een project om CO2 van de havens van Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee. Dat blijkt uit de lijst met energieprojecten die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. 
Omdat voor de Europese Unie CCS (Carbon Capture and Storage, ofwel het afvangen en opslaan van CO2) een belangrijk middel is in de strijd tegen klimaatverandering, heeft het CO2-project – ook wel het Porthos-project genoemd – de status van ‘Project of Common Interest’ (PCI) gekregen. Dit voorjaar buigt de Europese Commissie zich over de lijst met PCI’s. De projecten die volgens de Europese Commissie prioritair zijn, kunnen op een EU-subsidie rekenen.
 
In Rotterdam werken het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN momenteel samen aan de voorbereiding van het Porthos-project. Daarbij kunnen verschillende bedrijven CO2 aanleveren aan een transportleiding die dwars door het havengebied loopt. Via die leiding gaat de CO2 naar een leeg gasveld onder de Noordzee om er voor altijd opgeslagen te worden. Volgens de planning zou eind 2023 de eerste CO2 worden opgeslagen. In deze eerste fase zal het naar verwachting alleen om CO2 van bedrijven uit Rotterdam gaan. Aangezien de industrie in Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen niet over lege gasvelden voor de kust beschikt, wordt bekeken of die industrie via een pijpleiding op het Rotterdamse systeem kan worden aangesloten. Daartoe onderzoeken North Sea Port en Port of Antwerp de mogelijkheden om in hun gebieden verzamelleidingen aan te leggen waarop de industrie kan aansluiten. Die lokale leidingen zouden dan in een volgende fase met het Rotterdamse Porthos kunnen worden verbonden. De industrie in de havens van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port zijn trouwens al met verschillende pijpleidingen met elkaar verknoopt. Zo ontvangen de raffinaderijen in Antwerpen en Vlissingen al sinds jaar en dag ruwe olie per pijpleiding uit Rotterdam.
 
De havenbeheerders (North Sea Port, Port of Antwerp en Havenbedrijf Rotterdam) onderzoeken verder ook hoe de infrastructuur tussen de havens eruit moet komen te zien. Ze doen dat onder de naam ‘CO2 TransPorts’. De drie havens kunnen in 2020 subsidie aanvragen uit een Europees fonds voor infrastructuur, de ‘Connecting Europe Facility’. De PCI-status geldt voor twee jaar (2020 en 2021). Daarna moeten de bedrijven opnieuw een aanvraag indienen.
X