• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 114788
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Public cloud groeit minder snel dan verwacht volgens Barracuda

Public cloud groeit minder snel dan verwacht volgens Barracuda

Barracuda, aanbieder van securityoplossingen die geschikt zijn voor de cloud, heeft met ‘Future Shock: The Cloud Is The New Network’ een nieuw onderzoek voorgesteld dat peilt naar de adoptie van public cloud. Voor het onderzoek werden 750 IT-beslissers gevraagd naar hun ervaringen met public cloud en naar hun bekommernissen die de adoptie ervan afremmen. 
Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de public cloud blijft groeien, maar dat security nog steeds een grote barrière vormt. Ondernemingen moeten rekening houden met een groot aantal en een sterke variëteit van cyberdreigingen.
 
Enkele uitkomsten van het onderzoek:
  • Gemiddeld 45% van de IT-infrastructuur van organisaties draait momenteel in de public cloud, terwijl een onderzoeksrapport van Barracuda uit 2018 55% voorspelde voor 2020. Volgens het nieuwe Future Shock rapport zal de ratio binnen vijf jaar 76% benaderen;
  • Security is voor 70% van de respondenten de belangrijkste zorg die de adoptie van de cloud afremt, van de beveiliging van de infrastructuur, de impact van cyberaanvallen tot de beveiliging van toepassingen in de public cloud. Driekwart (75%) van de respondenten zegt dat ze al eens het doelwit van een aanval zijn geweest;
  • Daarnaast is ook de integratie van de public cloud met bestaande, vaak oudere technologie, private cloud en met on-premises infrastructuur een voorname zorg van de respondenten;
  • Als oplossing kiezen de respondenten het vaakst voor een beveiligd software-defined wide-area network (SD-WAN) in combinatie met public cloud. Bijna een kwart (23%) van de respondenten heeft al SD-WAN uitgerold, terwijl nog eens ruim de helft (51%) momenteel bezig is met de uitrol of verwacht dat binnen twaalf maanden te gaan doen.
X