• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 116292
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Efficiëntere opvolging van pakketten met farmaceutische producten voor Febelco dankzij IDdelivery

Efficiëntere opvolging van pakketten met farmaceutische producten voor Febelco dankzij IDdelivery

(Advertorial) Febelco is een coöperatieve groothandel met het aandelenkapitaal in handen van de Belgische zelfstandige apothekers. Meer dan 3.200 apotheken worden dagelijks tot drie keer bevoorraad met 250 voertuigen vanuit acht vestigingen verspreid over heel België. PDC (Pharma Distri Center) is een onafhankelijke logistieke partner (3PL) voor de farmaceutische industrie, die zorgt voor de opslag, de picking, de verpakking en de verdeling voor klanten over heel Europa. Op vraag van bepaalde farmaceutische producenten gingen Febelco en PDC op zoek naar een oplossing om gezamenlijk de pakketten van de PDC-magazijnen via het Febelco distributiecentrum tot bij de apotheker te kunnen ‘tracken & tracen’. Hiervoor doet Febelco beroep op de Proof of Delivery-oplossing van PHI DATA: IDdelivery®.

Nu kan men de levering van goederen (colli of afzonderlijke artikelen) in realtime volgen van vertrekpunt tot eindpunt. Elke bestuurder beschikt over een mobiel apparaat met ingebouwde barcodescanner, realtime verbonden met een centrale database. Bij het laden van de vrachtwagen is er een controle of de juiste goederen worden geladen. Daarna toont het systeem de lijst van alle leveringsadressen. Bij de klant wordt elk pakket gescand en afgeleverd. Problemen met de levering worden geregistreerd en doorgestuurd. Na de levering zijn die gegevens meteen beschikbaar voor de administratieve afhandeling of klantendienst. De nieuwe aanpak vermindert de foutenmarges aanzienlijk, en draagt bij tot procesverbeteringen en zelfs tot een beter zicht op specifieke behoeften en andere informatie over apothekers.
X