• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 116292
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Slapend werkkapitaal? Waarom is het beter om voorraad te minimaliseren?

Slapend werkkapitaal? Waarom is het beter om voorraad te minimaliseren?

(Advertorial) Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van individuele artikelen en zijn bang om niet tijdig te kunnen leveren. Dit leidt er echter toe dat er te veel „kapitaal“ in het magazijn wordt opgeslagen, dat de opslagkosten te hoog zijn en dat de liquiditeit van het bedrijf afneemt. Een geoptimaliseerde voorraad leidt tot minder slapende kapitaalsbenutting en een hogere liquiditeit. Door gericht voorraadbeheer met de hulp van een specialist als BITO, kunnen overbodige huur-, exploitatie-, onderhouds- en personeelskosten worden bespaard … 

Optimaliseer voorraden verstandig …
X