• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 116981
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Montea verwacht toenemende impact van China op Belgische logistieke sector

Montea verwacht toenemende impact van China op Belgische logistieke sector

Het gros van de logistieke bedrijven in België onderschat nog altijd de impact van de Chinese economische sneltrein. Dat maakt vastgoedspecialist Montea op uit zijn nieuwe Logistieke Barometer. Daarin geeft maar liefst de helft van de bedrijfsleiders aan dat ze geen grote invloed van de Chinese markt op hun activiteiten verwachten. “Dat is opmerkelijk, want meer dan ooit zet China vandaag met rasse schreden koers naar West-Europa. De coronacrisis biedt op dat vlak extra ontwikkelingskansen waarop de logistieke sector volop moet inspelen. Want je zult zien, de Chinezen zullen straks ook bij ons komen aankloppen”, aldus Jo De Wolf, CEO van Montea (foto)
Sinds eind jaren ’90 heeft China zich razendsnel ontwikkeld tot de tweede grootste economie van de wereld, na de Verenigde Staten. En ook in ons land is die impact te zien. In de eerste negen maanden van vorig jaar voerden Chinezen voor maar liefst 12,4 miljard euro producten en diensten in. Dat is nog steeds vier keer minder dan onze grootste toeleverancier – Nederland – maar het Chinese aandeel heeft volgens experten wel alle potentieel om de komende decennia snel te groeien.
 
Toch zet slechts één op de twee logistieke spelers zich nu al schrap voor de impact van de Chinese markt op hun activiteiten, zo blijkt uit de Logistieke Barometer van Montea. Die barometer is een tweejaarlijkse bevraging bij de top van de logistieke sector, die zich voornamelijk focust op een aantal nieuwe trends in de markt en waarbij nu ook op China werd ingezoomd. Bijkomend opmerkelijk resultaat uit de barometer: precies 15% van de Belgische logistieke sector voelde een significante impact van China in 2019. En amper een kwart van de logistieke spelers verwacht ook in 2020 of 2021 een China-effect te voelen. Voor Montea gaat het om een onderschatting, al moet gezegd dat de bevraging weliswaar voor het uitbreken van de coronacrisis werd uitgevoerd.
 
Nog te veel logistieke bedrijven dreigen de trein te missen als ze zich niet voorbereiden op de impact die China op de logistieke sector zal teweegbrengen, luidt het bij Montea. Volgens de beursgenoteerde vastgoedspeler is het duidelijk dat internationale partnerships met Chinese bedrijven de komende decennia doorslaggevend zullen zijn. En dat zowel voor ontwikkelingen binnen onze eigen samenleving, als voor de Belgische en Europese bedrijfscultuur.
 
De bekendste methode waarmee China aan zijn nieuwe wereldhegemonie timmert, is via het zogeheten ‘Belt and Road Initiative’. De invoering van deze ‘Nieuwe Zijderoute’ ging in 2013 van start en is erop gericht de handel tussen China en inmiddels al meer dan 60 landen – hoofdzakelijk in Europa en Noord-Afrika – te vergroten door grote infrastructuurinvesteringen. Heel wat Europese landen hebben zich al geëngageerd en sinds vorig jaar heeft ook Italië zich als eerste G7-land bij het economische programma aangesloten. 
Bovendien wijst Jo De Wolf op de vergevorderde participatie van onze buurlanden in het ‘Belt and Road Initiative’. Maar ook in eigen land zijn er al een aantal voorbeelden van succesvolle samenwerkingen met Chinese toppers te vinden. Onder andere met een Chinese logistieke mastodont zoals Lingang in de haven van Zeebrugge en bij online gigant Alibaba op de luchthaven van Luik.
 
Volgens Montea zal de huidige coronacrisis nieuwe ontwikkelingskansen genereren voor de logistieke sector. Zo zullen bedrijven grotere, meer strategische voorraden moeten opbouwen in Europa, en dat voor zowel productie als levering. 
“We hebben met z’n allen ervaren hoe snel ons economisch systeem ontregeld wordt wanneer de toevoer van buiten Europa plots stilvalt”, zegt Jo De Wolf. “Deze crisis legt dan ook de kwetsbaarheid van onze supply chain bloot. Vertrouwde principes zoals ‘just in time’ en ‘single supplier’ moeten in de toekomst kritischer worden bekeken. Bedrijven zullen hun voorraden anders moeten bepalen. We zagen voor de crisis al een aantal bedrijven onderzoeken om een stuk geautomatiseerde productie terug naar Europa te halen. Corona zal die reflectie nu nog meer versnellen.”
Foto: Montea – David Plas
 
X