• actualkey: wekelijkse
  • currentnieuwsbrief: 117243
  • currentteamplate: Wekelijkse 88
België heeft potentieel voor megadistributiecentra

België heeft potentieel voor megadistributiecentra

In de periode 2013-2020 zijn 41 megadistributiecentra in België gevestigd of aangekondigd, met in totaal 3,1 miljoen vierkante meter aan vloeroppervlak. Van een versnelling van de vestiging van deze XXL-DC’s (> 40.000m2) – zoals die in Nederland en Duitsland zichtbaar is – is in België evenwel (nog) geen sprake. De regio’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg profiteren het meest – de regio’s in Wallonië hebben een beperkt marktaandeel van 20%. Die conclusie trekt het logistiek vastgoed adviesbureau Buck Consultants International in een onderzoek naar de vestiging van megadistributiecentra in België. “Drijvende krachten achter de opening van dit soort grotere distributiecentra zijn efficiëntie en schaalvoordelen in warehouse-operaties én de groei van e-commerce activiteiten, die immers meer ruimte vragen”, klinkt het bij Buck Consultants International.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de vestiging van grootschalige DC’s in België in de loop der jaren redelijk stabiel is gebleven. Vlaanderen bezet de eerste vier plaatsen op een ranglijst van provincies, de eerste Waalse regio komt op plaats vijf (zie tabel). Volgens de consultants zorgt het coronavirus ervoor dat het aantal nieuwe vestigingen van megadistributiecentra in Europa in 2020 wellicht minder dan in de afgelopen jaren zal zijn, dus ook in België. “Maar de drijvende krachten voor deze centra zijn corona-proof, zo blijkt uit ons onderzoek.”
 
In de periode 2013-2020 openden 41 bedrijven mega DC’s in België. In dezelfde periode waren dat er in Nederland 101. “In Nederland vond de laatste jaren een versnelling plaats van de vestiging van megadistributiecentra. Internationale e-commerce distributiecentra hebben Nederland vaker gekozen vanwege de beschikbare ruimte, flexibele arbeidsmarkt, licht lagere arbeidskosten en een sterk acquisitiebeleid”, aldus Buck Consultants International. Het adviesbureau ziet evenwel groeiende kansen voor megadistributiecentra in België omdat Vlaanderen en Wallonië zich steeds meer bewust worden van hun logistieke kansen. “Zeker nu in Nederland felle discussies worden gevoerd over de wenselijkheid van grote DC’s met het oog op de landschappelijke inpassing. Daarnaast werd ook de arbeidsmarkt in de logistieke topregio’s – in ieder geval tot voor kort – krapper, en is de inzet van flexibele arbeid lastiger geworden. Met gerichte verbeteringen van het vestigingsklimaat en een intensieve internationale marketing kan België meer profiteren van de blijvende vraag naar vestigingslocaties van internationale distributiecentra.”
Tabel: Detaillering vestiging van megadistributiecentra in België 2013-2020
Bron: Buck Consultants International

 
X