• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 118401
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Werkgevers in transport en logistiek verwachten banenverlies

Werkgevers in transport en logistiek verwachten banenverlies

Volgens de ManpowerGroup Barometer voor de Tewerkstellingsvooruitzichten die op 8 september 2020 is gepubliceerd, zijn werkgevers in de sector transport en logistiek pessimistisch over de evolutie van de werkgelegenheid in hun bedrijf tegen eind 2020. Van de bevraagde werkgevers is 10% van plan tegen eind december 2020 hun personeelsbestand uit te breiden, terwijl 14% van plan is dat te verminderen. 
71% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie voor seizoensvariaties, bereikt de nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers die van plan zijn mensen in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die medewerkers willen ontslaan) een licht negatieve waarde van -3%. Dat is een daling van 4 punten in vergelijking met het vorige kwartaal, en 12 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019.
“Als gevolg van de coronacrisis zal de arbeidsmarkt in België in de loop van het vierde kwartaal op een laag pitje (0%) blijven draaien”, legt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux, uit. “In dit klimaat van onzekerheid verwachten werkgevers in vier van de acht onderzochte sectoren in België banenverlies: de maakindustrie (-1%), transport en logistiek (-3%), groot- en detailhandel (-7%) en tot slot horeca (-22%). De resultaten van onze enquête tonen aan dat werkgevers rekening houden met het feit dat de crisis langer zal duren dan ze oorspronkelijk hadden verwacht. Het percentage van werkgevers die een terugkeer naar een normaal herstel binnen de 12 maanden verwacht, is gedaald van 72% naar 58%. Dit besef van een langer durende crisis wordt waargenomen in de drie gewesten en in het leeuwendeel van de bevraagde landen.”
 
De bevraagde werkgevers zijn minder optimistisch dan in het vorige kwartaal over hoe snel er een herstel zal optreden: In België verwacht 58% van hen (tegenover 72% in juni) dat ze binnen de komende 12 maanden opnieuw aan hetzelfde tempo personeel zullen aanwerven als voor de COVID-19-crisis. 15% (9% in juni) denkt dat dit meer dan een jaar zal duren en 12% (2% in juni) denkt dat ze dat tempo nooit meer halen. Het besef dat de crisis langer zal duren, wordt in alle drie de gewesten waargenomen: slechts 1 op de 2 werkgevers verwacht een terugkeer naar een normaal herstel binnen een jaar in Vlaanderen (52%, een daling van 17%), 6 op de 10 in Brussel (60%, een daling van 15%) en bijna 7 op de 10 in Wallonië (69%, een daling van 7 punten).
 
Op korte termijn is een grote meerderheid van de bevraagde werkgevers van plan het personeel dat nog steeds tijdelijk werkloos is als gevolg van overmacht, te herintegreren: 70% van de betrokken werkgevers is van plan ze voltijds in dienst te houden, 22% zal ze deeltijds opnieuw aannemen, terwijl 8% overweegt een aantal van hen te ontslaan. Binnen dit en zes maanden zijn bijna 7 van de 10 bevraagde werkgevers van plan hun personeelsbestand op hetzelfde niveau te houden. Werkgevers zullen in de eerste plaats proberen op hun eigen personeel te vertrouwen voordat ze hun toevlucht nemen tot externe arbeidskrachten. 21% is namelijk van plan het aantal uitzendkrachten te verminderen, 19% zegt te zullen proberen het aantal externe consultants te verminderen en 13% is van plan minder zelfstandigen (freelancers) in te zetten. Om de impact van COVID-19 maximaal te beperken, heeft 62% van de bevraagde werkgevers telewerk ingevoerd en 23% zegt zelfs bereid te zijn medewerkers de mogelijkheid te bieden om 100% van de tijd op afstand te werken.

Grafiek: ManpowerGroup
X