• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 118401
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Logistieke partijen ontwikkelen samen oplossing voor resource- en routeplanning

Logistieke partijen ontwikkelen samen oplossing voor resource- en routeplanning

De logistieke bedrijven Cornelissen Groep, Peter Appel Transport en Simon Loos hebben samen met softwareleverancier Conundra een samenwerkingscontract ondertekend. De vier partijen zullen de komende twee jaar gezamenlijk werken aan een innovatieve software die een volledig geautomatiseerde planning van resources en routes mogelijk maakt. De nieuwe planoplossing moet de partijen in staat stellen de transportresources – chauffeurs, trucks en trailers – op de meest optimale manier op de beschikbare transportorders in te plannen, met volledige en automatische integratie van alle randvoorwaarden zoals wet- en regelgeving, eisen en wensen van de klant, en voorkeuren van de chauffeurs.
 
Aan de basis van de nieuwe resource planningssoftware ligt de bestaande orderplanningstool OptiFlow. Deze oplossing wordt door de vier partners doorontwikkeld om volledig geautomatiseerd ingezet te kunnen worden in het soort dienstverlening dat Cornelissen, Peter Appel Transport en Simon Loos bieden.
 
De gezamenlijke ontwikkeling van de resource- en routeplanningsoplossing moet uiteindelijk leiden tot een volledig data driven organisatie. Het project is opgedeeld in meerdere fasen, waarbij telkens een deel van de ontwikkelde oplossing wordt geïmplementeerd. Die gefaseerde integratie van de software betekent dat de organisaties gaandeweg hun bestaande organisatiestructuur, cultuur en werkwijzen moeten laten meebewegen met de volledig nieuwe wijze van het omgaan met resources en orders. Die stappen zullen de logistiek dienstverleners zelfstandig en passend binnen de eigen organisatie, parallel aan het ontwikkeltraject moeten zetten.

Foto: (v.l.n.r.) Steven De Schrijver (Conundra), Martin Knol (Simon Loos), An De Wispelaere (Conundra), Mark van der Drift (Cornelissen Groep), Simon Loos (Simon Loos), Peter Appel (Peter Appel Transport).
X