• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 118401
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Chep pallets voortaan uit 100% gecertificeerde houtbronnen

Chep pallets voortaan uit 100% gecertificeerde houtbronnen

Chep bereikt opnieuw een van zijn klimaatdoelen door niet langer bij te dragen aan ontbossing. Voortaan komt elke houten Chep-pallet wereldwijd van duurzaam beheerde bossen. De keuze voor 100% gecertificeerde houtbronnen is een logisch gevolg van het circulaire businessmodel van Chep, waarbij ladingdragers worden gedeeld en hergebruikt. Door dit systeem van palletpooling bespaart Chep jaarlijks al 1,7 miljoen bomen.
 
Voortaan komt al het aangekochte hout uit duurzaam beheerde bossen, die moeten gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council (FSC) of door het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Die twee non-profitorganisaties certificeren alleen bosbouwactiviteiten die voldoen aan internationale best practices zoals het vervangen van gerooide bomen door nieuwe exemplaren en het leveren van een positieve sociale en economische impact op de lokale gemeenschappen en fauna. 
 
De bijdrage van Chep aan zero-ontbossing maakt deel uit van de duurzaamheidsdoelen voor 2020 van de internationale Brambles Group, die in de Benelux onder het merk Chep actief is. Die doelen werden in 2015 opgesteld en zijn gebaseerd op het bestaande bedrijfsprogramma ‘Better Business, Better Planet, Better Communities’. Ze zijn ontwikkeld volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s).
 
Hoewel Chep nu het gestelde doel van een 100% gecertificeerde en duurzame houtinkoop bereikt, wil de organisatie nog meer doen. Omdat Chep een netto positieve impact op de planeet wil hebben, wil het ook bijdragen aan herbebossing en regeneratieve supply chains opzetten die de bosmassa van de wereld laten aangroeien. 
X