• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 118401
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
BigMile beschikbaar voor Europese gebruikers

BigMile beschikbaar voor Europese gebruikers

Stichting Connekt (een onafhankelijk netwerk voor duurzame bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek) en Districon Solutions (ontwikkelaar van supply chain-strategieën en -oplossingen) zijn een samenwerking aangegaan om vanuit BigMile BV de SaaS-oplossing BigMile als dienst commercieel te leveren, om te beginnen in Europa. BigMile is een van de resultaten van de ontwikkeling van carbon footprinting die door Lean & Green Europa gestart is, en door steun van het Nederlandse ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Topsector Logistiek volwassen kon worden gemaakt.
 
Het idee achter carbon footprinting is dat de basisgegevens van transport en overslag de beste bron van data zijn die er te vinden is: wat is er vervoerd en hoeveel brandstof is daarbij gebruikt? Die data leveren betere en betrouwbare resultaten op dan met modellen te werken.
BigMile moet het eenvoudig maken om regelmatig gestandaardiseerde carbon footprinting berekeningen en analyses te doen in zowel eenvoudige als complexe internationale logistieke ketens. Op basis van echte zendingen en gemeten brandstofverbruik wordt berekend hoe effectief elke zending is vervoerd. Hetzelfde kan worden gedaan voor gemodelleerde ketens. Met makkelijk te gebruiken analyses wordt meteen zichtbaar waar er winst te halen is. De resultaten zijn direct bruikbaar om klanten te informeren, of om verantwoording af te leggen over de CO2-uitstoot veroorzaakt door logistiek.
 
De SaaS-oplossing BigMile is verzelfstandigd in een onderneming die zich volledig richt op het leveren van een betrouwbare dienst, aan alle partijen groot en klein die er gebruik van willen maken. De verdere ontwikkeling van de dienst zal BigMile BV op zich nemen.
X