• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 118780
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Aantal XXL warehouses in België, Nederland en Duitsland stijgt sneller

Aantal XXL warehouses in België, Nederland en Duitsland stijgt sneller

In de periode 2013-2019 werden 424 megadistributiecentra – met elk meer dan 40.000m² vloeroppervlakte – gebouwd of aangekondigd in het logistieke hart van Europa. Daarbij omvat ‘2019’ ook de warehouses die in 2018/2019 werden aangekondigd en in 2020/2021 opengaan.
De meerderheid van die XXL warehouses werden gebouwd in Duitsland (285; 67%), gevolgd door Nederland (98; 23%) en België (41; 10%). Samen zijn die 424 XXL warehouses goed voor 28,9 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte.
In de laatste vijf jaar is er een duidelijke versnelling merkbaar in de opkomst van XXL warehouses. In vergelijking met 2015/2017 is er voor 2018/2019 sprake van een toename met 57% in de drie landen samen. Daarbij vertegenwoordigt Nederland een toename met 100%, terwijl België voor de twee periodes gelijkblijvende cijfers optekent (zie figuur).
 
Die conclusies komen naar voren in een recent whitepaper over Mega DC’s, gepubliceerd door de real estate adviesbureaus Buck Consultants International (NL) en Bulwiengesa (D). Beide ondernemingen hebben hun databases samengevoegd om aan de hand van een vaste reeks bepalingen voor het eerst de groei van Mega DC’s in België, Nederland en Duistland in kaart te brengen.
 
Dat de vraag naar logistiek vastgoed de laatste jaren zo sterk toeneemt, heeft volgens het whitepaper o.a. te maken met de boomende Europese economie net voor de corona-uitbraak, de snelle opmars van e-commerce, de stijgende wereldhandel en de lage intrestvoeten die het financieel aantrekkelijk maken in warehouses te investeren.

Figuur: Aantal nieuwe Mega DC’s in de afgelopen vijf jaar, opgedeeld in twee periodes: 2015/2016/2017 en 2018/‘2019’
Bron: Buck Consultants International / Bulwiengesa
X