• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 120988
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Katoen Natie koopt Antwerpse Boerentoren van KBC

Katoen Natie koopt Antwerpse Boerentoren van KBC

Een jaar nadat KBC de prominente Boerentoren in Antwerpen in de etalage plaatste, is er een koper gevonden. Katoen Natie, o.l.v. CEO Fernand Huts, zal het gebouw ombouwen tot een heuse cultuurtoren met daarnaast plaats voor horeca, handelszaken, kantoorruimte en woningen.
De herontwikkeling van het gebouw, dat al sinds de bouw in 1930 in handen is van KBC en destijds het hoogste torengebouw van Europa was, zal worden geleid door de West-Vlaamse vastgoedontwikkelaar ION. In het voorjaar van 2021 zal worden gestart met de sanering van de KBC-toren. Het geheel van afbraak-, asbestverwijdering- en stabiliteitswerken zou 36 maanden in beslag nemen. Daarna kan het gebouw worden omgevormd voor zijn nieuwe bestemming.
 
De cultuurtoren zal zich met zijn verschillende expositieruimtes, kunstdepots, restauratieatelier, filmzalen en beeldentuin zoveel mogelijk voor het publiek openstellen. Ook worden er verschillende horecazaken, een auditorium, congresruimtes en winkels in ondergebracht. In het smalle gedeelte van het gebouw zouden appartementen worden ingericht, terwijl de bovenste drie verdiepingen voorbehouden zijn voor een observatorium en panoramazaal.
X