• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 121390
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
75% van de bedrijven past supply chain aan voor de toekomst

75% van de bedrijven past supply chain aan voor de toekomst

Voor de derde keer publiceert BluJay Solutions, leverancier van supply chain-software en -diensten, de belangrijkste bevindingen van zijn jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken in de logistieke sector en supply chains.
Het rapport ‘Creating Resilience Amid Disruption’ geeft weer hoe supply chains worden aangepast om succesvol te blijven, hoe logistieke organisaties de wereldwijde ontwrichting door COVID-19 hebben doorstaan en hoe zij hun supply chain toekomstbestendig willen maken. Het onderzoek werd in opdracht van BluJay uitgevoerd door Adelante SCM, in samenwerking met de Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).

Hoewel de pandemie aan de ene kant voor een grote verstoring van de supply chain heeft gezorgd, was het ook als een katalysator voor verandering en innovatie. In totaal verwacht 75% van de respondenten gematigde tot extreme veranderingen te zullen doorvoeren in de manier waarop zij hun supply chains ontwerpen en exploiteren. Die aanpassingen moeten ervoor zorgen dat ze veerkrachtiger worden.

Op de vraag welke functies of processen binnen hun supply chain de meeste verandering of evaluatie vereisen, staan de IT-capaciteiten (61%) en het personeelsbeleid (58%) in de top twee. Voor veel bedrijven heeft de snelle en onverwachte verschuiving naar thuiswerken tekortkomingen in hun HR-beleid en IT-capaciteiten aan het licht gebracht. Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van on-premise applicaties die niet toegankelijk zijn via de cloud ervaarden dat.

Een meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat het creëren van een veerkrachtige supply chain begint met het ontwikkelen van sterkere, meer transparante relaties met de belangrijkste leveranciers (53%). Samen met (interne) trainingen van medewerkers (49%) en het uitbreiden en diversifiëren van het personeelsbestand (43%) vormt dat de top drie van stappen die bedrijven verwachten te zetten.

Ook het inzicht in vraag en aanbod wordt in de toekomst nog belangrijker; een belangrijke les die bedrijven uit de pandemie hebben getrokken, is het belang van realtime zichtbaarheid in vraag en aanbod om efficiënt te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De mogelijkheid om verschillende scenario’s vooraf in kaart te brengen en te simuleren om zich zo proactief op de toekomst voor te bereiden, is daarbij van kritiek belang.
X