• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 123869
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Scania Parts Logistics vaart duurzame koers met binnenvaart

Scania Parts Logistics vaart duurzame koers met binnenvaart

Scania Parts Logistics staat in voor de wereldwijde distributie van alle Scania-reserveonderdelen. Vanuit het distributiecentrum in Oudsbergen worden dagelijks gemiddeld 30.000 orderlijnen naar Scania Business Units en dealers over de hele wereld verstuurd. Na een grondige analyse van de maritieme exportflow door
Multimodaal.Vlaanderen (VIL) blijkt dat Scania Parts Logistics de containers die vanuit Oudsbergen via de haven van Antwerpen vertrekken, perfect via de Haven Genk en het Albertkanaal kan verschepen. Dat zou 47% minder CO2-uitstoot opleveren in vergelijking met de vrachtwagen. 
Ook zou het 1600 vrachtwagenritten minder over de E313 betekenen, minstens 10% kostenbesparing op het transport Oudsbergen-Antwerpen opleveren én zorgen voor optimalisering in het magazijn.
 
Uit de analyse die Multimodaal.Vlaanderen uitvoerde, blijkt dat driekwart van de exportcontainers die vanuit Oudsbergen per truck vertrekken, in aanmerking komen voor modal shift naar de barge op basis van het ‘ICY’-concept (Inland Container Yard). Dat betekent dat de lege container niet in Antwerpen wordt opgehaald, maar direct aan de binnenvaartterminal in Genk, waardoor de rit met een lege container vanuit Antwerpen wordt uitgespaard. De geladen containers vertrekken dan vanuit de Haven Genk met de barge naar de deepsea terminal in de Antwerpse haven.
 
Scania start met de zendingen naar Brazilië via MSC, goed voor 400 containers per jaar. Vervolgens worden de andere bestemmingen uit de VIL-analyse stap voor stap onderzocht en waar mogelijk overgezet. Het totale potentieel voor de barge bedraagt een 800-tal containers per jaar.
De totale CO2-besparing voor de 800 containers bedraagt 85 ton, ofwel 47% minder dan via de weg. De mobiliteitswinst op de E313 en de ring rond Antwerpen telt dubbel door: de shift van 800 containers betekent 1600 uitgespaarde ritten van en naar Antwerpen, goed voor 168.000 km minder over de weg.
 
Het project zou een kostenbesparing van ruim 10% op het traject Oudsbergen-Antwerpen opleveren. Die besparing zou in de realiteit nog hoger liggen gezien de positieve neveneffecten van de modal shift. Door de lege containers ’s avonds aan te voeren en ’s ochtends geladen op te halen, slaagt Scania erin de workload tussen de dag- en de nachtploeg beter te balanceren. Ook op het vlak van douaneformaliteiten is er sprake van optimalisering. Door te werken met het pick & drop-systeem worden de containers na het ophalen meteen doorgevoerd naar de transitvrije zone in Haven Genk. Daardoor kan Scania de exportdocumenten zonder tijdsdruk klaarmaken.
X