• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 125579
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
VIL wijst op tijdswinst bij lossen en laden dankzij integratie realtime data in dynamisch slotboekingssysteem

VIL wijst op tijdswinst bij lossen en laden dankzij integratie realtime data in dynamisch slotboekingssysteem

Bedrijven en consumenten verwachten steeds meer dat producten snel, flexibel en betrouwbaar worden geleverd. Verlies- en wachturen bij magazijnen en
distributiecentra zijn daardoor meer dan ooit uit den boze. Daarom heeft VIL met het project OptiPlan nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de planning voor het laden en lossen te optimaliseren door realtime data te integreren in een dynamisch slotboekingssysteem. Op die manier wil VIL het aantal wachturen en extra gereden kilometers beperken en tegelijkertijd ook de vlotte en efficiënte doorstroming van vrachten bij distributiecentra en magazijnen realiseren.
Geen vlot proces
Het inplannen en vervolgens verwezenlijken van afspraken voor laden en lossen verloopt niet altijd even vlot. Sommige verladers gebruiken een statisch slotboekingssysteem waarin de transporteurs een dag op voorhand een slot kunnen inboeken om te lossen en/of te laden. Andere verladers gebruiken geen boekingssysteem. Bovendien zijn bestaande systemen vaak niet op elkaar afgestemd. Uiteenlopende dataformaten en communicatiesystemen maken een vlotte systeemintegratie tussen de verschillende toepassingen quasi onmogelijk, zeker als er meerdere bedrijven bij betrokken zijn. Dat leidt tot lange wachttijden en soms zelfs een dag verlies voor de transporteurs enerzijds en extra werk voor de magazijnmedewerkers anderzijds, met stress bij alle betrokkenen er bovenop.
 
Dynamisch platform met realtime data
Recent VIL-onderzoek toont aan dat vrachtwagens gemiddeld 52 minuten te vroeg zijn, terwijl anderen door bijvoorbeeld file of lange wachttijden bij een vorige afspraak te laat komen.
 
De applicatie die bij OptiPlan werd ontwikkeld en uitgetest, gebruikt realtime data uit bijvoorbeeld de gps-systemen in de verschillende vrachtwagens om ETA’s (estimated time of arrival) te berekenen. Met die realtime data kunnen onhaalbaarheden en opportuniteiten vroegtijdig worden gedetecteerd. Slots van vrachtwagens die te vroeg of te laat zullen aankomen, worden dynamisch aangepast. Dat kan zowel door ‘swaps’ – slots die onderling worden gewisseld – als door het verschuiven van een afspraak naar een slot dat nog niet is ingenomen. Op die manier wordt veel tijd gewonnen bij het lossen en laden.
 
End-to-end en win-win
Realtime data slim aanwenden om de planning van de in- en uitgaande transporten bij verladers dagelijks dynamisch te optimaliseren en verloren tijd te vermijden, zorgt volgens VIL voor een win-win voor alle partijen. De transporteur moet met minder verliestijden afrekenen, de verdeler of retailer heeft dan weer meer zekerheid dat de goederen op de afgesproken dag worden gelost en/of geladen, waardoor hun betrouwbaarheid naar klanten toe wordt versterkt.
 
Deelnemers aan het VIL-project zijn: Alders International Transport, Be-Mobile Tech, Coca-Cola European Partners Belgium, Colruyt Group, H.Essers, Mobis Parts Europe, NinaTrans, Lux Logistics en Transport Wybo. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen treedt op als projectpartner. Het project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
X