• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 127139
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Coronacrisis jaagt tekort aan (logistiek) talent de hoogte in

Coronacrisis jaagt tekort aan (logistiek) talent de hoogte in

Volgens de nieuwste ManpowerGroup Barometer zijn werkgevers in de transport- en logistieke sector van plan het tempo van aanwervingen in het derde kwartaal van 2021 te versnellen. 
Zo wil 24% van de werkgevers die eind april werden bevraagd, tegen eind september 2021 het personeelsbestand uitbreiden, terwijl 14% van plan is dat te verminderen. Ongeveer de helft (51%) van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering en 11% weet het niet. Dat getuigt van meer optimisme in vergelijking met het vorige kwartaal en met het derde kwartaal van 2020.
Ook gelooft 55% van de in België bevraagde werkgevers dat hun onderneming tegen eind januari 2022 opnieuw aan hetzelfde ritme zal aanwerven als in de periode vóór de pandemie. Achttien procent denkt dat dit nooit zal gebeuren.
 
Volgens Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux bevestigen de resultaten van de barometer dat de werkgevers in België en in de hele wereld meer vertrouwen hebben. “Terwijl de vaccinaties vooruitgaan en de medewerkers zich voorbereiden om geleidelijk aan terug naar het werk te gaan, worden de werkgevers van de drie gewesten geconfronteerd met een nooit eerder gezien tekort aan arbeidskrachten”, merkt hij op. “De coronacrisis en de versnelde digitalisering hebben de vaardigheden onder druk gezet. Tegelijk gaan mensen, nu de crisis stilaan op zijn einde loopt, op zoek naar nieuwe opportuniteiten om zichzelf te ontwikkelen, hun loopbaan een boost te geven of een beter evenwicht in
hun leven te vinden. De bedrijven die het best op die nieuwe verwachtingen inspelen door zich flexibel op te stellen, zullen erin slagen de beste talenten aan te trekken en te behouden.”
 
Op één kwartaal tijd zijn de tewerkstellingsvooruitzichten ten opzichte van het vorige verbeterd in zeven van de acht sectoren, en in alle sectoren in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. Uitzondering is de horecasector, waar de tewerkstellingsvooruitzichten licht negatief blijven.
 
Ongezien tekort
Terwijl het herstel van de arbeidsmarkt zich doorzet, zullen werkgevers geconfronteerd worden met een tekort aan talent dat ManpowerGroup in 15 jaar nooit heeft gezien. Maar liefst 83% van de bevraagde werkgevers in België verklaart moeilijkheden te ondervinden bij het invullen van hun vacatures. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2019. In de drie gewesten vinden werkgevers niet genoeg – of zelfs geen – kandidaten die aan hun eisen voldoen. Het tekort aan talent treft 91% van de werkgevers in Wallonië, 84% in Brussel en 75% in Vlaanderen.
 
“Onder invloed van de digitalisering heeft de coronacrisis de polarisatie van de beroepsbevolking nog meer in de verf gezet, met aan de ene kant hooggekwalificeerde kandidaten die beschikken over de (digitale) vaardigheden waar veel vraag naar is bij de bedrijven, en aan de andere kant profielen die niet over voldoende technische (hard skills) of persoonlijke (soft skills) vaardigheden beschikken”, weet Philippe Lacroix. “Er is dringend nood op de arbeidsmarkt om de activiteitsgraad van de actieve bevolking in België (20-64 jaar) – die met 70% onder het Europese gemiddelde (72%) blijft – te verhogen. Zonder een beter beleid om werkzoekenden te activeren en een verbetering van het onderwijs en de opleidingen, zullen bedrijven nog steeds moeite hebben om hun vacatures in te vullen, waardoor dit langverwachte herstel in gevaar kan komen.”
 
Logistieke profielen het moeilijkst in te vullen
De coronacrisis heeft voor de grootste verschuiving van de vaardigheden sinds de tweede wereldoorlog gezorgd en de vaardigheden die in de eerste fase van de crisis werden gezocht, verschillen van de vaardigheden die vandaag worden gezocht en in de toekomst zullen worden gezocht. De resultaten van de enquête plaatsen – geheel verwacht – de gespecialiseerde en digitale functies ver boven de algemene functies in de lijst met jobs die het moeilijkst in te vullen zijn. In België zijn dat, in volgorde, Techniek en logistiek (38%) – technische profielen, ingenieurs, geschoolde arbeiders, logistieke profielen –; IT/Data (19%); Industrie & Productie (15%); Sales & Marketing (11%); Customer Service (8%); HR-profielen (7%) en tot slot administratieve profielen (5%).
 
In een onzekere en voortdurend veranderende omgeving zijn de soft skills bovendien steeds belangrijker geworden, weet Manpower. De Belgische werkgevers kunnen die dan ook maar moeilijk vinden wanneer ze personeel aanwerven. Zij hadden het over (in volgorde): kritisch denken en analyseren (28%), leiderschap en sociale invloed (26%), veerkracht, stressbestendigheid en aanpassingsvermogen (24%), initiatief nemen (23%), verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en discipline (22%).
X