• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 127971
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Fost Plus zet met MyFost nieuwe stap in digitale transformatie van recyclageketen

Fost Plus zet met MyFost nieuwe stap in digitale transformatie van recyclageketen

Fost Plus heeft onder de naam MyFost een volledig vernieuwd aangiftesysteem gelanceerd. MyFost omvat een set tools en features waarmee bedrijven kunnen aangeven welke verpakkingen ze op de markt brengen. Op die manier dekken ze de kosten gelinkt aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van hun verpakkingen. MyFost moet niet alleen een accuraat beeld van de Belgische verpakkingsmarkt bieden, maar helpt Fost Plus ook om in te spelen op nieuwe evoluties.
 
Bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen, staan in voor het afvalbeheer van de verpakkingen. Voor huishoudelijke verpakkingen kunnen ze daarvoor aansluiten bij het collectieve systeem van Fost Plus. Ze dienen dan jaarlijks een aangifte in over welk type verpakking het precies gaat, hoeveel verpakkingen ze van elk type op de markt brengen en welke materialen de verpakkingen bevatten. Elk materiaal heeft een eigen Groene Punt-tarief dat de effectieve kosten van het materiaal in elke stap van de keten weerspiegelt. Bedrijven staan op die manier in voor de werkelijke kosten gelinkt aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van hun verpakkingen.
Het Groene Punt is ook een financiële incentive voor bedrijven om beter recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen. Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen die de huidige sorteer- en recyclagescenario’s grondig verstoren, worden immers gepenaliseerd met een hoger Groene Punt-tarief.
 
De aangifte is een bron van waardevolle informatie over de Belgische verpakkingsmarkt. In combinatie met realtime data van de inzameling en sortering wordt een correcte en betrouwbare rapportering naar de verschillende overheden op lokaal, regionaal, federaal en Europees niveau verder gefaciliteerd.
De data helpen Fost Plus ook om de werking continu te optimaliseren en in te spelen op nieuwe evoluties. Zo helpen analyses van verpakkingstrends om inzamelscenario’s aan te scherpen, sorteercentra aan te sturen en nieuwe recyclagemarkten te ontginnen.
 
Eind 2021 wordt de aangifte van bedrijfsmatige verpakkingen, die onder de verantwoordelijkheid van Valipac vallen, in het systeem geïntegreerd. Ook dat vereenvoudigt het proces voor heel wat bedrijven.
Het nieuwe aangiftesysteem werd in 2020 uitvoerig getest. Midden 2021 krijgen alle Fost Plus-leden toegang tot het nieuwe systeem om hun aangifte voor te bereiden.
X