• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 130382
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
OVERWEEGT U EEN GOODS-TO-PERSON (GtP) SYSTEEM? 12 VRAGEN VOOR U BEGINT

OVERWEEGT U EEN GOODS-TO-PERSON (GtP) SYSTEEM? 12 VRAGEN VOOR U BEGINT

(advertorial)
1. WAARVOOR IS HET GESCHIKT?
Een GtP oplossing dient de efficiëntie van het orderverzamelen te verhogen en de logistieke kosten te verlagen. Ze is ook geschikt voor bijvoorbeeld de tijdelijke opslag van gepickte bestellingen. Het is belangrijk om twee soorten goederenstromen tegelijkertijd te kunnen verwerken, hetzij bij aanvang of in de toekomst.

2. HOE REACTIEF IS HET SYSTEEM?
De reactietijd van het systeem wordt gemeten vanaf het moment dat de order door het WMS of ERP wordt verzonden tot de start van het orderverzamelen op de werkvloer. Des te beter de reactietijd, des te sneller kan een systeem bestellingen verwerken.

3. IS DEZE OPLOSSING IN EEN BESTAAND MAGAZIJN TE INTEGREREN ?
Een GtP-oplossing wordt vaak gebruikt naast andere orderpickprocessen (handmatig of geautomatiseerd), zoals van SKU’s met een zeer hoge of zeer lage omloopsnelheid of producten met ongewone afmetingen. Een GtP-oplossing moet in bestaande situaties kunnen worden geïmplementeerd.

4. VOOR WELK TYPE ORDERS IS HET GESCHIKT?
Een GtP-oplossing moet elk ordertype kunnen verwerken. Het moet niet uitmaken of een order veel of weinig orderregels heeft.

5. WAT ZIJN DE PRESTATIES VAN HET WERKSTATION?
De prestaties van de werkstations zijn cruciaal voor een goede terugverdientijd van het GtP-systeem. Deze worden bepaald door het mechanische ontwerp, de specifieke kenmerken van de pickactiviteit en het aantal bestellingen die parallel wordt verzameld. Producten van eenzelfde bestelling moeten van groot naar klein worden aangevoerd om onnodig te tillen en puzzelen te vermijden.

6. WAT IS DE IMPACT OP DE MEDEWERKER?
Hogere prestaties betekent ook een hoger aantal herhalingen van dezelfde handelingen. Om de fysieke belasting te beperken, is het essentieel dat de pick- en plaatsbewegingen tussen schouder- en heuphoogte plaatsvinden. Schuin aangevoerde bakken minimaliseen de belasting.

7. VOOR WELKE KWALITEIT VAN ORDERVERZAMELEN IS HET GESCHIKT?
Het werkstation moet een hoog kwaliteitsniveau van orderverzamelen garanderen. Eenvoudige processen, duidelijke informatie en instructies voor de medewerker en een minimum aan pick- of putopties zorgen voor minder fouten.

8. HOEVEEL RUIMTE NEEMT DE OPLOSSING IN BESLAG?
De ingenomen ruimte is het gevolg van het aantal SKU’s dat moet worden opgeslagen, de voorraad per SKU, de eisen ten aanzien van de goederenstroom en de beperkingen van de beschikbare oppervlakte. Dat geldt voor zowel een bestaand als een nieuw magazijn.

9. VOOR WELKE HOEVEELHEDEN SKU’S IS HET GESCHIKT?
Het systeem moet de benutting van de ingenomen ruimte maximaliseren, door lege opslaglocaties tot een minimum te beperken en door de voorraadvolumes zo goed mogelijk aan te passen aan de bestelde hoeveelheden per SKU. Dit wordt bepaald door het mechanisch ontwerp, de ruimte voor de transportsystemen, eisen van verzekeraars zoals een sprinklerinstallatie en de flexibiliteit in de keuze van product opslag (afmetingen, bakken met indelingen).

10. WELKE MECHANISMEN ZIJN ER OM DE OPSLAGEFFICIENCY TE WAARBORGEN?
Het is noodzakelijk om de operationele processen goed te kennen, zoals de opslag- en voorraadeisen of preventieve en corrigerende methoden voor een maximale benutting van het opslagsysteem.

11. WELK ONDERHOUD IS ER NODIG?
Belangrijk is dat onderhoud wordt uitgevoerd zonder de rest van het systeem te verstoren. Het eventueel vervangen van shuttles moet snel worden uitgevoerd.

12. IS BEGELEIDING EN SUPPORT BESCHIKBAAR?
Het implementeren van een GtP-oplossing heeft zowel impact op de teams als op de processen. De juiste partner zorgt voor een zo efficiënt mogelijke overgangsperiode door bijvoorbeeld training van de medewerkers, assistentie tijdens de overgang, e-learning en training voor nieuwe gebruikers en het monitoren van KPI’s en de prestaties.

SAVOYE ontwikkelt en integreert complete geautomatiseerde intralogistieke systemen en softwareoplossingen voor de supply chain. Zie meer op www.savoye.com
X