• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 132315
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
H.Essers plant bouw van nieuwe containerterminal in Bergen op Zoom

H.Essers plant bouw van nieuwe containerterminal in Bergen op Zoom

Logistieke speler H.Essers heeft met de gemeente Bergen op Zoom een overeenkomst getekend voor de aankoop van een buitendijks perceel op de kop van het Noordland in Bergen op Zoom. Op die strategische locatie, direct aan het Schelde-Rijn Kanaal tussen de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam, zal de nieuwe Markiezaat Container Terminal worden gebouwd. H.Essers nam vorig jaar de chemische logistieke activiteiten van de Nederlandse Meeus Group over en maakt nu versneld werk van de vernieuwing van de bestaande binnenvaart terminal. De nieuwe terminal zal buiten de sluis worden gebouwd en een grotere capaciteit hebben. Daarmee wil H.Essers zijn positie in Nederland versterken. De bouw van de containerterminal moet begin 2023 van start gaan, waarna de site in 2024 operationeel zal zijn.
 
De nieuwe Markiezaat Container Terminal zal de huidige terminal aan de Vierlinghweg (zie foto) vervangen. Die vernieuwingsoperatie was al langer een plan, maar H.Essers maakt er nu versneld werk van. “De huidige ligging is immers niet optimaal”, aldus CEO Gert Bervoets. “Een eerste argument is de geluidshinder voor de buurtbewoners. Daarnaast betekent de binnendijkse ligging dat alleen kleinere schepen de terminal kunnen bereiken omdat ze door de smalle sluis moeten. En die zijn bovendien afhankelijk van de werkuren van de brugwacht. Tot slot heeft de terminal zijn maximale capaciteit bereikt. Qua oppervlakte en faciliteiten voldoet hij niet langer aan de steeds groeiende vraag van klanten. De site aan de Vierlinghweg zal op termijn vrijgemaakt worden en daarna mogelijk ruimte bieden aan kleine waternijverheid.”
 
De nieuwe terminal zal sneller bereikbaar zijn per schip en zal zich daardoor verder van de woonkernen bevinden. De terminal krijgt een versterkte kademuur van 325m lang. Daarnaast wordt binnendijks tot een totaal van 220.000m² aan magazijnruimte gebouwd. Twee containerkranen moeten instaan voor het efficiënt stapelen en verplaatsen van de containers. Op de huidige locatie worden 140.000 TEU per jaar behandeld. De nieuwe terminal zal een capaciteit van 250.000 TEU per jaar hebben.
 
De nieuwe locatie ligt aan het druk bevaren Schelde- Rijn Kanaal. Bijgevolg kan H.Essers zowel warehousing en toegevoegde waarde activiteiten bieden als transportoplossingen over het water voor bedrijven uit de regio die via de zeehavens willen importeren en exporteren. Daarnaast zal de Markiezaat Container Terminal ook dienen om containerladingen van binnenschepen te consolideren, want de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam lossen alleen binnenschepen met een minimumaantal containers aan boord. Zo wil H.Essers vermijden dat die containers over de weg moeten.
Foto: H.Essers
 
X