• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 137336
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
5 stappen voor het bepalen van het juiste goods-to-person systeem voor uw warehouse

5 stappen voor het bepalen van het juiste goods-to-person systeem voor uw warehouse

(Advertorial)
WAT IS EEN GTP-SYSTEEM?
Een Goods-to-Person systeem brengt de verschillende bestelde artikelen van een order naar de picker op zijn werkstation. Het concept is eenvoudig. Producten worden opgeslagen in een geautomatiseerd shuttlesysteem en vervolgens met behulp van liften, conveyors en shuttles naar een uitgiftestation (orderverzamelen of palletiseren) gebracht.
Deze geautomatiseerde oplossing is met name relevant in pick-and-pack- en casepicking toepassingen, vooral voor artikelen met een gemiddelde tot lage omzetsnelheid. De oplossing neemt minder ruimte in beslag en geeft de productiviteit een boost.

VOORDELEN VAN EEN GOODS-TO-PERSON OPLOSSING
Het grote voordeel van deze oplossing zijn de hoge prestaties tijdens het orderverzamelen. Het magazijn reageert sneller op inkomende bestellingen, urgente bestellingen kunnen eenvoudiger worden afgehandeld en de cut-off tijden liggen dicht bij de vertrektijden van de vervoerders. Prima voor de omzet. Een ander voordeel van de Goods-to-Person oplossing is ruimtebesparing. Er is een kleiner magazijnvolume nodig voor dezelfde voorraad. U kunt de ruimte benutten voor andere werkzaamheden of voor de opslag van slow movers. Met een geautomatiseerd opslagsysteem wordt de ruimte die normaal gesproken ingenomen wordt door gangpaden tot een minimum beperkt.
Tot slot brengt het gebruik van een Goods-to-Person oplossing ook een hogere kwaliteit van orderverzamelen met zich mee. Met andere woorden, minder fouten. Uw orderpickers zullen vooral de ergonomische, gebruiksvriendelijke en comfortabele werkplekken waarderen. Onnodig bukken en reiken behoren tot het verleden, evenals vaak voorkomende lichamelijke klachten. Ze kunnen zich simpelweg concentreren op de orders. 

WAAROM IS HET BEPALEN VAN DE GROOTTE VAN HET SYSTEEM ZO BELANGRIJK?
Het op de juiste wijze bepalen van de afmetingen van het systeem zorgt voor een efficiënte, flexibele en schaalbare oplossing met als resultaat een duurzame investering. Een onnauwkeurige dimensionering echter kan leiden tot over- of onderschatting van de verwachte prestaties van het systeem, tot het opnemen van irrelevante SKU's of tot een verkeerd beheer van de voorraad en dus uiteindelijk nadelige financiële gevolgen.
 
HET BEPALEN VAN DE GROOTTE IN 5 BELANGRIJKE STAPPEN

STAP 1
WAT ZIJN DE GEWENSTE PRESTATIES?
De productiviteit van de Goods-to-Person werkstations wordt beïnvloed door verschillende parameters, zoals het gewicht en de afmetingen van de artikelen, het gemiddelde aantal artikelen per bestelling of bepaalde bewerkingen die op de producten moeten worden uitgevoerd. De output wordt zeker ook beïnvloed door een juiste ergonomische inrichting van de stations zelfs, zoals een schuin geplaatste aan- en afvoer van de bakken voor eenvoudiger picken. Om de verwachte snelheid op de werkplek goed te kalibreren, kunt u het beste uitgebreid testen op basis van standaard orders en met behulp van een testwerkstation.
 
STAP 2
WELKE SKU’S GAAN WE IN HET GTP-SYSTEEM OPSLAAN? WELKE NIET?
Niet alle SKU's zijn geschikt voor opname in een Goods-to-Person systeem. Door een analyse van de artikeldatabase en de bestellingen (hoeveelheden, patronen…) kan de relevantiezone van het systeem worden bepaald. Er moet rekening gehouden worden met twee belangrijke aspecten, namelijk de dagelijkse bestelhoeveelheid en de grootte/gewichtskenmerken van elke SKU. Zware en volumineuze producten zijn meer geschikt om te worden gepickt met behulp van een semi-automatische verzamelprocedure. Hetzelfde geldt voor producten met een zeer hoge of lage omzetsnelheid, behalve voor die producten waarvan het bijvoegen in het systeem de benodigde investering niet significant verandert.
 
STAP 3
HET OPTIMALISEREN VAN DE OPSLAGDICHTHEID  
Een andere belangrijke stap is het bepalen van de voorraadhoeveelheden. Afhankelijk van de gekozen SKU, zal deze essentiële stap in de analyse het mogelijk maken om voor elke geschikte SKU de juiste opslagwijze te bepalen, zoals de hoeveelheid die moet worden opgeslagen, het aantal benodigde bakken, hun hoogte, hun type (groot, klein of gecompartimenteerd). Het juiste aantal posities en gangpaden kan vervolgens worden gedefinieerd op basis van de beschikbare ruimte, de hoogte van het gebouw en de vereiste prestaties van het systeem, zoals het aantal orderregels per uur.
 
STAP 4
WAT WORDT DE REPLENISHMENT STRATEGIE?
Vervolgens is het belangrijk om voor elke geschikte SKU een efficiënte replenishment strategie (frequentie en volume) te definiëren. We willen vooruitziend genoeg zijn om het systeem op het juiste moment aan te vullen en uiteraard voorkomen dat dezelfde SKU te vaak moet worden aangevuld. Het is ook essentieel om te beslissen wanneer replenishment zal plaatsvinden, buiten de productietijd of gelijktijdig. Immers, deze keuze zal een impact maken op de grootte van de verschillende goederenstromen.
 
STAP 5
BUDGET EN AFMETINGEN
Tenslotte moet u een duidelijke visie ontwikkelen over de omvang van het project dat u wilt opzetten. Het moet afgestemd worden op de bedrijfsstrategie, de groeivooruitzichten en het gewenste rendement op de investering. Door dit soort prognoses in samenwerking met uw systeemleverancier uit te werken, komt u uiteindelijk tot de benodigde configuratie (aantal gangpaden, aantal werkstations, aantal shuttles enzovoorts) en toekomstige ontwikkelingsscenario's voor de orderverzamelactiviteit.
 
SAVOYE ontwikkelt en integreert complete geautomatiseerde intralogistieke systemen en softwareoplossingen voor de supply chain. Zie meer op www.savoye.com.
Meer info: https://www.savoye.com/nl/advanced-technologies-0   
 
X