• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 137336
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Industrie versnelt investeringen in energie-efficiëntie volgens onderzoek ABB

Industrie versnelt investeringen in energie-efficiëntie volgens onderzoek ABB

Door de steeds groter wordende impact van energiekosten op de winst wordt een hogere prioriteit toegekend aan energie-efficiëntie. Wel vormen kosten en stilstand nog belangrijke obstakels voor investeringen. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête in opdracht van ABB Motion, leverancier van elektrische aandrijflijnen.
De Energy Efficiency Investment Survey 2022 is opgezet naar aanleiding van een recent rapport van de VN waarin landen werden opgeroepen gezamenlijk actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen.
De enquête werd uitgevoerd door Sapio Research en richtte zich tot 2294 ondernemingen in 13 landen, met een personeelsbestand variërend van 500 tot 5000 en meer medewerkers. Het onderzoek geeft weer hoe de industriële wereld plannen maakt om te investeren in energie-efficiënte maatregelen om Net Zero te realiseren. Een belangrijke constatering is dat meer dan de helft (54%) van de ondernemingen al investeert in de verbetering van energie-efficiëntie terwijl 40% plannen heeft om dat dit jaar te doen.

Het rapport belicht ook zorgwekkende aandachtspunten. Zo beschouwt de helft van de respondenten kosten als het grootste obstakel om energie-efficiëntie te verbeteren en voor 37% is stilstand een hinderpaal. Reden tot ongerustheid is ook dat slechts 41% van de respondenten het gevoel had over voldoende informatie te beschikken met betrekking tot energie-efficiënte maatregelen.
 
Verder geven de respondenten aan dat gemiddeld 23% van de jaarlijkse operationele kosten toe te wijzen zijn aan energieverbruik. Negen op tien respondenten zien de stijgende energiekosten op zijn minst als een kleine bedreiging voor hun winstgevendheid, terwijl meer dan de helft (53%) ze als een matige tot substantiële dreiging beschouwt. Hoewel de hogere kosten een belangrijke belemmering vormen voor investeringen in het verbeteren van de energie-efficiëntie, waren kostenbesparingen de belangrijkste reden om te investeren (59%).

Bijna twee derde van de respondenten wil versneld upgraden naar apparatuur met de beste efficiëntiescores, zoals zeer efficiënte elektrische motoren die worden aangestuurd door aandrijvingen met variabele snelheden.
Volgens ABB zijn motoren misschien niet altijd zichtbaar, maar zijn ze wel cruciaal: voor het verwerken van voedsel en water tot het aandrijven van transport en de koeling van datacenters. “De elektrische motoren van vandaag verbruiken meer dan 45% van de elektriciteit in de wereld”, klinkt het. “En met een groeiende bevolking en economie, zal het aantal motoren in 2040 verdubbeld zijn. Het upgraden van 300 miljoen motor-aangedreven industriële systemen wereldwijd, door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur, kan het mondiale elektriciteitsverbruik met maximaal 10% verminderen. Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik van de hele EU.”
 
“Als de overheden en de industrie hun inspanningen niet verhogen, zal een aanzienlijke groei van de bevolking en de economie de klimaatverandering versnellen tot een kritiek punt wordt bereikt”, meent Tarak Mehta, voorzitter van ABB Motion. “De groeiende verstedelijking en de stijgende geopolitieke spanningen zullen ervoor zorgen dat energievoorziening en duurzaamheid nog belangrijker worden. Het verbeteren van de energie-efficiëntie is een essentiële strategie om die potentiële crisissen aan te pakken. Daarom zijn de versnelde investeringen die in de enquête worden vermeld goed nieuws. Het is cruciaal dat belanghebbenden in de industriële wereld beseffen dat Net Zero niet alleen gaat over nettokosten.”
 
De Energy Efficiency Investment Survey 2022 is hier beschikbaar:
https://www.energyefficiencymovement.com/wp-content/uploads/2022/04/ABB-Energy-Efficiency-Survey-Report-2022.pdf

Foto: Shane Rounce op Unsplash
 
X