• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 138444
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Klimaatneutraal goederentransport via het water uitgetest in Gent

Klimaatneutraal goederentransport via het water uitgetest in Gent

Urban Waterway Logistics, POM Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen hebben in het centrum van Gent een testvaart met bouwmaterialen georganiseerd. Er werd gebruikgemaakt van een zero-emissie stadsboot, met een laadvermogen van 25 ton. Tijdens de testvaart werd getoond dat het uitgebreide waterwegennetwerk in Gent toelaat om goederen te leveren. Bouwmaterialen zoals tegels, parket en spuitpleister (op pallets) werden op het schip geladen aan de rand van het centrum van Gent. De goederen werden gelost en geleverd aan een werf vlakbij het water.
 
De organisatoren van de testvaart werken continu aan de verdere optimalisering van het concept. Hierdoor worden uitdagingen van stadsdistributie aangepakt (bv. CO2-uitstoot, congestie, kostprijs binnenvaart en het gebrek aan schippers). De focus tijdens de test lag op bouwmaterialen, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar andere types goederen, zoals goederen voor horeca en retail.
 
De test werd uitgevoerd met een stadsboot met een schipper aan boord. In het kader van het Europees Interreg North Sea Region project Avatar worden momenteel concrete stappen gezet richting de ontwikkeling en bouw van een nieuwe en autonome zero-emissie stadsboot voor Gent die vanop afstand wordt bestuurd vanuit een controlecentrum. Met behulp van het Oost-Vlaams Provinciaal Klimaatfonds wordt ook onderzoek gedaan naar een geschikt laadsysteem voor de schepen die gebruikt worden voor stadsdistributie. De uitgevoerde test geeft onderbouwing voor de bepaling van het meest geschikte type laadklep.
X