• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 139063
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
De uitdagingen van een succesvolle implementatie van magazijnautomatisering

De uitdagingen van een succesvolle implementatie van magazijnautomatisering

(Advertorial) Als we het over automatiseringsprojecten hebben, gaat het vaak over de ondertekening van het contract of de succesvolle samenwerking achteraf. Over het implementatieproces wordt zelden iets gemeld. Dominic Crimp, COO van TGW Northern Hub, verbreekt de stilte: een globaal gestandaardiseerd ‘stage gate’-proces, een open communicatie en heel veel testen zijn voor TGW de sleutels tot succes.
 
‘Stage-gate’-proces
Binnen TGW is er een duidelijk gedefinieerd stage gate-proces voor de oplevering van een project. Het is een gestandaardiseerd proces dat wereldwijd gehanteerd wordt en dat begint bij de vlotte overdracht van het project vanuit het salesteam. De projectmanagers worden bij de laatste twee tot drie fasen van het salesproces nauw betrokken zodat zij uitgebreid op de hoogte zijn van de overeengekomen kosten, de omvang en het tijdschema van het project.
 
Het realisatieproces bestaat uit zes fasen en in elke fase is er een gate-proces om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke kwaliteitsvereisten wordt voldaan. Zo kan een project worden tegengehouden als het niet aan de noodzakelijke eisen voldoet. Het is essentieel deze controles uit te voeren vooraleer aan de volgende fase te beginnen, omdat het veel gemakkelijker is een probleem in een vroege fase op te lossen dan in een latere. Naarmate het proces rijpt, wordt het project steeds beter gedocumenteerd en zodra fase zes is bereikt, is alle noodzakelijke projectinformatie beschikbaar om een naadloze overgang naar de lancering van het project te verzekeren.
 
De noodzaak van open communicatie
Tijdens al deze fasen is communicatie met de klanten van groot belang. Het is cruciaal dat we precies weten wat de klant wil dat het systeem doet en hoe de interfaces moeten interageren voordat we overgaan tot een gedetailleerde ontwerpfase. We moeten bijvoorbeeld weten hoe de apparatuur gaat samenwerken met de floor om ervoor te zorgen dat de floorbelasting correct is. Daarom vergelijken we de volledig in 3D gemaakte tekeningen met het ontwerp van het gebouw om er zeker van te zijn dat we geen transportband door een van de kolommen van het gebouw sturen. Deze controles vooraf bespaart ons veel tijd als we ter plaatse zijn.
 
De interfaces met de software van de klant zijn een ander aandachtspunt. Omdat we geïntegreerde oplossingen verkopen – wat betekent dat we ook een WMS of WCS leveren, die een interface moet hebben met het hostsysteem van de klant – moeten we met onze klanten uitgebreid praten over hoe de informatiestroom gaat lopen. Daarom maken we een individueel functioneel ontwerp specifiek voor de software.
 
Klanten worden altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de dagelijkse stand-ups van ons kernteam. Daar wordt besproken wat we gaan doen als we ter plaatse zijn. We verwelkomen ook altijd de gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordigers van de klant in onze teams. Het is belangrijk dat we als we op een site met onze klant werken, we dit doen binnen de regels en voorschriften die zij voor zichzelf hebben opgesteld. Daarnaast hebben we maandelijks of tweemaandelijks een stuurvergadering, waarvan vertegenwoordigers van het C-niveau deel uitmaken.
 
Het belang van testen

In de testfase werken we hand in hand met de klant. Hier toont ons Early Life Support Team zijn belang. We raden de klant ook altijd aan om zijn eigen testmanager aan te wijzen, want wij willen een klant die begrijpt hoe het systeem werkt. We willen niet alleen laten zien hoe “de dozen rondgaan”, maar ook hoe het systeem in elkaar zit. We leiden de klanten tijdens die testperiode en voor we overgaan tot het overdragen van de operationele verantwoordelijkheid goed op. Na de testperiode volgt dan een proefperiode, waarbij we dummy orders creëren en iedereen in het magazijn zijn werk laten doen om deze orders te verwerken alsof het om een go-live gaat. Ook tijdens die periode blijven we beschikbaar en ondersteunen we de klant zodat er bij problemen steeds iemand klaar staat.
 
Al onze software, van het besturingsniveau tot het WMS, wordt getest in een laboratoriumomgeving. We gebruiken emulatie op zowel het PLC- als het WCS-niveau om ervoor te zorgen dat de software werkt zoals het hoort. We hebben al enorme voordelen ondervonden van het emuleren van de software. We kunnen de systemen veel sneller opstarten door problemen op de testbank op te lossen in plaats van ze mee te nemen op locatie. Met deze procedure hebben we al veel tijd en kosten uitgespaard.
 
Lifetime Services
Sommige klanten nemen ook een Lifetime Services contract, waarbij een TGW-engineeringteam ter plaatse blijft voor technische assistentie, service en onderhoud. Deze bedrijven hebben meestal geen groot technisch team in huis. Ze hebben misschien wel een facilitair team, maar besluiten toch om de automatisering aan de experts over te laten. Sommige van onze klanten hebben al een campus of meerdere geautomatiseerde magazijnen. In dergelijke gevallen veranderen we onze manier van overdracht niet. Het is net zo compleet als we zouden doen aan ons eigen LTS-team
 
Uitdagingen voor de globale supply chain
De grootste uitdaging op dit ogenblik is de beperkte aanvoer van chips en elektronische componenten uit Taiwan en China, die via de haven van Beijing naar Europa komen. Om deze vertragingen te beperken werken we daarom project per project. We hebben wekelijks vergadering met onze projectteams en de collega’s in de productiefaciliteit om de impact van de bevoorrading op onze projecten te begrijpen. En we beschikken over een escalatieprocedure in geval van problemen.
 
In het begin was dit moeilijk omdat dit een heel nieuw gegeven was. Maar nu hebben we het goed onder controle. We zijn nog steeds het slachtoffer van de stijgende kosten van de supply chain, maar we begrijpen de impact beter en we proberen die per project te beperken. We maken bijvoorbeeld gebruik van lokale bedrijven in plaats van altijd via TGW in te kopen. Sommige van onze klanten – bijvoorbeeld de grote kleding- en sportkledingbedrijven waarmee we werken – hebben ook een aanzienlijke invloed op hun eigen toeleveringsketen. Met hen kunnen we samenwerken om de onderdelen op tijd te krijgen en het project op schema te houden.
 
“Door de aanhoudende leveringsproblemen en de stijgende rente kan het komende jaar zeer uitdagend worden. Maar TGW heeft bewezen een betrouwbare en gevestigde automatiseringspartner te zijn. We willen de bedrijven aanmoedigen gebruik te maken van onze ervaring en hen door ons te laten begeleiden bij hun automatiseringstransformatie en te ondersteunen bij het live gaan van hun operatie. We beschikken over de nodige ervaring en processen om echt te kunnen opleveren”, besluit Dominic Crimp.
 
Meer informatie: www.tgw-group.com
X