• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 139063
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
40% van de werkgevers in Supply Chain/Logistiek wil personeelsbestand dit jaar nog uitbreiden

40% van de werkgevers in Supply Chain/Logistiek wil personeelsbestand dit jaar nog uitbreiden

Volgens de recentste ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten, verwachten werkgevers dat er ook in het vierde kwartaal van 2022 banen zullen bijkomen in de sector Supply Chain & Logistics. Vier op tien (40%) van de in april door ManpowerGroup bevraagde werkgevers in deze sector zijn van plan hun personeelsbestand tegen het eind van de maand december uit te breiden, terwijl 20% van plan is dat te verminderen.
De overige 40% van de respondenten verwacht geen verandering. De zogenoemde nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers die van plan zijn medewerkers in dienst te nemen en het percentage werkgevers die mensen willen ontslaan) bereikt een waarde van +20%. Dat is een sterke daling van 17 punten in vergelijking met het vorige kwartaal, maar een stijging van 11 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021.
 
“In een steeds onzekerder economisch klimaat, dat wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen, verhoogde kostendruk en stijgende inflatie, toont onze enquête aan dat de werkgevers uit de sector Supply Chain /Logistiek erg veerkrachtig zijn door op het vlak van tewerkstelling op koers te blijven”, meent Sebastien Delfosse, managing director van ManpowerGroup BeLux. “Hoewel drie op de vier werkgevers worden geconfronteerd met een tekort aan talent, zijn ze nog steeds bereid het risico te nemen mensen aan te werven en melden ze aanhoudend positieve aanwervingsplannen ondanks een scherpe daling ten opzichte van het vorige kwartaal.” 
 
In alle tien bevraagde sectoren verwachten de werkgevers dat er tegen eind december nieuwe banen zullen bijkomen. Daarbij zijn de werkgevers in de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ het meest optimistisch (+68%). Ook in de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ (+30%) blijven de wervingsintenties zeer hoog, wat de sterke vraag naar digitale profielen bevestigt.
Voorzichtiger zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in de sector ‘Groot- en detailhandel’ (+24%) en in de Bouwsector (21%), terwijl de werkgevers in de Maakindustrie (+11%) voor het vierde opeenvolgende kwartaal dalende vooruitzichten melden.
 
De enquête toont ook aan dat de werkgevers van het segment van de kleine ondernemingen (10-49 medewerkers) de hoogste nettotewerkstellingsprognose melden, vóór die van de grote ondernemingen (≥ 250 medewerkers / 37%).

Afbeelding: ManpowerGroup
X