• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 143325
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Intergamma en Montea realiseren duurzaam DC van circa 95.000m²

Intergamma en Montea realiseren duurzaam DC van circa 95.000m²

Montea, ontwikkelend belegger in logistiek vastgoed, en Intergamma, bekend van bouwmarkten Gamma en Karwei, hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam distributiecentrum van ongeveer 95.000m² op het voormalige terrein van de oude Glasfabriek op De Kellen in Tiel (NL).
 
Tot 2015 werd het 48 hectare grote terrein in Tiel gebruikt door AGC Glasfabriek, waarna Montea het in 2018 kocht. Het terrein is met twee aansluitingen goed bereikbaar vanaf de A15, ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de Waal en beschikt over eigen kadefaciliteiten. De site zal vanaf de zomer van 2025 operationeel zijn. Na voltooiing van de ontwikkeling zal er nog ongeveer 200.000m² bouwrijpe grond overblijven.
 
Intergamma is sinds 2001 op meerdere locaties in Tiel gevestigd, waar het ongeveer 200 medewerkers tewerkstelt. Op de brownfield site zal het bedrijf nu vier vestigingen in één groot distributiecentrum consolideren. Daardoor wordt de distributiecapaciteit van Intergamma in de Benelux niet alleen gecentraliseerd, maar ook uitgebreid en verduurzaamd. Er zal minder ruimte worden gebruikt en het totale aantal verkeersbewegingen zal afnemen.
 
Het gebouw zal volgens de partners behoren tot de 10% meest duurzame nieuwbouwontwikkelingen, met een BREEAM Excellent certificering. Het distributiecentrum krijgt geen gasaansluiting en de 22.000 geplande zonnepanelen zullen naar verwachting ongeveer 9.000MWh aan stroom per jaar leveren. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid energie die 3.600 huishoudens gemiddeld per jaar gebruiken. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de door de zonnepanelen opgewekte energie op te slaan in batterijen om die energie vervolgens optimaal te kunnen benutten.
Bij de ontwikkeling van het distributiecentrum wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan milieu-impact, waterverbruik en afval. Ook het welzijn van de medewerkers wordt niet over het hoofd gezien. Zo wordt een gezond gebouw gerealiseerd, met aandacht voor groenvoorzieningen, binnenklimaat, ventilatie en natuurlijk licht.
 
Intergamma en Montea sluiten een langjarige huurovereenkomst van 15 jaar af onder de gebruikelijke voorbehouden. De totale additionele investering boven op de actuele grondwaarde bedraagt circa 68,25 miljoen euro en het verwachte aanvangsrendement zal bij oplevering minimaal 6,25% bedragen.
Industrial Real Estate Partners was als adviseur bij de transactie betrokken. Montea werd juridisch bijgestaan door Hemwood advocaten.
Foto: ©Montea – Site Tiel – Artist Impression
X