• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 145511
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
BCI voorspelt boom van 250 nieuwe batterijfabrieken in Europa

BCI voorspelt boom van 250 nieuwe batterijfabrieken in Europa

In de komende tien jaar zullen in Europa meer dan 250 nieuwe vestigingen van batterijproducenten en hun toeleveranciers worden opgericht. Dat concludeert internationaal adviesbureau Buck Consultants International in een analyse van de toekomstige Europese batterijenmarkt. “Aangezien nieuwe elektrische voertuigen steeds meer worden verplicht en in combinatie met de wens om minder afhankelijk te worden van Chinese batterijproducenten, zal de noodzaak om batterijen lokaal te produceren leiden tot een golf van nieuwe productiefaciliteiten en distributiecentra van batterijproducenten en hun leveranciers in Europa”, aldus het adviesbureau.
De wereldwijde markt voor batterijen zal de komende vijf jaar naar verwachting met 800 procent groeien, met een toenemend aandeel dat in Europa wordt geproduceerd (voornamelijk lithium-ion). “Aangezien er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de Europese ambities op het gebied van elektrische voertuigen enerzijds en de huidige productiecapaciteit voor batterijen anderzijds, verwachten we een golf van nieuwe fabrieken. Niet alleen van de batterijfabrikanten zelf, zoals CATL, BYD, LG en Panasonic, maar ook van hun toeleveranciers, de producenten van bijvoorbeeld anoden, kathoden, separatoren en batterijmanagementsystemen”, zegt René Buck, CEO van Buck Consultants International (BCI).
 
Eisen
Op basis van zijn wereldwijde locatieadviespraktijk onderkent BCI zeven belangrijke locatievereisten voor bedrijven in de batterijwaardeketen:
 
- toegang tot grondstoffen;
- nabijheid van klanten;
- beschikbaarheid van energie, bij voorkeur uit hernieuwbare bronnen;
- beschikbaarheid van locaties, soms tot 300ha;
- competentie en beschikbaarheid van arbeidskrachten;
- economische stimuleringsmaatregelen;
- medewerking van de autoriteiten om de productietijd te verkorten.
 
Incentives
Wat stimulerende maatregelen betreft, heeft de VS het voortouw genomen met hoge incentives en belastingkredieten in het kader van de Inflation Reduction Act van president Biden. “De reactie van Europa met IPCEI (Important Project of Common European Interest) wordt momenteel door batterijbedrijven als minder aantrekkelijk gezien”, aldus BCI. IPCEI is een Europees programma voor de ontwikkeling van een concurrentiële, innovatieve en duurzame waardeketen voor batterijen in de EU, waarbij nationale regeringen bedrijven kunnen stimuleren om batterijfabrieken te bouwen, als uitzondering op de maximumregels voor overheidssteun.
 
Voordelen
Voor Europese toeleveranciers aan de batterijbedrijven en logistiek dienstverleners is dit een gigantische nieuwe markt. “Steden en regio’s die zich tot batterij-hotspots willen ontplooien, moeten een gedetailleerd Battery Cluster Development Plan maken”, aldus Eric Mekenkamp, principal consultant bij Buck Consultants International. “Een succesvol businessplan begint bij een analyse van wat de regio werkelijk te bieden heeft voor verschillende partijen in de hele waardeketen. Het plan moet onder andere technologische samenwerkingsmogelijkheden met universiteiten bevatten, een realistische arbeidsmarktanalyse, een overzicht van kleine en grote locaties voor potentiële investeerders en een op maat gemaakt marketingplan gericht op specifieke doelgroepen.”
Foto: Pixabay
X