Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Hoe gaat Value Chain om met de informatie, profielen en gegevens over het surfgedrag van zijn bezoekers op ValueChain.be?

De persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de site wordt met de grootste zorgvuldigheid en conform de geldende Belgische wetgeving beschermd.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Media Access, gevestigd op de Koning Albert I laan 162 te 8200 Brugge. Heeft u opmerkingen of klachten over de wijze waarop wordt omgegaan met dit privacy statement, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot Media Access, Koning Albert I laan 162 te 8200 Brugge.

Database persoonsgegevens
Via ons platform Value Chain bieden wij onze bezoekers informatie en interactieve diensten aan. Teneinde deze diensten optimaal te kunnen realiseren leggen wij de noodzakelijke gegevens vast in onze database. Er zijn verschillende mogelijkheden, in functie van wat de bezoekers wordt aangeboden.

Van alle abonnees op het magazine (print) worden de gegevens bijgehouden die noodzakelijk zijn voor de facturatie en voor het efficiënt aanbieden van onze diensten. Iedere abonnee krijgt automatisch toegang via login en paswoord tot alle delen van de site, én ontvangt ook alle informatie via elektronische weg, zoals de e-newsletters.
Wanneer de abonnee bepaalde diensten niet meer wenst te ontvangen meldt hij dat via e-mail aan info@valuechain.be of via uitschrijving voor zover relevant.

Voor het bezoeken van bepaalde segmenten van de site is een eenmalige login vereist. De bijgehouden gegevens zijn minimaal maar ook hier kan de bezoeker uitschrijven via mail aan
info@valuechain.be of via uitschrijving voor zover relevant.

Geregistreerde bezoekers kunnen via een persoonlijke toegang hun eigen gegevens online raadplegen en bewerken.

Verstrekking persoonsgegevens en klikgedrag aan derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt wanneer dit niet expliciet werd toegestaan door het aanklikken van de checkbox of het beantwoorden van een specifieke e-mail.

Het surfgedrag van de bezoekers wordt bijgehouden teneinde de website te optimaliseren en statistieken te kunnen bijhouden. Sommige services kunnen impliceren dat het surfgedrag van een bezoeker wel aan derden wordt meegedeeld omdat deze derde partij(en) al dan niet gezamenlijk met Value Chain de service aanbieden.
Wanneer dit het geval is, zal de bezoeker altijd op de hoogte worden gebracht en zijn toestemming moeten verlenen.

Value Chain gebruikt cookies op zijn site om makkelijker te navigeren en om het gebruik van de website te kunnen analyseren en optimaliseren. Er kunnen ook cookies worden gebruikt om doelgericht te kunnen communiceren met bezoekers en klanten. Ook in advertenties kunnen cookies worden gebruikt.

De bezoekers die maar bepaalde segmenten van de site wensen te bezoeken, zullen één keer hun naam en e-mailadres moeten achterlaten. Op dat ogenblik wordt een cookie op hun computer geplaatst. Wanneer de webbrowser zo is ingesteld dat alle cookies worden geweigerd zal de bezoeker zich bij elk bezoek opnieuw moeten registreren.

Value Chain en de websites van partners
Op de site van Value Chain vindt u hyperlinks naar sites van onze partners. Value Chain kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop deze partners omgaan met de gegevens. Op dat ogenblik valt u onder het privacy statement van de site die wordt bezocht.

Aanpassingen
Media Access kan op elk ogenblik dit privacy statement wijzigen zonder dat expliciet te melden. Raadpleeg dus regelmatig dit privacy statement.
X