Lees Ook

Ocado ontwikkelt innovatieve robothand voor picking

Ocado ontwikkelt innovatieve robothand voor picking
Samen met een aantal universiteiten werkt de online retailer Ocado aan innovatieve roboticasystemen om de picking in zijn sterk geautomatiseerde magazijnen te ondersteunen. Het Ocado Technology team heeft intussen een robotarm ontwikkeld die in staat is binnen het aanbod van 48.000 referenties heel wat artikelen automatisch te picken.
De robothand is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Ocado Technology en de Technische Universiteit Berlijn (TUB) en maakt integraal deel uit van het SoMa-project, een door de EU ondersteund Horizon 2020 programma met het oog op research en innovatie rond menselijke robotica. Bij het SoMa-project worden ook researchers en wetenschappers betrokken van de Universiteit van Pisa, het Italian Institute of Technology, het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, het Institute of Science & Technology Austria, en Disney Research Zürich.

“Binnen dit project hebben we samen met de TUB een arm ontwikkeld die ook eenvoudig gevoelige goederen zoals groenten en fruit kan picken. De RBO Hand 2 biedt ons zo een flexibele, kostengunstige en veilige oplossing voor het grijpen en manipuleren van een waaier van goederen. Bovendien is de oplossing integreerbaar met onze geautomatiseerde retailoplossingen”, zegt Graham Deacon, robotics research team leader bij Ocado Technology. “Om schade aan gevoelige en onregelmatig gevormde producten te vermijden, maakt de robotarm gebruik van ‘environmental constraint exploitation’, waarbij de interactie tussen de robothand, het object en de omgeving zeer zorgvuldig wordt georkestreerd.”

Dit SoMa project maakt deel uit van een hele reeks robotics en engineeringprojecten bij Ocado. Zo stak Ocado in december van vorig jaar van wal met zijn geautomatiseerde magazijn in Andover (Hampshire), waarbij honderden robots zich over een rooster van verschillende voetbalvelden bewegen. Verder is Ocado Technology de coördinator van het ‘SecondHands project’ binnen Horizon 2020, dat tot doel heeft een collaboratieve robot te ontwikkelen die van onderhoudsmedewerkers binnen magazijnen kan leren en hen op een proactieve manier ondersteuning kan bieden.
X