Lees Ook

Fabrikanten en retailers werken samen voor duurzame logistiek

Fabrikanten en retailers werken samen voor duurzame logistiek
Vier grote Belgische koekjesfabrikanten consolideren hun leveringen aan vier Belgische winkels om het aantal vrachtwagens te verminderen en de beladingsgraad van de trucks te verhogen. Dat is de opzet van een pilootproject waarbij een Multi-Supplier/Multi-Retailer platform wordt getest. Het project kadert binnen het Horizon 2020 Project van de EU. 
Sleutelcomponent van het pilootproject is een warehouse dat dienstdoet als consolidatiecentrum. In het warehouse houdt elke betrokken leverancier een bepaalde voorraad aan. Retailers op hun beurt kunnen de voorraad controleren en volle vrachtwagens bestellen met een mix van producten afkomstig van verschillende leveranciers.
Vernieuwend aan het project zijn de onpartijdigheid en neutraliteit t.o.v. alle supply chain partners, meer bepaald leveranciers Vondemolen, Vermeiren Princeps, Poppies en Desobry enerzijds en retailketens Delhaize Le Lion/De Leeuw, Colruyt, Okay en Retail Partners Colruyt Group RPCG anderzijds.
 
Tweede sleutelelement van de pilot is het businessmodel op basis van ‘trustees’. De rol van de trustee bestaat erin een wettelijk kader te garanderen waarbinnen concurrerende leveranciers en concurrerende retailers met elkaar kunnen samenwerken. Tri-Vizor en Giventis treden op als trustees, bijgestaan door de advocaten van Kneppelhout & Korthals. Tijdens het pilootproject test Tri-Vizor ook enkele concepten voor betere synchronisatie tussen de supply chains van de leveranciers en de retailers. Academische steun voor het project komt er van Vlerick Business School en Vrije Universiteit Amsterdam en ook GS1 Belgium zorgt voor begeleiding.
 
Tijdens de pilot deed het distributiecentrum van Kuehne + Nagel in Mechelen dienst als consolidatieplatform. Kuehne + Nagel stond ook grotendeels in voor het transport tussen de leveranciers en het platform enerzijds en het platform en de retailers anderzijds.
Na de testpilot evalueren alle betrokken ondernemingen de eventuele overgang naar een permanent consolidatiecentrum voor de distributie van koekjes en gebak aan retailers in België. Ook andere koekjesfabrikanten en retailers hebben al interesse getoond.
 
Een uitgebreid verslag over dit project krijgt u te lezen in de september-editie van Business Logistics. 
Lees Ook
X