Lees Ook

Sociale netwerken versterken supply chains

Prof. Richard Wilding pleit voor social supply chain management

Sociale netwerken versterken supply chains
In ons privéleven zijn sociale media als Facebook, WhatsApp en Twitter intussen helemaal ingeburgerd. Groot is het contrast met de omgeving waar we werken, want daar worden sociale netwerken vaak nog onderbenut. Nochtans kunnen sociale mediatechnologie à la Yammer of Google Groups ook de banden binnen de organisatie en zelfs binnen volledige netwerken verstevigen. Sterker nog, volgens professor Richard Wilding wordt social supply chain management een van de wapens in de slag naar innovatie.
Richard Wilding is als ‘Full Professor Supply Chain Strategy’ verbonden aan de Cranfield School of Management. Daarnaast is hij chairman van het Britse Chartered Institute of Logistics & Transport. Met internationale bedrijven werkt hij samen aan supply chain projecten in uiteenlopende sectoren. De laatste jaren ziet hij de manier waarop we supply chains managen sterk veranderen. “Vooral snel reageren op dingen die in onze ketens gebeuren, wordt steeds belangrijker. We moeten dan ook zoeken naar manieren om die responsiviteit te verhogen”, stelt hij. “Bovendien speelt de concurrentie zich niet meer zozeer tussen bedrijven, maar wel tussen netwerken af. Sociale media kunnen niet enkel helpen om onze responsiviteit te verhogen, maar ook om de communicatie met andere spelers binnen hetzelfde netwerk te verbeteren.”

Sociale media als toegangspoort tot innovatie

Hoewel de meeste burgers intussen een Facebook-profiel hebben en geregeld gebruik maken van WhatsApp, is de zakelijke inzet van sociale media binnen bedrijven helemaal nog niet zo courant. Daar is het meest gebruikte communicatiemiddel nog steeds de klassieke e-mail. Met als resultaat dat sommigen onder ons dagelijks wel honderd of meer werkgerelateerde mails per dag krijgen. “Blijkt dat de gemiddelde Europese werknemer per dag een tweetal uur besteedt aan het beantwoorden van al die mails. Sowieso moeten we ons de vraag stellen of dat de beste manier van werken is”, zegt prof. Wilding. “Sociale mediaplatformen kunnen een manier zijn om de communicatie tussen en over de bedrijfsmuren heen efficiënter te maken.”

Niet alleen kan sociale mediatechnologie de communicatie verbeteren. Als we die slim inzetten, kunnen we zelfs komen tot wat prof. Wilding social supply chain management noemt. Hij definieert het als volgt: “Bij social supply chain management trachten we sociale netwerken, sociale interacties en sociale data in te zetten om de relaties met alle stakeholders te verbeteren. Met als doel de waarde voor de markt te maximaliseren tegen lagere kosten binnen de totale supply chain.”

Innovatie is ongetwijfeld een van belangrijkste zaken waarop social supply chain management een positief effect heeft.
Prof. R. Wilding: “Om te innoveren is het vooral belangrijk dat ideeën die voor innovatie zorgen tot bij jou raken. Sociale media zijn heel geschikt om ideeën binnen een netwerk te delen. Denken we maar aan LinkedIn. Binnen dat netwerk heb je tal van gespecialiseerde groepen, zoals het Chartered Institute of Logistics & Transport, waar ik zelf chairman van ben. Zelf ben ik lid van heel veel groepen, waardoor mijn zakelijke netwerk de laatste tien jaar enorm is uitgebreid. Je krijgt er de kans om virtueel professionals te ontmoeten, webinars te volgen, enzovoort. Voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling dat sociale netwerken het persoonlijke contact vervangen. Veeleer moeten ze worden gezien als een waardevolle aanvulling om frisse ideeën op te doen. Met een tool als Socilab – een vervanger van het vroegere LinkedIn Maps – kun je bovendien je LinkedIn-netwerk visualiseren en analyseren, waardoor je bijvoorbeeld de belangrijkste personen binnen jouw netwerk kunt spotten.”
 

“Het ene netwerk is het andere niet”

Volgens prof. Wilding komt een weldoordacht sociaal netwerk vooral het zogenaamde C³-gedrag binnen het netwerk ten goede, waarbij de drie C’s staan voor coöperatie, coördinatie en collaboratie. En dat gedrag zal op zijn beurt het vertrouwen tussen personen in de keten vergroten.

Dat een social supply chain netwerk aan het einde van de rit ook effectief productiviteitswinst oplevert, staaft de professor met enkele cijfers. Zo zegt social media journalist Maija Palmer in de Financial Times dat bedrijven die social collaboration tools implementeren, een productiviteitswinst van 15% halen. Niet geheel onpartijdig, maar Yammer stelt dat je via sociale netwerken 76% meer visibiliteit in andere departementen krijgt. Bovendien verbetert zo’n netwerk ook de samenwerking tijdens projecten. Nog volgens Yammer zijn 93% van de bedrijfsleiders het ermee eens dat sociale netwerken innovatie binnen hun business verbeteren.

Vooraleer je een sociaal netwerk op je bedrijfsgelederen loslaat, is het wel belangrijk te beseffen dat het ene netwerk het andere niet is.
Prof. R. Wilding: “Zo zegt men weleens dat LinkedIn voor de mensen is die je kent, Facebook voor de mensen die je hebt gekend en Twitter voor de mensen die je wil leren kennen. Welke waarheid hier ook in zit, je moet sowieso vooraf heel goed nadenken over welke technologie je waar wil gebruiken binnen jouw supply chain strategie. Daarbij zal je moeten nagaan welke departementen binnen je bedrijf al goed samenwerken en waar een betere samenwerking toegevoegde waarde kan creëren. Zo kan de communicatie tussen marketing enerzijds en logistics & supply chain management anderzijds vaak beter. Dat is ook waarop met demand chain management wordt ingespeeld. Hetzelfde geldt voor S&OP (Sales & Operations Planning), waarbij aan de samenwerking tussen ‘sales’ en ‘operations’ wordt gewerkt. Sociale collaboratietools kunnen daarbij heel versterkend werken.”

“Daarnaast is het belangrijk dat we het effect van onze sociale interactie trachten te monitoren”, gaat het verder. “Of zoals vaak geldt: als je niet kunt meten, is het heel lastig om te verbeteren. Maar ook binnen de bedrijfsmuren is het niet de bedoeling persoonlijk contact door sociale collaboratietools te vervangen. Ze moeten eerder worden gezien als instrument om het contact ook tussen die persoonlijke ontmoetingen door te verbeteren.”

Social supply chain management in de praktijk

Verder geeft prof. Wilding nog enkele praktijkvoorbeelden mee van hoe sociale netwerken een positieve invloed kunnen hebben op de manier waarop supply chains werken. Zo illustreert de Britse DIY-keten Travis Perkins – goed voor in totaal 1.900 winkels en 24.000 medewerkers – perfect de positieve impact die een sociaal platform op de interne samenwerking heeft.
“Nog niet zo lang geleden besliste de keten al zijn IT naar Google over te zetten. Tijdens overleg rond mogelijke supply chain optimalisering, werd opgeworpen Google Groups te gebruiken om de communicatie tussen de winkels te versterken. De leidinggevende had daarin toegestemd, maar verwachtte niet meer dan dat het initiatief een stille dood zou sterven. Eerst werd het initiatief onder de naam Availability+ uitgerold binnen Wickes, een onderdeel van de groep met ruim 200 winkels. Enkele gedreven krachten brachten de bal aan het rollen en in een mum van tijd waren er 1000 Google+ leden binnen de organisatie.”

“Op de groep worden enkel supply chain gerelateerde zaken besproken. Levert een leverancier bijvoorbeeld een kit waarin onderdelen ontbreken, dan zet de winkel in kwestie dat meteen op de groep. Op die manier kunnen andere winkels meteen hun voorraad controleren. Ook als een klant klachten heeft over bepaald materiaal, wordt dat meteen teruggekoppeld in de groep. Daarnaast worden er vlot foto’s gedeeld om bepaalde issues aan te kaarten. Op die manier worden problemen in de keten vaak al binnen het uur uitgeklaard, terwijl daar vroeger dagen over gingen”, gaat de professor verder. “De groep werkt ook zelfregulerend. Zo werd iemand die op een gegeven moment via het netwerk een paard probeerde te verkopen, meteen terecht gewezen. Met andere woorden, iedereen houdt iedereen in de gaten. Bovendien is de groep toegankelijk voor alle niveaus binnen het bedrijf. Ook voor de senior supply chain director, zodat hij precies weet wat er binnen de organisatie leeft.”

Dat sociale platformen ook prima werk leveren over organisaties heen, bewijst bijvoorbeeld 2degrees. Dat online collaboration platform focust zich op het verwezenlijken van een grotere duurzaamheid binnen ketens op een kostenefficiënte manier. Op dat platform zitten intussen zo’n 48.700 professionals uit 177 landen. Zo zijn toonaangevende spelers als Unilever, GSK, Asda en Tesco vertegenwoordigd. “Intussen werden via dit platform al projecten door 42 bedrijven gerealiseerd, goed voor zo’n 34 miljoen pond operationele besparingen. Het vertrouwen in de andere partijen wordt ook groter geworden via dit platform. Zo’n 80% van de problemen die op het platform naar voren worden geschoven, worden ook opgelost”, voegt prof. Wilding hieraan toe.

Maar sociale platformen kunnen ook helpen om een beter beeld te krijgen van de vraag in de markt. Zo trachten heel wat bedrijven via Facebook een beter zicht te krijgen op de noden van klanten. Nog verder ging bijvoorbeeld het TweetPee-project van Kimberley Clark in Brazilië. Daarbij werd via een sensor gemeten wanneer een Huggies-luier nat was. Elke keer dat gebeurde, werd een tweet uitgestuurd. Via een app werd bijgehouden hoe vaak de baby een schone luier nodig had, wat de producent een beter zicht biedt op het luierverbruik. Dit voorbeeld bewijst dat inzet van sociale netwerken heel diverse vormen kan aannemen. Bij soortgelijke ontwikkelingen zal uiteraard ook de opmars van Internet of Things stimulerend werken.

“Sociale mediaplatformen kunnen dus op heel verschillende fronten worden ingezet om een meer innovatieve, efficiënte en weerbare supply chain te vormen. Voor welke oplossing(en) je ook kiest, de essentie bestaat er telkens weer in te zoeken naar middelen om de samenwerking met andere partijen in de keten te vergroten. Het is vooral belangrijk te weten dat dergelijke tools wel degelijk toegevoegde waarde kunnen hebben in een zakelijke context. We mogen ze in onze zoektocht naar mogelijke verbeteringen in de keten dan ook niet links laten liggen”, besluit prof. Richard Wilding.
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X