Lees Ook

PhiRater, eenvoudige controle op je totale transportkost!

Als verlader beheer(s) je niet alleen je verschillende transportovereenkomsten op een transparante manier maar vereenvoudig je ook je transport order processing. Gerichte matching tussen opdracht en vervoerder, factuurcontrole en de aanmaak van de juiste accrual gebeuren automatisch. Dankzij de opbouw van je eigen transport database verkrijg je inzichten en rapporten die leiden tot continue verbetering. Denk bijvoorbeeld aan accurate cost-to-serve rapportering! Bovendien kan je exact simuleren en budgetteren op basis van je eigen gegevens. Het resultaat is concrete besparingen en aanzienlijke tijdswinst. Tijd die je dan weer kan gebruiken om nog slimmer je transport te beheren.
 
Onze webapplicatie is een totaaloplossing voor je budgetbeheer die makkelijk te koppelen is met bovenliggende sturingssystemen.
Wij aanvaarden met plezier jullie uitdaging(en)!
X