Lees Ook

Kijk, met drie handen!

Sirris stelt eerste Sawyer-cobot in de Benelux voor

Kijk, met drie handen!
Met steeds grotere interesse bekijken bedrijven het potentieel van collaboratieve robots, ook wel cobots genoemd. Niet onterecht, want cobots voelen zich goed thuis in onze productieomgevingen, waar ‘high mix, low volume’ in de lift zit. Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, merkt echter dat de kloof tussen de kennismaking met cobots en de beslissing ze effectief in huis te halen vaak nog groot is. Daarom biedt de organisatie opleidingen, demo’s en haalbaarheidsstudies die de meerwaarde voor bedrijven in het juiste perspectief plaatsen. In dat kader werd in Kortrijk het Smart & Digital Factory Lab opgericht. Dat is meteen ook de thuisbasis van nieuwkomer Sawyer, die volgens Bart Verlinden, program manager Smart & Digital Factory, een belangrijke stap in een nauwere samenwerking tussen mens en robot kan betekenen.

De uitbouw van het Smart & Digital Factory Lab gebeurde in nauwe samenwerking met het provinciebestuur in de POM West-Vlaanderen. Sinds zijn opening begin vorig jaar kreeg het Lab binnen de muren van Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) in Kortrijk al meer dan 500 bezoekers over de vloer. Hier kunnen bedrijven zich bijvoorbeeld laten inwijden in de wondere wereld van de cobots, via de opleiding ‘meet the cobots’. Omdat Sirris en POM ervan overtuigd zijn dat cobots het toekomstige industriële landschap mee zullen bepalen, stapten ze ook mee in Factory 4.0, een Interreg-project met Noord-Frankrijk en Wallonië. Cobots kunnen binnen de fabriek van de toekomst meer bepaald zorgen voor flexibele automatisering, aangezien ze vlot naast menselijke operatoren inzetbaar zijn.

Sirris was trouwens een van de eerste organisaties in Europa die geloofde in het potentieel van cobots ter ondersteuning van operatoren. Op dat moment werd er bewust voor gekozen de schouders onder de cobot te steken. “Resultaat is dat we vandaag over een uitgebreide expertise en infrastructuur beschikken. Die staan volledig ter beschikking van bedrijven die zich in deze technologie willen verdiepen en de inzetbaarheid voor hun specifieke uitdagingen willen testen en evalueren”, licht Bart Verlinden toe. “Daarnaast werken we ook actief mee aan de verdere evolutie van cobots. Zo groeperen we concrete noden en vragen uit de industrie en vertalen die naar toegepast onderzoek. Op die manier kunnen we samen met leveranciers de toepassingsmogelijkheden en inzetbaarheid van cobots verder uitbreiden en verfijnen. Maar voor alle duidelijkheid, wij verkopen zelf geen cobots. Wij beschouwen het louter als onze taak om bedrijven op de mogelijkheden en de beperkingen te wijzen.”
Lees Ook
X