Lees Ook

Markt van heftrucks en magazijntrucks blijft boomen

Markt van heftrucks en magazijntrucks blijft boomen
Wie dacht dat in 2016 de verkoop van heftrucks en magazijntoestellen de absolute top had bereikt, zat ernaast. De cijfers die beroepsfederatie Sigma net voor de zomer presenteerde, spreken boekdelen. In 2017 groeide de totale markt van de heftrucks met maar liefst 32,8%, de markt van de magazijntrucks deed het 9,6% beter dan in 2016. In totaal deed dat de markt vorig jaar pieken op een recordcijfer van 12.587 toestellen, wat bijna 2.000 meer is dan in 2016.

Sinds 2014 noteert de federatie een opwaartse trend in de markt van de goederenbehandeling. Ook 2017 bleek een uitstekend jaar. Sterker nog, de gemiddelde stijging tegenover 2016 bedroeg 17,5%, wat van 2017 meteen het beste jaar ooit maakt.

“Vorig jaar dezelfde tijd was ik eerder terughoudend wat verdere groei betreft”, begint Sigma-voorzitter Dries Van Haut. “Die twijfel was nergens voor nodig, blijkt nu. Integendeel, overheden en bedrijven zien dat de economie goed blijft draaien, waardoor er nog steeds stevig wordt geïnvesteerd”.

Heftrucks op dreef

De totale markt van de heftrucks kende tegenover 2018 een wel zeer indrukwekkende groei. De gezamenlijke groei van elektrische en thermische trucks brengt het aantal verkochte toestellen binnen dit segment op 4.829 eenheden, wat bijna 1.200 machines meer is dan het jaar voordien (zie figuur 1).

In lijn met de vorige jaren, verstevigt de markt van de elektrische heftrucks haar positie. Het aantal elektrische heftrucks steeg met 33,2%, wat meteen de sterkste groei ooit in deze markt is. Het aandeel elektrische trucks blijft met 60% ook hoger dan de 40% thermische exemplaren. “De toenemende vraag naar elektrische heftrucks was in 2015 al duidelijk en we verwachten dat die trend zich nog zal doorzetten”, aldus Hugues van Espen, voorzitter van de sectie heftrucks binnen Sigma en managing director bij Toyota Material Handling Belgium. “Veel heeft te maken met het feit dat elektrische heftrucks steeds hogere tonnages aankunnen. Terwijl die vroeger binnen de één tot vijf ton bleven, zien we nu ook steeds meer elektrisch heftrucks die zes à acht ton kunnen tillen. Ook bij Toyota Material Handling mikken we steeds meer op die hogere tonnages.”

Toch zien we ook een opmerkelijke stijging in het aantal thermische trucks. Die stijging nemen vooral de dieseltrucks voor hun rekening, met een groei van liefst 43,8%. De lpg-trucks blijven met een groei van 1,6% vrijwel status quo. “De opmerkelijke groei van het aantal dieselheftrucks kunnen we aan diverse factoren toeschrijven. Vorig jaar hebben een aantal belangrijke klanten hun vloot vervangen. Daarnaast hebben de leiders binnen de verhuurmarkt sterk in dieseltrucks geïnvesteerd en verder hebben ook heel wat constructeurs vorig jaar veel geld in hun eigen verhuurvloot gepompt”, klinkt het.

Gematigde stijging voor magazijntrucks

Dat België een distributieland is, blijft de investeringen in magazijntrucks stimuleren. Ook de sterke investeringen in e-commerceactiviteiten spelen in het voordeel van deze markt. Toch was de groei binnen dit segment in 2017 iets gematigder dan in 2016. In totaal mocht deze markt een groei van 9,6% optekenen. Dat is goed voor 7.758 toestellen, zijnde 677 meer tegenover 2016 (zie figuur 3). 

Opvallend binnen dit segment is dat de meeste categorieën – in het bijzonder stapelaars, pallettrucks en reachtrucks – een groei kenden. Enkel de horizontale orderpickers moesten een daling van 16,5% incasseren.

“De stijging die we sinds 2010 opmeten, heeft de marktvolumes laten aanzwellen tot een niveau dat hoger is dan voor de crisis van 2009. Ook voor magazijntrucks was 2017 dan ook een topjaar”, weet Hugues Van Espen. “Een belangrijke evolutie binnen dit kader is wel de toenemende vraag naar geautomatiseerde toestellen om goederen van punt A naar punt B te krijgen. Daarnaast zien we ook een gestage stijging van het aantal toestellen met een lithiumionbatterij. Naarmate de prijzen van die batterijen zullen dalen, verwacht ik dat de interesse ervoor nog zal toenemen.”

De totale omzet die de leveranciers van goederenbehandelingsmachines in 2017 samen boekten, overstijgt eveneens de niveaus van voor de crisis. Die totale omzet lag ongeveer 9% hoger dan in 2016.

De positieve stemming in de markt kunnen we ook op geografisch vlak opentrekken. Als we er de Europese cijfers bij nemen, dan zien we ook hier een duidelijke groei in de goederenbehandeling. Tussen 2012 en 2017 bedroeg die ruim 20%. Sinds een viertal jaar overstijgt ook binnen de Europese markt het aandeel elektrische trucks het thermische segment.

Aandachtspunten voor de toekomst

De hamvraag is hoelang de groei zich nog kan en zal doorzetten. “Dat de groei vroeg of laat getemperd zal worden, spreekt voor zich”, meent Dries Van Haut. “Maar de eerste maanden van 2018 toonden opnieuw een sterke markt, wat maakt dat we ons alweer aan een goed jaar mogen verwachten. Maar de aanhoudende hoogconjunctuur brengt voor importeurs ook problemen met zich mee. Zo beginnen levertermijnen schrikbarend op te lopen, vooral omdat toeleveranciers niet genoeg componenten kunnen leveren om aan de stijgende vraag te voldoen. Dat zorgt er intussen voor dat heel wat modellen niet meer dit jaar kunnen worden geleverd, wat grote uitdagingen op het vlak van planning en forecasting met zich meebrengt.”

Een ander knelpunt binnen de bloeiende markt is het nijpende tekort aan servicetechnici. “De vraag is zeer hoog. Nu al zijn er niet genoeg gekwalificeerde technische profielen om daar een treffend antwoord op te bieden. We kunnen gerust stellen dat binnen de sector de ‘war for talent’ in alle hevigheid woedt. Binnen Sigma werken we dan ook samen met organisaties zoals VDAB om degelijke opleidingen aan te bieden en meer mensen warm te krijgen voor de job”, besluit Dries Van Haut. “Dat is ongetwijfeld een van de belangrijkste aandachtspunten, willen we een degelijke service binnen de bloeiende markt blijven garanderen.”
X