Lees Ook

Performance Manager maakt logistieke processen inzichtelijk

Een van de grootste kostenposten in een distributiecentrum is arbeid. Om de loonkosten tot een minimum te beperken wordt er veel geïnvesteerd in procesoptimalisering, maar vaak ontbreekt voldoende inzicht in hoe efficiënt het proces nu echt verloopt en of er toch nog besparingen op arbeid gedaan kunnen worden.
CaptureTech’s unieke PerformanceManager geeft u dat volledige inzicht wel. De gebruikers van de PerformanceManager hebben daardoor significante besparingen kunnen realiseren op loonkosten en tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.
Doordat de PerformanceManager relevante en zeer gedetailleerde realtime informatie van het hele pickproces verzamelt, kan die bigdata worden gebruikt om knelpunten in het proces op te lossen waardoor efficiënter kan worden gewerkt.

Efficiëntie verbeteren door alle activiteiten te meten

Omdat voor alle activiteiten timers worden aan- en uitgezet, kunnen we exact zien hoe lang er over bepaalde activiteiten wordt gedaan, dus bijvoorbeeld het opbouwen van een rolcontainer, het lopen naar een locatie, het picken zelf en het afzetten van een rolcontainer. Op basis van deze informatie kunnen we wijzigingen in het proces aanbrengen die tot hogere efficiency lijden, zoals bijvoorbeeld pickroutes aanpassen of de locatie van labelprinters zodat er minder gelopen hoeft te worden.

Meer inzicht in voortgang en capaciteit

Ook kunnen we met de PerformanceManager proactief de voortgang van alle orders bewaken en direct zien of het werk in de verschillende secties op tijd klaar zal zijn. Op deze manier kunnen we dus tijdig besluiten om capaciteit binnen het DC te verschuiven, dan wel om extra medewerkers of uitzendkrachten op te roepen of juist eerder naar huis te sturen, waardoor overcapaciteit wordt vermeden.

Daarbij kan de PerformanceManager ook snel problemen herkennen bij individuele orderpickers. Stel dat een gebruiker vaak een controle getal moet herhalen of dat het systeem bepaalde commando’s van de gebruiker niet herkent, kan hierop actie worden ondernomen waardoor deze persoon in het vervolg minder tijd verliest.

Koppeling bestaande systemen

De PerformanceManager kan gekoppeld worden aan uw huidige ERP of WMS systeem en biedt het optimale rendement  als het wordt ingezet in combinatie met een Voice Recognition systeem. U zal verbaasd staan over de positieve impact die het voor uw proces kan hebben.
 Onderwerp: Supply Chain Management   Bedrijven: CaptureTech Belgium bvba 
Lees Ook
X