Lees Ook

Robots en mensen bundelen krachten voor webshops

Montapacking investeert fors in mobiele robots

Robots en mensen bundelen krachten voor webshops
De laatste jaren gaat het e-commercebedrijf Montapacking voor de wind. Een goede zaak, al is het een grote uitdaging om die snelle expansie op een kostenefficiënte manier te volgen. Om de gepaste versterking te bieden, wil Montapacking een legertje mobiele robots in dienst nemen. Directeur Edwin van der Ham licht toe hoe het bedrijf net tot die oplossing is gekomen en hoe de mobiele robots binnen de weldoordachte groeistrategie van het bedrijf worden ingepast.

De komende tweeënhalf jaar zullen honderden mobiele robots rondzwermen in de negen magazijnen van e-fulfilmentaanbieder Montapacking. Zij zullen zelfstandig stellingen met producten naar de inpakstations brengen. Omdat de robots nauw met de medewerkers moeten samenwerken, kunnen we ze ook cobots (collaboratieve robots) noemen.

Snelle expansie

De gefaseerde implementatie van de cobots past perfect in de strategische groei- en kostenbesparingsplannen van de logistieke dienstverlener, die in de jaren negentig als puur inpakbedrijf startte. Pas in 2010 zette Montapacking de stap naar e-fulfilment. Intussen heeft het bedrijf ongeveer 475 Nederlandse webshops met een brede waaier producten onder zijn vleugels.

Om de logistieke activiteiten op te vangen doet het e-commercebedrijf een beroep op acht magazijnen, goed voor een totale magazijncapaciteit van 65.000 vierkante meter. “In tegenstelling tot veel anderen geloven wij in een decentrale organisatie, omdat we zo de service voor de klant kunnen verhogen. Als de volumes op een site te groot worden, zullen we dan ook eerder een extra vestiging openen dan een grotere locatie na te streven”, stelt Edwin van der Ham.

De snelle expansie heeft de organisatie onder meer te danken aan de gestage groei van haar klanten.
Edwin van der Ham: “Terwijl de Nederlandse e-commercemarkt jaarlijks met ongeveer 15% toeneemt, groeien veel klanten momenteel twee keer zo snel. Bovendien komen er elke week twee tot vijf nieuwe webshops bij en hebben we een zeer trouw klantenbestand. Dat betekent dat we de afgelopen vijf jaar een groei van 50 tot 100% hebben mogen optekenen.”

Oog voor innovatie

Om aan de hoge klanteneisen te beantwoorden, investeert Montapacking bijvoorbeeld sterk in artificiële intelligentie. “Dat doen we al sinds 2013. We schrijven onze software ook helemaal zelf. Niet toevallig is 10% van ons 400-koppige team werkzaam binnen onze R&D-afdeling”, vertelt Edwin van der Ham. “Die artificiële intelligentie helpt ons om alle orders die voor middernacht binnenkomen, de volgende dag uit te leveren. Aangezien dat voor ons de standaard is, is het essentieel dat we tijdig kunnen voorspellen hoe druk het ’s avonds zal worden. Om 16 uur kunnen we bijvoorbeeld nog uitzendbureaus bellen om avondpieken op te vangen. Dat kunnen we niet meer om 19 uur.”

Montapacking zet in op artificiële intelligentie om bijvoorbeeld te voorspellen wat klanten de komende dagen zullen kopen. “In de weken voor kerst is het niet moeilijk om te weten dat de kerstbomen de deur uit zullen vliegen, maar veel voorspellingen zijn lastiger te maken. Om maar een voorbeeld te noemen: als het mooi weer belooft te worden, dan kunnen we maar beter voldoende zonnecrème op voorraad hebben”, aldus Edwin van der Ham. “We plukken verschillende factoren van het internet, om ze vervolgens met onze eigen data te combineren. Tegelijk beseffen we dat de medewerkers achter de artificiële intelligentie ontzettend belangrijk blijven. Ik geef een voorbeeld. Vorig jaar maakten we op 24 november voor het eerst kennis met Black Friday. Om tien uur ’s ochtends alarmeerde het systeem ons al, waarna we alle magazijnmedewerkers op de orderpicking hebben gezet. Even later werden uitzendbureaus ingeschakeld om mensen onze kant op te sturen. Aan het eind van die dag hadden we driemaal het normale aantal orders van een vrijdag verwerkt. De alerte reactie van het systeem heeft ons toen enorm geholpen. Maar de vrijdag daarop schakelde het systeem opnieuw een versnelling hoger, omdat het dacht dat de geschiedenis van de week daarvoor zich zou herhalen. De vierde vrijdag van december sloeg het systeem opnieuw vals alarm. De vraag is of het systeem dit jaar opnieuw in overdrive zal gaan op de vierde vrijdag of op 24 november. Op zulke momenten hebben we onze medewerkers hard nodig om een ‘reality check’ uit te voeren. Wij geloven dan ook zeer sterk in de wisselwerking van mens en machine.”

Kostenefficiëntie even belangrijk als groei

Om de groei op een kostenefficiëntie manier te kunnen volgen, was er evenwel meer nodig.
E. van der Ham: “In 2015 hadden we ons tot doel gesteld onze omzet in vijf jaar tijd van 10 miljoen naar 100 miljoen euro op te drijven. Vorig jaar hebben we de kaap van 50 miljoen euro gehaald, dus in dat opzicht zijn we op de goede weg. Nog ambitieuzer was het doel om onze kosten met 50% te reduceren. Onze klanten moeten nu eenmaal kunnen opboksen tegen de Amazons en Alibaba’s van deze wereld, en dat lukt alleen als de logistieke kosten zo laag mogelijk worden gehouden.”

Maar zomer 2017, halfweg het vijfjarenplan, leek een kostprijsreductie van 50% wel erg ver weg. “Er was toen nog maar 3% gehaald”, weet Edwin van der Ham. “Bovendien blijven de lonen wellicht stijgen, wat dat schamele resultaat zelfs teniet zou kunnen doen. Er moest dringend een oplossing komen.”

Inspiratie in de agrarische sector

Het was wel duidelijk dat die besparing van 50% nooit gerealiseerd kon worden door hier en daar wat slimmer te werken.
E. van der Ham: “We maken al gebruik van artificiële intelligentie en lean principes hebben we al een hele tijd geleden geïntroduceerd, dus daar moesten we de oplossing ook niet zoeken. Bovendien hebben onze magazijnen hun grenzen qua mechanisering, aangezien we een zeer breed assortiment producten moeten opslaan en behandelen. De mogelijkheden in die richting zijn dus eveneens beperkt.”

“Ik heb me toen afgevraagd in welke sector externe factoren het lastig maken om geld te verdienen. Waar is kostenefficiëntie een bittere noodzaak om winst te maken? Als dat voor één sector geldt, is dat wel de agrarische sector. Ik vond inspiratie bij een grote kweker van potplanten. Daar hadden ze een gigantische kas van 80 hectare met maar liefst 40 laadkades. Het gonsde er van de bedrijvigheid. Opvallend was dat er enerzijds honderden medewerkers handmatig orders aan het verzamelen waren, anderzijds reden er honderden mobiele robots rond die net hetzelfde werk verrichtten”, gaat Edwin van der Ham verder. “Ik vroeg waarom ze niet meer robots kochten. Het antwoord luidde dat ze een hoger aantal robots door de extreme pieken nooit rondgerekend zouden krijgen. Immers, in twee maanden tijd realiseren ze 90% van hun jaaromzet. Daartegenover is het feit dat wij 25% van onze omzet de laatste zes weken van het jaar realiseren peanuts.”

Mobiele robots als versterking op de vloer

Daarop contacteerde Edwin van der Ham Eurotec uit het Nederlandse Bleskensgraaf, dat voor het tuinbouwbedrijf in kwestie de robots had ontwikkeld. Dit is een divisie van Eurogroep, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hightech equipment en warehouseautomatisering.
E. van der Ham: “Dat bedrijf heb ik onze eisen voorgelegd: een systeem dat een grote diversiteit aan producten aankan en waarbij we liefst zoveel mogelijk alles in één proces kunnen houden. We wensten ook een goede wisselwerking tussen en flexibiliteit van mens en machine, zowel op het vlak van software als hardware. Ik wil als het ware maar met de knop moeten schuiven om – afhankelijk van de drukte – op of af te schalen. En uiteraard moest de oplossing een bijdrage leveren tot de gewenste kostenbesparing.”

Bram Verschoor, commercieel directeur bij Eurotec: “Tot dan hadden we vooral ervaring in tuinbouwlogistiek. We vonden het een mooie uitdaging om onze expertise ook in een totaal andere sector te kunnen gebruiken. We hadden al een offerte voor mobiele robots bij een ander bedrijf neergelegd. Die leken ons ook voor Montapacking een interessante insteek. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken om voor deze omgeving de ideale mobiele robot te ontwikkelen.”

Het resultaat is de Lowpad, die perfect met menselijke collega’s kan samenwerken. Deze mobiele cobot is met zijn 12cm zeer laag, waardoor hij zich gemakkelijk onder de stellingen in de magazijnen kan bewegen. De stellingen variëren qua structuur naargelang de producten die ze herbergen. De Lowpad tilt de stelling op om ze vervolgens naar de gewenste inpaklocatie te brengen. Door een combinatie van slimme technieken kan de Lowpad autonoom en zonder infrastructuur over de vloer bewegen. Dankzij zijn veiligheidsscanners ontwijkt de robot ook vlot obstakels en menselijke collega’s.

De zelflerende software zorgt voor een zeer dynamische inrichting van het fulfilmentproces in de magazijnen. Terwijl de Supervisor-software – die is geconnecteerd met het WMS van Montapacking – voor de taakafhandeling zorgt en de vloot van meerdere voertuigen in goede banen leidt, zorgt de onboard navigator software op de Lowpads voor het eigenlijke rijden, het heffen en de veiligheid. Dat die functionaliteit in de cobot zelf zit geïntegreerd, zorgt ervoor dat hij zelfs tijdens een tijdelijke disconnectie met het bovenliggende systeem zijn taak kan afwerken.

Dankzij die dynamische inrichting komen bijvoorbeeld stellingen met slowmovers achterin het magazijn, zonder gangpaden, te staan. Fastmovers staan in extra brede gangpaden vooraan, zodat de Lowpads elkaar gemakkelijk kunnen passeren. Dat systeem maakt het ook mogelijk eender wanneer van een slowmover een fastmover te maken of omgekeerd. Op piekdagen zullen de stellingen met fastmovers automatisch vlakbij de inpakafdelingen worden gezet, zodat medewerkers de orders in die stellingen snel kunnen afhandelen. Bovendien heeft de hybride Lowpad een ‘follow me’ functie, zodat hij tijdens het orderpicken medewerkers ook automatisch kan volgen als dat op dat moment wenselijk is.

Klemtoon op collaboratie

Velen zullen in de Lowpad een zekere gelijkenis zien met de mobiele robotsystemen die Amazon heeft, een systeem dat de stellingen met producten meteen naar de inpakafdeling brengt.
E. van der Ham: “De flexibiliteit van dat systeem is een troef, maar het feit dat die magazijnen volledig van de medewerkers zijn afgesloten, stoorde ons. Wij wilden geen systeem waarbij enkel en alleen robots het hele pickproces uitvoeren. Het is voor ons financieel ook onmogelijk om te investeren in robots die bijvoorbeeld de enorme piekbelasting voor kerst kunnen opvangen. Dat zou bovendien haaks staan op onze kostenbesparingsplannen. Wij hebben ervoor gekozen de cobots volledig in onze magazijnen te integreren, waarbij medewerkers versterking kunnen bieden waar en wanneer dat nodig is. Beide helpen elkaar op een dynamische manier, naargelang het aantal orders en het producttype. Dat is vooral handig op piekdagen zoals Black Friday, wanneer alle cobots op volle toeren zullen draaien én we extra orderpickers inzetten om alle orders voor middernacht de deur uit te krijgen.”

Lowpads uit de startblokken

Een jaar na de eerste gesprekken met Eurotec is Montapacking gestart met een handvol voertuigen. Tegen 2020 moeten om en bij de 300 Lowpads de operaties ondersteunen.
E. Van der Ham: “We zijn bewust niet met één enkel voertuig begonnen. De opstartkosten liggen trouwens niet zoveel hoger als je meteen een beperkte vloot inschakelt. Sowieso heb je de software en projectbegeleiding nodig. Het is prettig dat we nu kunnen opschalen van zodra we daar klaar voor zijn. De lage installatietijd die Eurotec ons garandeert, is eveneens erg handig. Dat zorgt meteen ook voor vertrouwen bij de medewerkers. Bovendien moeten we zeer snel een magazijn kunnen openen als de nood er is, dus dan is het fijn dat de Lowpads meteen kunnen volgen. We zetten de stellingen in het magazijn, laten de Lowpads los, laten ze een uur rondrijden en na een uur hebben ze het hele magazijn in kaart.”

Aangezien de implementatie van de Lowpads pas net voor de zomer is gestart, is het nog te vroeg om concrete cijfers op tafel te leggen. “Wel hebben simulaties aangetoond dat dit systeem ons op verschillende vlakken voordelen biedt”, stelt Edwin van der Ham. “Voor alle duidelijkheid, het is niet onze bedoeling om medewerkers uit te sparen. Vorig jaar hebben we 120 extra medewerkers aangenomen en die trend zal zich naar alle verwachting doorzetten. Ons is het in de eerste plaats te doen om de flexibiliteit, de snelheid en – op de langere termijn – een belangrijke bijdrage tot de kostenbesparingen. Hoeveel dat precies zal zijn, moeten we afwachten, maar we zijn ervan overtuigd dat we met de Lowpads wel een belangrijke stap in de goede richting hebben gezet.”
 Onderwerp: Warehouse Management 
Lees Ook
X