Lees Ook

Slimme transportorkestratie werkt: minder CO2, minder kosten, minder verkeer

Slimme transportorkestratie werkt: minder CO2, minder kosten, minder verkeer
Het Vlaamse innovatieplatform voor de logistieke sector (VIL) en CHEP Benelux, aanbieder van logistieke verpakkingen voor de supply chain, voerden samen met Coca-Cola European Partners (Chaudfontaine), AB InBev (Jupille) en Delhaize een proefproject uit rond het gezamenlijke transport van vol- en leeggoed tussen de drie distributiecentra. Het resultaat is indrukwekkend: 10 tot 15% CO2-reductie en 15% minder kosten door een slimmere organisatie van het transport tussen deze bedrijven. “De resultaten sterken ons in de overtuiging dat we volop moeten inzetten op transportorkestratie van onze klanten”, aldus Yoni Van der Veken, General Manager van CHEP Benelux.
 
Tussen maart en mei 2018 namen VIL en CHEP Benelux het initiatief om in een proefproject het transport van het leeggoed van AB InBev, samen met volgoed van Coca-Cola en Delhaize te organiseren. Coca-Cola levert vanuit Chaudfontaine grotendeels recycleerbare petverpakkingen aan Delhaize, terwijl AB InBev vanuit Jupille vooral glazen verpakkingen levert die later opnieuw gevuld worden. Beide producenten werken met dezelfde transporteur, wat een samenwerking vergemakkelijkte. Om de impact op het milieu, het verkeer en de kosten zo sterk mogelijk te drukken, werd er een nieuwe route uitgetekend voor de transporteur. Het project bleek over de ganse lijn een succes.
 
“Op basis van de beschikbare data over volumes, stocks en transporten van de verschillende partners maakten we een mapping en een nieuwe flow met een geoptimaliseerde rondrit. Zo konden we het aantal kilometers dat een vrachtwagen leeg rondrijdt, reduceren tot maximum 3%.”, aldus Patrick Van Daele, Sustainability & Collaboration Manager bij CHEP. Op de volledige rondrit van 296 km werd er maximaal 10 km leeg gereden. Het rechtstreekse gevolg voor het milieu en het verkeer is enorm: een CO2-reductie tussen 10 en 15%.
 
Ook financieel bleek het project een succes: er werd een kostenbesparing van 15% opgetekend dankzij een geoptimaliseerde rondrit. Vrachtwagens werden efficiënter gepland en de volledige doorlooptijd bij Delhaize kon worden gereduceerd tot minder dan een uur. Er werd gebruik gemaakt van tijdslots voor de retourstroom van het leeggoed, waardoor het lossen van goederen en het laden van leeggoed beter op elkaar werd afgestemd. Door de optimalisatie van het transport werden er tijdens het pilootproject 1170 extra pallets leeggoed opgehaald, met meer vrije stockruimte bij de retailer tot gevolg.
 
CHEP Benelux wil in een volgende fase het project op grote schaal uitrollen. Daarbij willen ze ook andere bedrijven betrekken, grotere vrachtwagens inzetten en ook alternatieve transportmiddelen, zoals de trein, uittesten. “Door op grote schaal en over de bedrijfsgrenzen heen over transport na te denken, kunnen we het verschil voor de toekomst maken”, aldus Yoni Van der Veken. “Uit dit proefproject blijkt dat transportorkestratie op alle vlakken een positief resultaat oplevert. CHEP Benelux wil nu nóg verder gaan op deze ingeslagen weg.”
 
Bron:https://www.chep.com/be/nl/consumer-goods/slimme-transportorkestratie-werkt-minder-co2-minder-kosten-minder-verkeer
 
X