Lees Ook

Objective voor kaasimport Jan Dupont

Objective voor kaasimport Jan Dupont
Kaasimport Jan Dupont zorgt niet alleen voor de invoer en distributie van een grote variëteit aan kazen, maar ook voor de optimale rijping, opslag, bewaring, versnijding of andere  bewerking ervan. Het is een hele uitdaging om deze volledige cyclus, van de ontvangst van de basisproducten tot de distributie van de eindproducten in hun diverse  verpakkingsvormen, in goede banen te leiden.

Een complex logistiek en verwerkingsproces

Jan Dupont beschikt over een feilloos logistiek en productieapparaat dat inherent ook de hoogste productkwaliteit garandeert. Het interne kwaliteitssysteem – dat HACCP genormeerd is - staat  daarbij borg voor zekerheid, veiligheid en gegarandeerde versheid. Kaasimport Jan Dupont heeft in dat verband zowel het ACS (Autocontrolesysteem) als het IFS (International Food Standard) certificaat behaald.

DC Fresh II: een nieuwe uitdaging met een flexibele en intelligente oplossing

In het kader van het DC Fresh II project van Delhaize wou Kaasimport Jan Dupont naast het stroomlijnen van zijn logistieke en verwerkingsprocessen ook de elektronische communicatie van en  naar de klant optimaliseren. Kaasimport Jan Dupont deed hiervoor een beroep op een geïntegreerde productie- en logistieke oplossing: Objective MES en WMS.

Zo wordt de ontvangst van de kazen in Objective geregistreerd en van daaruit transparant doorgegeven naar het ERP, waar het globale voorraadniveau wordt bijgehouden. Wanneer de klant  daarna via EDI (eCom) zijn bestelling doorstuurt, wordt deze geregistreerd in het ERP en van daaruit verdergeleid naar het Objective WMS. Dat zorgt vervolgens voor het hele “outbound order  management” proces. In eerste instantie verifieert het Objective WMS systeem welke voorraad beschikbaar is van de bestelde producten en of deze beantwoorden aan de “shelf life” condities  van de klant (validatie van de houdbaarheidsdatum). Het systeem zal deze voorraad vervolgens reserveren. Aansluitend geeft het systeem automatisch de pick-orders vrij die door het personeel  in het magazijn uitgevoerd kunnen worden. Vandaag wordt de finale fase uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het ERP-systeem de volledige scope afdekt van ontvangst tot en met het plannen en opvolgen van verzendingen en dat Objective nu ook de details van de verzending opvolgt. 

Objective MES zorgt voor de afhandeling van alle productie-orders

Jan Dupont produceert op bestelling (Make-To-Order), maar voor een beperkt aantal producten wordt wel op voorraad geproduceerd (Make-To-Stock). Beide worden door Objective ondersteund. Voor de Make-To-Stock producten dient nog aanvullend geproduceerd te worden om aan de bestelorders te kunnen voldoen. De benodigde “back order” hoeveelheid wordt door het systeem berekend en vervolgens automatisch (of desgewenst manueel) omgezet in productieorders. Het Objective MES systeem neemt daarna de hele afhandeling van de productie-orders op zich. In  eerste instantie wordt daarbij op basis van de “artikel-klant” combinatie het toepasselijke recept geselecteerd. Dat bepaalt o.a. op welke machine of groep van machines het artikel geproduceerd  kan worden en wat het specifieke productiemodel ervan is. 

Doorheen heel het productieproces wordt ook alle relevante informatie (lotcode, houdbaarheidsdatum, oorsprong, verpakkingsmaterialen, …) binnen het Objective platform geregistreerd. Dit garandeert de traceerbaarheid doorheen de verdere keten. 

De Objective oplossing helpt Kaasimport Jan  Dupont daarbij vlot te beantwoorden aan een belangrijke vereiste van Delhaize. Deze wenst namelijk een elektronisch bericht te ontvangen (DESADV) vóór de eigenlijke fysieke levering van de  goederen. Voor andere grote klanten zoals Colruyt, Carrefour, e.a. is dit ondertussen ook het geval. Dat bericht bevat tot op het individuele kratniveau informatie over de producten die zich  daarin bevinden, inclusief alle andere relevante informatie zoals gewicht, lotcode, houdbaarheidsdatum, …. Niets staat dan nog een vlotte levering en een automatische ontvangst bij de klant in  de weg. 
 Onderwerp: Digital Business   Bedrijven: Objective International 
Lees Ook
X