Lees Ook

TMS - Transport Management

TMS - Transport Management
De oplossing Transport Management (TMS) is ontworpen om u te helpen uw transportkosten en de bijbehorende administratieve lasten te verminderen.
Het zorgt voor enorme besparingen en ROI op korte termijn, ter waarden van 6% van het gemiddelde transportbudget.


De oplossing

Transport Management (TMS) helpt u om uw transport te optimaliseren. De voornaamste functies zijn:
 • Uitsplitsen van de orders en hergroepering van de orderlijnen, mogelijkheden zoeken voor een late hergroepering
 • Optimalisatie van de routes en ladingen, keuze van vervoerswijze, indeling in secties
 • Geschiktheid tussen het transportaanbod en de verwachtingen van de verladers (kosten + diensten), beheer van vervoerderstarieven, keuze van transporteur
 • Uitsplitsing van de kosten, prefacturatie, factuurcontrole transporteur
 • Naleving van de internationale transportregelgeving, documentatie
 • Workflow onvoorziene omstandigheden: beheer van gebeurtenissen, alarm en incidentendossier
 • Simulatie: impact van een tariefswijziging, nieuwe route, wijziging in het belastingtarief,…
Voornaamste voordelen

Een operationeel concept
De automatisatie van Transport Management (TMS) is volgens specialisten een van de meest rendabele lopende investeringen in de Supply Chain.
Waaronder de hefbomen op winst op facturen en administratie:
 • Beter vullen van de vrachtwagens / containers
 • Route-optimalisatie
 • Betere keuze van vervoerder en de geautomatiseerde middelen
 • Verfijnde en systematische factuurcontrole
 • Simulatie en voorbereiding van de dossiers voor transporteuronderhandelingen

Een verbonden tool

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de verladers om hun zichtbaarheid op de transportuitvoering en de samenwerking met transporteurs te verbeteren, vervolledigt Transport Management (TMS) het aanbod Supply Chain Visibility:
Collaborative Carrier Portal: lading, RFQ-beheer in een privé-omgeving voor de gekende transporteurs, afspraken maken, prefacturatie, conflictenbeheer.
Easy Order Tracking: realtime lokalisatie van de vervoersmiddelen (weg, zee, lucht), berekening van de geschatte aankomsttijden, gevolg van de waargenomen vertragingen op het traject, alarmen opstellen, samenwerkingsbeheer van onvoorziene omstandigheden, verspreiden van beslissingen, tracking uitvoering, uploaden van PoD documenten en fiches.
 
X