Lees Ook

Focus op innovatie en digitalisering

DHL presenteert Strategie 2025

Focus op innovatie en digitalisering
DHL investeert de komende vijf jaar twee miljard euro in nieuwe technologie. De recente en toekomstige toepassingen die de logistieke dienstverlener op het vlak van robotisering eind vorig jaar aan de vakpers voorstelde, bewijzen dat het de onderneming menens is wat haar digitalisering betreft.

DHL lichtte zijn toekomstvisie toe in het Innovation Center in het Duitse Bonn en zijn Technology Campus in het Nederlandse Beringe. Onder meer verwerkings- en sorteermachines, augmented reality-technologie, robotarmen en vernuftige transportbanden passeerden de revue (zie verder). Dat DHL zijn innovaties kenbaar maakt aan het grote publiek – en bijgevolg ook andere logistieke spelers – blijkt een bewuste keuze. 
“Tot voor enkele jaren hielden we de nieuwste snufjes liever binnenskamers”, zegt Markus Kückelhaus, VP Innovatie en Trendresearch bij DHL. “Nu opteren we net voor open innovatieruimtes. We wekken op die manier de wereldwijde aandacht van tech start-ups. Die jonge, veelbelovende spelers voelen dat DHL hen de mogelijkheden biedt om hun projecten tot wasdom te laten komen. We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld meer dan tweehonderd relevante initiatieven rond robotisering opgezet, vaak in samenwerking met die veelbelovende start-ups.” 
Wat innovatie betreft, benut DHL zijn schaalgrootte maximaal. Het rolt op één of enkele van zijn sites een pilootproject uit, vooraleer het in alle warehouses te implementeren. Onder meer het Nederlandse Beringe fungeert op die manier als proeftuin.

Vier pijlers

Met zijn Strategie 2025 richt DHL zich op vier gebieden. Zo wil het bedrijf de ‘war for talent’ winnen door de aanwezige medewerkers te trainen en te certificeren in functie van de veranderingen die digitalisering met zich mee brengt. De tweede en derde pijler bevinden zich aan uitvoerende zijde, met standaardisatie en procesoptimalisering, die in meer winstgevende groei moeten resulteren. De groep gelooft daarbij sterk in de digitale ‘customer journey’ als vierde pijler. Toonaangevende innovaties en digitalisering fungeren volgens Oscar de Bok, CEO DHL Supply Chain als de lijm tussen alle elementen. De groep heeft tegen 2025 twee miljard veil om die vorm te geven.

Uitgesproken ambitie

Uitgesproken ambitie
De Strategie 2025 is het logische vervolg op de Strategie 2020, waarmee DHL zich toespitste op zijn winstgevende logistieke kernactiviteiten. De onderneming heeft daartoe verschillende zijprojecten afgestoten, geïnvesteerd in de kwaliteit van haar netwerken en de modernisering van haar intercontinentale vloot voor expresleveringen. De groep omvat een strategisch gediversifieerde logistieke portefeuille, met zes entiteiten: Post & Parcel Germany (P&P), Express, Global Forwarding, Freight (DGFF), Supply Chain en eCommerce Solutions. Voor elk van die divisies werkt DHL specifieke trajecten uit. Tegen 2025 ziet DHL e-commerce als een van de belangrijkste groeifactoren binnen elke divisie. 
 
De nieuwe digitalisatiestroom binnen DHL springt in het oog, aangezien eigen onderzoek ruim een jaar geleden uitwees dat de sector net daar – op het digitale vlak – veel kansen laat liggen. “95 procent van de bedrijven benut digitalisering nog niet optimaal, toch is ongeveer tachtig procent zich bewust van het kostenvoordeel en de verbeterde winstgevendheid die het biedt”, luidde de conclusie toen. Aangezien de complexiteit van het ICT-luik vaak een struikelblok vormt binnen een digitaliseringstraject, zet DHL zelf fors in op de modernisering van zijn ICT-systemen, de opleiding van medewerkers en de integratie van nieuwe technologieën. Het werpt zijn schaalgrootte daarbij opnieuw in de strijd. “In de toekomst bundelen we onze technologische capaciteiten als groep in wereldwijde Centres of Excellence. We ontwikkelen er onze sleuteltechnologieën, zoals Internet of Things, en bieden die vervolgens aan onze divisies aan”, aldus Frank Appel, bestuursvoorzitter van Deutsche Post DHL.

Robots en cobots

Robotisering en augmented reality in de magazijnomgeving vormen een belangrijk onderdeel van de digitaliseringsslag bij DHL. De logistieke dienstverlener gaf in zijn Innovation Center in Bonn een overzicht van actuele en toekomstige innovaties. DHL zet zowel in op autonoom opererende robots als op technologieën die met mensen samenwerken, ook wel collaboratieve robots of cobots genoemd. De ‘smart mobile robot’ met orderpickbakken verplaatst zich met behulp van sensoren en lokalisatiesoftware door een magazijnomgeving. De medewerker legt er de gewenste items in, waarna de robot zijn weg verderzet. “Aangezien het wandelen van punt A naar punt B tot vijftig procent van de tijd van de magazijnwerknemer in beslag kan nemen, betekenen ze dus een grote efficiëntiewinst”, verduidelijkt Markus Kückelhaus. De Fetch Robot wendt een soortgelijke technologie aan om ook voor zwaardere lasten (tot 72 kilogram) point-to-point transporten te verzorgen. 
 
De Effibot maakt dan weer gebruik van follow me-technologie. Hij volgt door middel van sensoren de operator op zijn weg door het magazijn. Onderweg vult de medewerker de robot met goederen of onderdelen, tot driehonderd kilogram. Even autonoom opereert de ‘cleaning robot’, die de magazijnvloer volgens een vast traject reinigt en schrobt. Voor het verplaatsen van bakken beschikt DHL over MIR: een robot met grijparm die verschillende bakken tegelijk in het magazijn verzamelt en verplaatst. De Butler XL, ten slotte, is een goods-to-person robot die goederen tot maar liefst 1.600 kilogram kan tillen. 

Multidirectionele transportband

DHL stelde in Bonn de ‘Celluveyor’ voor, een transportbandsysteem dat dozen in alle richtingen kan sturen. De pakketten belanden via een traditionele transportband in een zone met hexagonale tegeltjes, uitgerust met drie multidirectionele wieltjes. Dankzij die wieltjes verplaatsen pakketten zich precies via het pad dat de operator met behulp van software – op een tablet – heeft uitgetekend. Duitse onderzoekers van het BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) wonnen er in 2016 de innovatiewedstrijd DHL Shark Tank mee.

Robotarmen

Robotarmen vereenvoudigen warehousetaken op verschillende manieren. De tweearmige YuMi-cobot is onder meer geschikt voor de assemblage van elektronica en kleine onderdelen. De Sawyer-cobot zet daar een groter bereik en hogere verwerkingsgewichten tegenover. Markus Kückelhaus noemt het onder meer een ideale oplossing voor copacking, waarbij je naar aanleiding van promoties verschillende producten samenbrengt. Het grotere en zwaardere werk is weggelegd voor de pickingrobot van Robomotive die in Beringe tot zeshonderd dozen per uur verwerkt. Hij scant de omgeving op te picken objecten en identificeert afzonderlijke dozen.  

Smart glasses en slimme volume-inschatting

Smart glasses doen nadrukkelijk hun intrede binnen de magazijnen van DHL. De site in Beringe beschikt momenteel over acht slimme brillen. “De belangrijkste voordelen zijn ongetwijfeld dat de medewerker zijn handen vrij heeft en over extra pickinginformatie beschikt”, legt Markus Kückelhaus uit. “Bij de eerste tests ging de efficiëntie al met een vierde de hoogte in. Veel medewerkers vinden het trouwens aangenaam om met smart glasses te werken, al laten we hen zelf bepalen of ze er mee aan de slag willen.” Het visuele aspect treedt eveneens op het voorplan met Metrixfreight: een applicatie die met behulp van camerasensoren de omvang en het gewicht van pakketten inschat. “Die technologie laat ons toe om preciezer te werken, maar bewijst bijvoorbeeld ook haar nut om na te gaan of het verpakkingsvolume om een hogere tarifering of andere stapelwijze vraagt”, luidt het.

Wat met de last mile?

DHL besteedt in zijn Innovation Center aandacht aan drones, maar identificeert vooralsnog weinig bruikbare cases. “De wetgeving rond privacy en geluidsnormen biedt weinig ruimte voor consumentgerichte experimenten”, licht Markus Kückelhaus, VP Innovatie en Trendresearch, toe. “Momenteel beperken de meeste supply chain activiteiten met drones zich vooral tot gesloten sites of afgelegen gebieden. De navigatie is voor indoortoepassingen vaak niet stabiel genoeg en ook de beschikbare vliegtijd vormt veelal een belemmering. We staan zeker open voor nieuwe toepassingen, maar zien momenteel nog geen groot draagvlak.” 
 
De logistiek dienstverlener ziet voorlopig meer heil in zijn elektrische bestelwagen Streetscooter. Het gelijknamige bedrijf startte als een spin-off van de universiteit van Aken, maar is sinds 2015 een onderdeel van Deutsche Post, het moederbedrijf van DHL. De groep opende ondertussen al een tweede productiesite in Düren, samen goed voor een capaciteit van twintigduizend elektrische voertuigen per jaar. DHL Express testte de Streetscooter vorig jaar in België. De koerierdienst gebruikte de elektrische bestelwagen om voor een klant uit de automobielsector dringende wisselstukken op een meer duurzame manier te vervoeren. Streetscooter produceert naast bestelwagens ook elektrische transportfietsen voor gebruik in de binnenstad. 
 
Verder gelooft DHL sterk in de cargofiets. Het bedrijf heeft de Cubicycle – een elektrische fiets met vier wielen, uitgerust met een speciale container – al in Antwerpen en Gent ingezet. De inventieve en duurzame fiets kan tot 125 kilogram goederen vervoeren. Hij is bestemd voor pakjesleveringen in de stad vanuit een overslagcentrum aan de rand ervan. 

DHL in de Benelux

DHL Supply Chain stelt in de Benelux ongeveer 3.780 medewerkers tewerk, verspreid over 21 locaties. In ons land telt de onderneming campussen in Bornem (105.000m²), Boortmeerbeek (20.000 m²), Huizingen (29.000 m²) en Mechelen (43.000m²). DHL bedient vanuit de Benelux 125 klanten uit uiteenlopende sectoren, zoals de automobielsector en de retail- en technologiebranche. Het programma Accelerated Digitalization – of versnelde digitalisering – dekt elke Beneluxsite. DHL nam onder meer de smart glasses, MIR- en Fetch-robots al in één of enkele van zijn magazijnen in België of Nederland in gebruik.
 Onderwerp: Warehouse Management 
Lees Ook
X