Lees Ook

Zo voorkom je ongelukken tijdens het laden en lossen

De laad- en loszone is ongetwijfeld een van de meest risicovolle zones om te werken. Hier de nodige veiligheidsvoorzieningen treffen, is dan ook cruciaal om ongevallen geen kans te geven. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

In laad- en loszones kan een ongeval in het kleinste hoekje schuilen. Binnen de veiligheidsstrategie moeten we dan ook alle mogelijke risicofactoren meenemen, gaande van de infrastructuur over het intern transportmaterieel en de vrachtwagens tot de medewerkers die in het magazijn actief zijn.

Besteed extra aandacht aan infrastructuur

Om te beginnen is het belangrijk een solide infrastructuur te voorzien en die goed te onderhouden. Zo kunnen een gebrekkige constructie en slecht onderhoud van de laaddeuren ernstige ongevallen veroorzaken. Deuren die verticaal bewegen, kunnen neerstorten, horizontaal bewegende deuren kunnen omvallen. Zorg er ook voor dat alle laad- en lossystemen steeds in topconditie zijn.

In de nabijheid van het laadperron is extra aandacht voor veiligheid vereist. Daar worden immers grote volumes goederen geladen en gelost en dat liefst zo snel mogelijk. Een goede aanrijdbeveiling is in elk geval noodzakelijk om het effect van ongewenste aanrakingen door te snelle manoeuvres in te dijken. Gebruik zeker in de laad- en loszone kunststof aanrijdbeveiliging en beschermpaaltjes om zones af te bakenen en je infrastructuur te beschermen.

Een groot gevaar schuilt in onverwachte bewegingen aan de laadkade, bijvoorbeeld chauffeurs die te vroeg wegrijden. Waarschuwingssignalen of stoplichtsystemen zijn hier een goede oplossing. Zo zien medewerkers meteen of een vrachtwagen aangedockt is. Het voorzien van een wegrijblokkering is een andere mogelijkheid. Een hydraulisch vrachtwagenblokkeringssysteem, bijvoorbeeld, voorkomt niet alleen dat chauffeurs te vroeg wegrijden, maar ook dat een vrachtwagen per ongeluk wegschuift. Daarnaast bestaan er ook meer gesofisticeerde veiligheidssystemen, zoals vergrendelingssystemen die het pas mogelijk maken om te laden en te lossen als het voertuig veilig is aangedockt.

Ook als het laadperron en de laadvloer van een vrachtwagen of trailer zich niet op dezelfde hoogte bevinden, creëer je gevaarlijke situaties. Dat hoogteverschil kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan de bandenspanning of het gewicht van de getransporteerde goederen. Dat kan leiden tot een (te) steile stelling, met alle gevolgen van dien. Ook een dockplaat of dockleveller kan gaan slippen. Een trailersteun of een mobiele laadbrug kan hier soelaas bieden. Met een handmatige of automatische hydraulische pomp wordt zo’n laadbrug op de juiste laadhoogte gebracht en daarna op de laadvloer van vrachtwagen of trailer neergelaten. Zorg er ook voor dat docklevellers de juiste lengte hebben. Die moeten ten minste 100 millimeter in de vrachtwagen liggen, zodat zelfs zware ladingen niet voor problemen kunnen zorgen.

Om veiligheidsrisico’s door weersomstandigheden – regen of fel licht bijvoorbeeld – aan de kade te voorkomen, kun je ook overwegen naast de laad- en loszone een sas in te richten. Of voorzie een luifel aan de gevel. Dockverlichting vermijdt dat het te donker wordt om veilig te kunnen werken in en rond de vrachtwagen.

Voorzie heldere procedures

Verder vormt het feit dat bij het laden en lossen vaak meerdere mensen betrokken zijn en dicht bij elkaar komen een reëel risico. Terwijl vrachtwagens hun voertuig nog voor de dockdeur aan het manoeuvreren zijn, vertrekken heftrucks of palletwagens vaak al om te laden en te lossen. Als hun handelingen niet goed op elkaar zijn afgestemd of als de veiligheidsvoorschriften niet voldoende gekend zijn, levert dat grote risico’s op. Denken we maar aan dockdeuren of laaddeuren die al opengaan voordat de vrachtwagen correct is geblokkeerd. Als er zich op dat moment personen of heftrucks bij het laadperron bevinden, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Stel dan ook heldere dockingprocedures op, die alle betrokkenen bij het laden en lossen verplicht moeten volgen.

Het is ook belangrijk dat alle medewerkers en chauffeurs goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Denken we maar aan het dragen van veiligheidsschoenen, een helm en een veiligheidshesje, het veilig aandocken en het uitschakelen van de motor. Zorg voor duidelijke instructies en regelmatige training voor medewerkers. Ook een slimme softwareaansturing kan helpen om de magazijnactiviteiten consequent in de juiste volgorde te laten uitvoeren en zo bijdragen aan de veiligheid.

Zorg voor kwalitatieve trucks en bestuurders

Zeker in de laad- en loszone zijn de kennis en kunde van de heftruckbestuurder van groot belang. Zo is het een kunst om vrachtwagens te laden en te lossen zonder de goederen of infrastructuur te beschadigen. Ook aanrijdingen tijdens het achteruitrijden vormen een risico. Bovendien moet de chauffeur er zich voor het laden van vergewissen dat de truck niet weg kan en dat het oprijplatform stabiel is. Vertrouw de activiteiten in deze zone dan ook bij voorkeur toe aan je meest ervaren heftruckbestuurders. Een certificaat van heftruckbestuurder is in elk geval een must.

Ook is het raadzaam te investeren in heftrucks die voldoende aandacht besteden aan veiligheid, met bijvoorbeeld een bestuurderaanwezigheidssysteem en parkeerremwaarschuwing. De elektrische trucks van Hyster zijn bijvoorbeeld standaard uitgerust met een automatische elektromagnetische rem, wat op laadbruggen extra veiligheid biedt.  Ook de wendbaarheid en de performantie van de trucks is belangrijk om de bestuurder zijn werk aan de laad- en loskade op een goede manier te kunnen laten doen. Frustraties tijdens het besturen van de truck kunnen immers ook tot onveilige situaties leiden.

Garandeer voldoende manoeuvreerruimte

Voorzie eveneens genoeg ruimte voor vrachtwagens en andere transportmiddelen om vlot hun ding te doen. Hoeveel plaats je best voorziet, hangt voor een groot stuk af van de afstanden tussen de vrachtwagens. Standaard moet de ruimte voor de vrachtwagen ongeveer zes meter bedragen. Komen er meerdere vrachtwagens naast elkaar te staan, dan verhoog je die ruimte beter tot ongeveer dertien meter.

Ook in het magazijn voorzie je best voldoende plaats om de heftrucks en ander intern transportmaterieel vlot hun werk te laten uitvoeren. Zones waar trucks achterwaarts uit de vrachtwagens komen gereden kunnen gevaarlijke situaties opleveren in combinatie met kruisend verkeer. In sommige bedrijven heb je echte ‘highways’. Zeer goede afspraken en regels zijn hier vereist. Tracht in de loszone ook genoeg plaats vrij te houden voor onverwachte leveringen.

Om het verkeer zowel binnen als buiten de magazijnmuren veilig te laten verlopen, zorg je best voor een verkeersplan. Het is daarbij zinvol vooraf een risicoanalyse uit te voeren. Richt de transportroutes zo in dat gevaren zoveel mogelijk worden vermeden. Hou daarbij rekening met mogelijke aanrijdingen van personen of andere voertuigen, dode hoeken, obstakels en mogelijk valgevaar bij perrons en hellingbanen. Nog te vaak wordt het belang van een goed doordachte lay-out in de laad- en loszone onderschat. Nochtans vormt die de absolute basis van je veiligheidsplan.
Contacteer B-CLOSE voor meer informatie over de mogelijkheden van optimalisatie van uw intern transport.
 Onderwerp: Warehouse Equipment 
Lees Ook
X