Lees Ook

Bedrijven zoeken concrete toepassingen voor Industry 4.0

Cegeka ziet sleutelrol weggelegd voor 5G

Bedrijven zoeken concrete toepassingen voor Industry 4.0
Industry 4.0, Industrial IoT en 5G zijn nieuwe ontwikkelingen die allemaal met elkaar in verbinding staan. De verwachting is dat een golf nieuwe toepassingen op basis van die technologieën de supply chain de komende jaren sterk zal veranderen. Met name 5G zou daarbij als drijvende kracht optreden. Cegeka kiest ervoor op die evolutie te anticiperen. De IT-dienstverlener engageerde eind vorig jaar Herbert Vanhove om het 5G-verhaal te trekken.
 

Herbert Vanhove brengt een ruime ervaring uit de telecomsector naar Cegeka. Hij werkte eerder voor onder andere Qualcomm en Telenet, en was CEO van Mobile Vikings. Vandaag leidt hij bij Cegeka de divisie Industry 4.0, Industrial IoT & 5G. “Industry 4.0 is intussen een containerbegrip”, zegt hij. Maar de principes van het concept blijven uiteraard overeind. “Vandaag zien we vooral hoe Industry 4.0 nieuwe innovatie aanjaagt.” Cegeka ziet daarbij een sleutelrol weggelegd voor 5G en wil daar een actieve rol in spelen. Eerder dit jaar publiceerde het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een lijst met kandidaten die het in aanmerking neemt voor de toekenning van voorlopige 5G-licenties. Naast de operatoren Proximus, Telenet en Orange, kregen ook IT-dienstverlener Cegeka en TETRA-operator Entropia (een operator voor onder meer mobilofoons en walkietalkies) voorlopige gebruiksrechten. Dat betekent niet dat Cegeka zich straks in de rol van nationale 5G-operator ziet. Het bedrijf wil de technologie gebruiken voor de uitbouw van private b2b-netwerken. In diezelfde context nam Cegeka onlangs het Waalse bedrijf Gridmax over, waarmee het frequenties in handen krijgt die geschikt zijn voor 4G- en 5G-toepassingen.
 
Herbert Vanhove: “Net zoals de opkomst van het internet voor een golf van innovatie zorgde, spoelt nu een nieuwe golf van digitalisering over ons heen. Het gaat om artificiële intelligentie, machine learning, Industrial IoT en 5G, maar ook om bijvoorbeeld nano- en biotechnologie. Ik zie dat als een ‘technology basket’, een mand vol technologieën die volop in ontwikkeling zijn en die heel wat mogelijkheden bieden op het vlak van innovatie. Zelf vind ik de term Industry 4.0 niet zo goed gekozen, want het gaat allang niet meer louter om wat we klassiek als ‘industrie’ bestempelen. Veel van die nieuwe technologieën vinden ook hun weg naar de gezondheidszorg, de landbouw, enzovoort.”

Eerst de technologie, dan de toepassingen

VC: Bij heel wat bedrijven ontstaat een lichte paniek wanneer ze over de opkomst van die nieuwe technologieën horen. Ze willen er graag iets mee doen, om de boot zeker niet te missen. Alleen gaan ze dan soms aan de slag in functie van een technologie, niet in functie van een concreet businessvraagstuk. Ziet u die denkfout vandaag ook?
Herbert Vanhove: “Ik kom uit de telecomsector. Bij Qualcomm heb ik van nabij de ontwikkeling van nieuwe technologie zoals 3G, 4G en 5G meegemaakt. In telecom is dat vaak de gedachtegang: we brengen een technologie op de markt en de toepassingen zullen wel volgen. En vaak is dat ook zo en is de technologie nu eenmaal eerst. Maar dat neemt niet weg dat er early adopters zijn die zo’n nieuwe technologie omarmen en er al heel vroeg in investeren. Onder meer in Duitsland zijn er al heel wat bedrijven die met Industrial IoT en 5G aan de slag zijn. Ook in België zijn er koplopers, maar algemeen genomen hebben de meeste ondernemingen vandaag nog maar net 5G ontdekt en bevinden ze zich nog in de onderzoeksfase. Ze bekijken hoe nieuwe technologie een probleem kan helpen oplossen en waar zich de ROI bevindt. Kan het gebruik van Industrial IoT helpen om het onderhoud van een machinepark te stroomlijnen? Kunnen we daar geld mee besparen? Dat zijn de vragen waar bedrijven vandaag een antwoord op zoeken. Evengoed introduceren wij bij hen nieuwe technologieën die opportuniteiten bieden. Die wisselwerking is de eeuwige constante in onze branche. Uiteindelijk blijft het toch voor iedereen een zoektocht. We merken vandaag wel dat onderwerpen als 5G en Industrial IoT duidelijk hoger op de agenda van de C-suite komen. We zien dat bedrijven teams samenstellen en budget vrijmaken voor een ‘proof of concept’. Er begint duidelijk wat te bewegen.”
 
VC: Welke domeinen krijgen daarbij de meeste aandacht?
H. Vanhove: “Voor veel bedrijven luidt de belangrijkste vraag hoe ze data uit de productie en logistiek kunnen verzamelen, ontsluiten en analyseren. Ondernemingen willen meer inzicht uit de eigen data halen, om dat inzicht vervolgens om te zetten in een hoger niveau van operationele efficiëntie. Pas daarna is het zinvol om aan verdere automatisering te denken.”
 
VC: Kunt u een voorbeeld geven van hoe een bedrijf met zo’n eerste traject aan de slag gaat?
H. Vanhove: “Ik denk concreet aan een onderneming die actief is in de ontginning van grondstoffen. Het gaat meer bepaald om grondstoffen die via conveyors een parcours afleggen, waarbij er ondertussen een filtering gebeurt. Het toezicht op die filters verloopt tot nu toe manueel. Daarbij is het moeilijk om het ideale moment te bepalen waarop een medewerker de filter moet vervangen of reinigen. Gebeurt dat te vroeg, dan is de volledige capaciteit van de filter niet benut. Wacht de medewerker te lang, dan raakt de filter verzadigd en valt de conveyor stil. Een use case in het kader van Industry 4.0 bestaat uit een camera en een toepassing op basis van machine learning. De camera maakt beelden van de filter. De software analyseert de beelden en kan daarmee de perfecte timing voor een manuele tussenkomst voorspellen: niet te vroeg, zodat het bedrijf elke filter maximaal benut, maar ook niet te laat, om geen negatieve impact op de productiviteit te hebben. Een vergelijkbaar concept voor een use case bestaat in de landbouw, waar machine learning de optimale snelheid van een maaidorser berekent. Een camera meet daarbij hoeveel graan er naast de opvangbak valt, afhankelijk van de snelheid van de machine. Rijdt de dorser te traag, dan ligt de productiviteit per hectare te laag. Rijdt hij te snel, dan is er te veel verlies. Beide voorbeelden geven aan dat je als technologiepartner heel dicht bij de business van je klant moet staan om het vraagstuk juist in te schatten. Je moet inzicht hebben in die essentiële bedrijfsprocessen.”

Tractie voor 5G

VC: Dat brengt ons bij de klassieke uitdaging voor elk bedrijf dat met een externe technologiepartner werkt: die partner kan de bedrijfsprocessen van zijn klant nooit zo door en door kennen als die klant zelf, net zoals de klant vrijwel nooit hetzelfde diepe technologische inzicht heeft als de technologiepartner.
H. Vanhove: “Klopt. Dat is ook wat we vandaag rond 5G zien gebeuren. Bedrijven vragen zich in de eerste plaats af wat ze met de technologie kunnen doen. Het is dan aan een partner als Cegeka om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Bedrijf en technologiepartner moeten daarvoor uiteraard ook elkaar leren kennen. Op het vlak van 5G is dat de situatie waarin we ons vandaag in België bevinden. In Azië – en dichter bij huis in Duitsland – staat de markt al een jaar of twee verder. Daar is de kennisopbouw al gebeurd, zijn de potentiële toepassingen geïdentificeerd en de business cases gemaakt. Daar is de uitrol van 5G-toepassingen intussen volop aan de gang.”
 
VC: Belgische bedrijven zijn de opportuniteit van 5G nog aan het aftasten. Welk type ondernemingen – of welke sectoren – ziet u daarin het voortouw nemen?
H. Vanhove: “We zien tractie in heel wat sectoren. In distributie en automotive, bijvoorbeeld, maar ook in mijnbouw, gezondheidszorg, metaalverwerking, landbouw en transport. We merken duidelijk interesse en er lopen gesprekken. Maar tegelijk botsen we nog op heel wat voorbehoud. Daarom is een proof of concept zo belangrijk. Het is bedrijven daarbij echt om de ‘proof’ te doen, ze willen bewijzen. In verband met 5G, bijvoorbeeld, ziet een onderneming vaak vrij snel de opportuniteit, maar volgt dan een hele reeks praktische vragen. Zo’n bedrijf wil weten wat de uitrol van 5G in een magazijn of productiehal met zich meebrengt. Het heeft vaak al ervaring opgedaan met wifi, wat onvoldoende stabiliteit bood, te weinig dekking had en met te veel ‘latency’ te kampen had. Als gevolg daarvan was wifi niet altijd geschikt voor de ondersteuning van bedrijfskritische processen. De onderneming wil dan uiteraard weten in welke mate 5G hier het verschil zal maken op het vlak van stabiliteit, dekking en latency. Maar dan nog vormt 5G maar een eerste stap. Met 5G gaat op het vlak van data-uitwisseling een compleet nieuwe wereld open. Als je daar – met 5G als basis – nog eens pakweg machine learning op loslaat, dan pas kom je bij de echte voordelen van Industry 4.0 terecht. Want dan leidt de inzet van nieuwe technologie tot betere operationele beslissingen: meer productiviteit, minder onderhoudskosten, enzovoort. Dat zijn de uiteindelijke doelstellingen die een onderneming nastreeft, onder meer met 5G als onderliggend connectiviteitsplatform.”

Verantwoorde omgang

VC: Wanneer mogen we in ons land een versnelling in de interesse voor 5G verwachten?
H. Vanhove: “De moeilijkheid schuilt onder andere in het feit dat 5G niet één technologie is. 5G is een verzamelnaam, het is een roadmap voor verschillende releases en functionaliteit. In het kader van Industry 4.0 is release 16 de meest aangewezen versie. Maar die komt nu pas in de commerciële fase. De componenten voor release 16 – zoals de infrastructuur en de device modules – komen nu pas op de markt. Het is met die componenten dat bedrijven straks een proof of concept bouwen. Met dat type 5G zal straks autonoom transport tot de mogelijkheden behoren, bijvoorbeeld op een industriële campus of in een warehouse.”
 
VC: Wat met de 5G-fobie die hier en daar de kop opsteekt? Er zijn mensen die zich vragen stellen rond de straling die 5G veroorzaakt en zich daar ook zorgen over maken.
H. Vanhove: “Het 5G-ecosysteem – waar ook Cegeka toe behoort – heeft nog een hele weg af te leggen om het niet alleen over de voordelen van 5G te hebben, maar ook de nodige uitleg te bieden aan mensen die vragen hebben. Ik werk intussen dertig jaar in mobiele communicatie. De vragen die mensen zich nu bij de komst van 5G stellen, waren er ook bij de introductie van 2G, 3G en 4G. Specialisten stellen daarbij telkens hetzelfde vast: dat er geen bewijs is voor mogelijk schadelijke impact van mobiele communicatie op de gezondheid. Maar uiteraard volgen we heel nauwgezet de regels. Trouwens, het stralingsniveau ligt in België echt wel laag. We mogen gerust stellen dat we in ons land op een verantwoorde manier met straling omgaan.”
 

Managed services

VC: Kijken we met iets meer afstand naar Industry 4.0, dan moeten we vaststellen dat het concept verder bouwt op bestaande ICT-infrastructuur. De voorwaarde is dan uiteraard dat die basisinfrastructuur – bijvoorbeeld om data te capteren en te transporteren – aanwezig moet zijn. Veel bedrijven hebben het nog lastig met die basis, laat staan dat ze al klaar zouden zijn voor Industry 4.0.
H. Vanhove: “Dat is zo. In de eerste plaats wil een onderneming zich op haar kernactiviteiten concentreren. Om toch stappen op het vlak van automatisering te kunnen zetten, wenden meer en meer bedrijven zich tot externe partners. Wij krijgen almaar vaker de vraag om niet alleen een applicatie te implementeren, maar om ook de bijhorende infrastructuur te voorzien en het geheel op langere termijn te blijven onderhouden. Er is een groeiende interesse voor de opportuniteiten van Industry 4.0, zeker als een bedrijf die onder de vorm van managed services kan aankopen.”

DVD
 
X