Lees Ook

IT-profielen incorporeren in supply chain organisatie

Gartner voorspelt trends in supply chain technologie

IT-profielen incorporeren in supply chain organisatie
Opkomende supply chain management technologieën worden fors de hemel in geprezen nu organisaties sneller en autonomer moeilijke beslissingen moeten nemen. In zijn recentste rapport naar trends in supply chain technologie formuleert onderzoeks- en adviesbureau Gartner enkele belangrijke aanbevelingen voor bedrijven die leiders willen zijn in het toepassen van supply chain technologie. Die aanbevelingen moeten hen helpen ontdekken waar voor hen de toekomstige risico’s en opportuniteiten liggen teneinde uit te blinken in de complexe en volatiele wereld van vandaag.

 
De belangrijkste bevindingen in het onderzoeksrapport luiden als volgt:
 • Hoewel 72% van de supply chain organisaties technologie als een bron van concurrentievoordeel beschouwt, beheert slechts 47% SCM-technologie horizontaal en holistisch over functionele domeinen heen.
 • Terwijl het tempo van veranderingen in de supply chain versnelt, heeft slechts 42% van de supply chain organisaties ‘agile’ methodologieën toegepast. Daarbij worden projecten in kleinere stappen opgesplitst, zodat mislukkingen sneller worden gedetecteerd en bijgestuurd.
 • Ruim de helft van de supply chain leiders heeft nu verscheidene specifieke IT-profielen in zijn supply chain teams.
 • Informatie en technologie (I&T) wint steeds meer aan belang als functie in supply chain organisaties.

Aanbevelingen

Gartner formuleert enkele aanbevelingen voor leiders in supply chain technologie die de toekomstige risico’s en opportuniteiten met betrekking tot supply chain technologie willen begrijpen:
 •  Identificeer de geschikte use cases voor goods-to-person (G2P) robotsystemen binnen je operaties door de routes in elk van je magazijnen te onderzoeken. Zoek daarbij met name naar ‘backlogs’ als gevolg van de pandemie die eenvoudige targets zullen zijn voor G2P-systemen.
 • Codificeer de vereisten met betrekking tot transportvisibiliteit door gesprekken met interne stakeholders en externe klanten aan te knopen.
 • Analyseer je bestaande portfolio aan applicaties en de onderliggende technologiearchitectuur om te evalueren welke aanpak de beste is. Maak daarbij gebruik van de controletoren-achtige mogelijkheden binnen een SCM-platform of bovenop een data lake.
 • Bepaal hoeveel technologiegerelateerde activiteiten er binnen de supply chain worden uitgevoerd en beslis of beter supply chain technologie leiderschap ze meer impact zou geven.
 • Overleg met bestaande technologieleveranciers om te leren hoe zij AI (Artificiële Intelligentie) en analytics tools kunnen inzetten en te begrijpen wat hun strategische visie in dat opzicht is en hoe die aansluit bij jouw bedrijfsdoelstellingen en objectieven.

Veronderstellingen voor strategische planning

Daarnaast voorspelt Gartner volgende evoluties voor de komende paar jaar:  
 • Tot en met 2023 zal de vraag naar goods-to-person robotsystemen verviervoudigen om social distancing in magazijnen te helpen realiseren. 
 • Tegen 2023 zal de helft van de productgerichte ondernemingen wereldwijd geïnvesteerd hebben in platformen voor realtime transportvisibiliteit. 
 • Tot en met 2023 zal minder dan 5% van de controletoren-achtige implementaties hun end-to-end (E2E) potentieel invullen als gevolg van mentaliteit en culturele obstakels. 
 • Tegen 2025 zal meer dan de helft van de supply chain organisaties technologie leiderschap medewerkers hebben die rechtstreeks aan de CSCO rapporteren. 
 • Tot en met 2024 zal de helft van de supply chain organisaties investeren in applicaties die AI en geavanceerde analytics ondersteunen.

Wat je moet weten

 Volgens Gartner blijft ‘digital’ voor de meeste supply chain organisaties een strategische noodzaak. In de ‘Supply Chain Technology User Wants and Needs Survey’ die Gartner in 2019 voerde, werd ‘digital’ genoemd als een kernstrategie en focuspunt, aangezien supply chain organisaties meer matuur willen worden en hun bedrijfsprestaties willen verbeteren.
De respondenten werd gevraagd waarin hun organisatie op dat moment investeerde of van plan was te investeren op digitaal vlak in hun supply chain. Uit het onderzoek bleek dat bijna zes op de tien organisaties al in digitaal voor de supply chain hadden geïnvesteerd of erin aan het investeren waren (zie figuur 1). Dat toont aan dat digitaal momenteel een strategische noodzaak is voor de overgrote meerderheid van de supply chain organisaties. Dat zal een duidelijke invloed hebben op hoe en waar ondernemingen in de komende drie tot vijf jaar investeren in mensen, processen en technologie.
 
 
De studie toonde ook aan dat de meerderheid (72%) van de respondenten technologie beschouwt als een bron van concurrentievoordeel (zie figuur 2). Dat is goed nieuws en belooft veel goeds voor de voortdurende investeringen van ondernemingen in nieuwe technologieën.
Uit het onderzoek bleek echter ook dat de meerderheid (53%) van de bedrijven supply chain technologie verticaal blijft beheren rond functionele silo’s en niet horizontaal en holistisch over functionele domeinen heen. Tot slot, hoewel de meerderheid (58%) van de ondernemingen over goed gedocumenteerde processen beschikt om investeringen in nieuwe technologie verder te zetten, heeft slechts een klein percentage van de supply chain organisaties wendbare principes omarmd als een manier om innovatie aan te zwengelen.
Vier van de voorspellingen voor dit jaar leggen de focus op specifieke technologieën waarin ondernemingen in de komende drie tot vijf jaar verder zullen investeren om hun digitale maturiteit binnen de supply chain te verbeteren. Toch is de vijfde voorspelling wellicht de belangrijkste, aangezien ze benadrukt dat toonaangevende supply chain organisaties IT-functies rechtstreeks binnen de supply chain organisatie omarmen.
Op de vraag “Hoe belangrijk denkt u dat de volgende functies en competenties de komende vijf jaar in uw supply chain organisatie zullen worden?”, antwoordde de meerderheid van de respondenten dat het voor hen erg of uitermate belangrijk is om uiteenlopende IT-profielen rechtstreeks in de supply chain organisatie binnen te halen (zie figuur 3). Terwijl veel ondernemingen zullen blijven vertrouwen op bedrijfs-IT voor hun technologie leiderschap, zullen toonaangevende bedrijven meer en meer specifieke technologieprofielen binnenhalen die rechtstreeks aan supply chain leadership rapporteren.
 
Naast de steeds belangrijkere rol die IT-leiderschap binnen supply chain management inneemt, zullen heel wat technologieën in de komende drie tot vijf jaar een duidelijke impact op supply chain organisaties hebben, meent Gartner. Om te beginnen zal de vraag naar allerlei vormen van robotica en automatisering in de supply chain blijven groeien. De COVID-19-pandemie heeft evenwel benadrukt hoe belangrijk het is technologie zoals robotica in te zetten om medewerkers te beschermen. Visibiliteit en transparantie binnen functies als transport, en al helemaal over supply chain operations heen, blijven een uitdaging, maar ondernemingen zullen de komende drie tot vijf jaar investeren om die problemen het hoofd te bieden. Tot slot blijft de hype rond AI hoog en zijn supply chain organisaties er klaar voor fors in die technologie te investeren, zeker nu ze meer en meer ingebed is in andere supply chain applicaties.
Bron Gartner
 
X