Lees Ook

Inzicht in de dynamiek van de goederenstroom

Inzicht in de dynamiek van de goederenstroom
Martine Pauwels, directeur Logistiek Colruyt: "Het is verrassend hoe zo'n model in staat is om de essentiële factoren te objectiveren die nodig zijn om in dezelfde richting te gaan. "

STRATEGISCHE UITDAGING

Colruyt laagste prijzen (CLP) wil de dynamiek van de goederenstroom door hun waardeketen begrijpen. Ze willen hun diverse branches kunnen clusteren op basis van deze dynamiek en willen inzicht krijgen in welke hefbomen kunnen worden gebruikt om die waardeketen in elk cluster te sturen. Samengevat moesten de volgende vragen worden beantwoord:
  • Waarom ondervinden sommige branches problemen en andere niet?
  • Welke kenmerken moeten worden gebruikt om deze dynamiek te sturen?

AANPAK

Diepgaande data-analyse van de logistieke kenmerken/drivers

Möbius voerde een diepgaande analyse uit van de belangrijkste logistieke kenmerken voor de diverse branches, inclusief de voorspelde en gerealiseerde omzet, de fysieke oppervlakten van de branchevestigingen en de leveringspatronen. De gegevensanalyse voor deze stuurprogramma's bestond meestal uit:
  • De verspreiding van branches over deze kenmerken
  • De identificatie, beschrijving en verwijdering van uitschieters
  • De validatie en interpretatie van deze gegevens met de experts van de diverse domeinen van CLP
Simulatie van de goederenstroom in de branches          

Möbius ontwikkelde een discreet “event simulatiemodel” dat de goederenstroom in een CLP branch beschrijft, beïnvloed door zijn logistieke kenmerken.
Elke branch werd gemodelleerd met speciale aandacht voor de goederenstroom in hun cross-dock zone.
Elke logistieke driver werd geparametriseerd, om het effect en de interactie met anderen te bestuderen.
Een datamodel maakte het mogelijk om de echte data uit de systemen van CLP te koppelen. Hiermee werd een groot simulatie-experiment (>22.000 gesimuleerde jaren, gerapporteerd op uurbasis) opgezet om de dynamiek voor alle branches te karakteriseren.

Statistische analyse en clustering van de simulatieresultaten

De resultaten van het grote simulatie-experiment werden statistisch geanalyseerd om de branches van CLP te clusteren. Deze clustering was gebaseerd op de waargenomen dynamiek van hun goederenstroom en de logistieke drijfveren die hierop van invloed waren.
 
Möbius leverde een strategische clustering van de branches. Voor elk cluster formuleerde Möbius aanbevelingen waarmee hefbomen moeten worden gewerkt om de goederenstroom te verbeteren.

RESULTAAT

De aanpak heeft geleid tot de volgende resultaten:
  • Inzicht in de drijfveren voor de dynamiek van de goederenstroom
  • Strategisch model voor clusters van branches
  • Duidelijke en gedifferentieerde aanbevelingen per branch 
 Onderwerp: Supply Chain Management   Bedrijven: Möbius Business Redesign 
Lees Ook
X