Lees Ook

Uitgelezen: De plantmanager op de werkvloer

Uitgelezen: De plantmanager op de werkvloer
Bij uitgeverij Gompel&Svacina verscheen recent ‘De plantmanager op de werkvloer. Reparatiekit voor het stroomcircuit’ van Hanneke Kennes.
Met haar boek richt de auteur zich tot elke leidinggevende die constructief gedrag op de werkvloer wil stimuleren. Daarbij wil ze je als plantmanager een praktische handleiding aanreiken om met je team reële vooruitgang te boeken in je operationele doelstellingen. Samenwerken, kennis delen, initiatieven nemen en een kwalitatieve uitvoering van processen staan daarbij centraal.


 
In deze coronatijd is het voor productiebedrijven meer dan ooit cruciaal dat medewerkers zich gemotiveerd en betrokken blijven voelen bij hun werk, meent auteur Hanneke Kennes. “Motivatie die zich vertaalt in een gevoel van eigenaarschap, een vlotte samenwerking en een proactieve houding op de werkvloer, was hiervoor al belangrijk, nu wordt ze een kritieke factor voor de toekomst”, klinkt het. “Maar er zijn weinig dingen zo complex als het menselijk gedrag”, gaat de auteur verder. “Alle goede wil en ambitie ten spijt, soms heb je geen grip op het gedrag van de medewerkers op de productievloer. Soms doen medewerkers helemaal niet wat je van hen vraagt. Nieuwe mensen werken nog mee, maar de anciens vertikken het. Of omgekeerd. Als je hier probeert in te grijpen, stel je vast dat elk initiatief dat je neemt het tegengestelde effect heeft. Hoe harder je erop aandringt dat ze doen wat je verwacht, hoe harder ze in het verzet gaan.”
 
Met het boek wil de auteur dan ook jou als plantmanager helpen om je operationele strategie ook echt op de vloer te zien werken en de medewerkers mee te krijgen met jouw ambities. Daarvoor doet ze een beroep op de kennis die ze opdeed tijdens de projecten die ze als trainer en consultant in fabrieken begeleidde.
 
Voor het proces waarbij je de werkvloer in beweging brengt om actief mee te werken aan het behalen van je operationele doelstellingen, gebruikt de auteur de metafoor van het stroomcircuit uit de elektriciteit. Daarbij ben je als plantmanager de bron vanwaar de energie vertrekt. Met die energie breng je je leidinggevenden en medewerkers in actie. De energie in het circuit staat voor de motivatie die medewerkers voelen om mee te willen werken aan je strategie.
 
Het boek is in vier delen opgedeeld.
In deel één geeft de auteur wat achtergrond bij de situatie van de plantmanager. Wie bedoelt ze? Wat zijn de typische uitdagingen voor de plantmanager? Wanneer kan het boek ondersteuning bieden?
In deel twee neemt ze de lezer mee op een parcours doorheen het circuit, waarbij je, alsof je een onderhoud doorvoert, eerst diagnosticeert welke lekken je in de verschillende stadia van het circuit kunt tegenkomen.
Na die analyse behandelt deel drie de oplossing. Daar wordt het circuit opnieuw doorlopen, maar dit keer met de reparatiekit in de hand. De auteur geeft aan hoe je in elk stadium voor dichtingen in het circuit kunt zorgen, zodat jouw mensen de energie vinden en behouden om mee te werken aan de strategie.
In het afsluitende deel vier worden vier praktijkcases beschreven. Bedoeling is een beeld te schetsen van de problemen die andere plantmanagers ervaarden bij de uitvoering van hun strategie, hoe ze werden aangepakt en welke effecten dat op de doelgroep had.
 
‘De plantmanager op de werkvloer. Reparatiekit voor het stroomcircuit’ is uitgegeven bij Gompel&Svacina Uitgevers.
Full colour | ISBN 978 94 6371 285 9 | 192 blz. | €29,-
Ook als e-book verkrijgbaar (€20). 
 
Over de auteur

Hanneke Kennis is bestuurder van Blue Wise en gespecialiseerd in leiderschap, motivatie en communicatie. Als consultant begeleidt ze plantmanagers bij het bereiken van hun operationele doelstellingen op de werkvloer
 
 
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X