Lees Ook

Vijf goede gewoonten om succes te boeken met AI

Gartner legt uit hoe we de technologie in onze organisatie integreren

Vijf goede gewoonten om succes te boeken met AI
Steeds meer bedrijven ontdekken de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI). Aangezien de technologie aan maturiteit wint, groeien ook de toepassingsgebieden. In dit stadium van de evolutie is het volgens Whit Andrews, distinguished VP analyst bij Gartner, slim om AI-projecten op een structurele manier in de organisatie op te zetten. Door volgende vijf goede gewoonten mee te nemen tijdens trajecten, maken we de slaagkans op een trefzekere AI-strategie alvast veel groter.

Al sinds 2015 buigt Whit Andrews zich bij Gartner over de mogelijkheden van artificiële intelligentie. In die tijd heeft hij geleerd wat werkt en wat niet. Daarbij stelde hij vast dat bedrijven die er de volgende principes op nahouden, meer kans maken om van AI een succesverhaal te maken. Samengevat komt het erop neer dat we voor een breed perspectief op het vlak van AI moeten zorgen en dat vervolgens in de onderneming moeten formaliseren en harmoniseren.
1. Zorg voor interdisciplinaire AI-teams
Volgens onderzoek menen bedrijven waar artificiële intelligentie erg doeltreffend blijkt, dat AI sterk afgestemd is op hun bedrijfsdoelstellingen. Tegelijk maken zij erg gedisciplineerd gebruik van een AI-team dat uit uiteenlopende functies bestaat, en dat voor elk van hun AI-projecten.
 
Dat houdt in dat bij elk AI-project niet alleen de technische functies zijn vertegenwoordigd, zoals AI engineers, maar ook heel andere profielen, bijvoorbeeld projectmanagers. Dat brede perspectief helpt om de waarde van AI voor de organisatie en de klanten beter te vatten. Op die manier kun je voor doelgerichte AI-projecten zorgen.

2. Investeer in een brede waaier aan profielen
Daarnaast is het belangrijk te zorgen voor een grote variëteit aan profielen binnen je teams. Is die onvoldoende groot, dan is het raadzaam de nodige trainingen te voorzien om die diversiteit te garanderen.

Wat betreft het puur technologische luik, lijken AI engineers de meest prominente plaats in het AI-team in te nemen. Daarnaast moet ruimte worden gemaakt voor AI researchers, data scientists, specialisten op het vlak van machine learning, data engineers, applicatieontwerpers, en softwareontwikkelaars. Die functies zijn volgens Whit Andrews doorgaans allemaal vertegenwoordigd binnen succesvolle interdisciplinaire teams. In eerste instantie zorg je dus best voor een brede technologische bagage.

Maar zoals de eerste goede gewoonte voorschrijft, moeten ook functies met een ander perspectief vertegenwoordigd zijn. Dat kunnen niet alleen projectmanagers zijn, maar ook strategen, business analisten, medewerkers met de focus op veiligheid, medewerkers die gespecialiseerd zijn op het vlak van gebruikerservaring, enzovoort.
 
Dat het belangrijk is zoveel mogelijk verschillende functies in je AI-team te betrekken, blijkt eveneens uit onderzoek. Organisaties die stellen dat AI voor hen een significante waarde heeft, hebben gemiddeld veertien procent meer verschillende functies in hun teams. Met andere woorden, een AI-team waar zeven functies vertegenwoordigd zijn, heeft een grotere slaagkans dan een team met slechts vijf functies.

3. Betrek het topmanagement bij de strategie
Een grote diversiteit binnen je AI-teams creëren is een goed begin. Maar uiteraard mag dat er niet voor zorgen dat je de controle over je AI-trajecten verliest. Daarom is het belangrijk die variëteit te integreren in een meer gestructureerd netwerk.
Whit Andrews: “In de jaren dat ik de evoluties op het vlak van AI volg, heb ik gemerkt dat dat aspect steeds belangrijker wordt. De hoeveelheid data die de technologie voor je organisatie kan genereren, wordt ook steeds groter. Daarom is het cruciaal dat je tijdens een AI-traject de teugels stevig in handen blijft houden. Formaliteit in je projectplannen integreren is dan ook de boodschap.”

Daarnaast is het belangrijk managers op C-niveau te betrekken bij het toewijzen van het AI-budget. Zij moeten bereid zijn je de nodige middelen te geven die je nodig hebt om AI-trajecten tot een goed einde te brengen. Zij zullen ook fungeren als sponsor voor die trajecten, wat de waarde van AI in de organisatie zal benadrukken. Dat is ook een uitstekende manier om je AI-strategie in lijn te brengen met de bedrijfsstrategie.

4. Betrek het topmanagement bij de financiering
Uit een studie blijkt trouwens dat organisaties die het AI-budget toewijzen aan een corporate functie bijna twee keer zo vaak een hoge maturiteit op het vlak van AI bereiken. “En als het een geruststelling kan zijn: uit onderzoek bij de board of directors en onder COO’s blijkt dat de meesten van mening zijn dat AI een belangrijke rol kan spelen in de organisatie. De coronacrisis heeft die overtuiging overigens alleen maar versterkt”, voegt With Andrews eraan toe.
 
Dat impliceert natuurlijk ook dat de businessimpact van AI-projecten of -producten moet worden geanalyseerd. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat organisaties die de financiële of risico-impact van hun AI-projecten meten, vaker succesvol zijn. Iets meer dan de helft van de organisaties die AI inzetten in meerdere processen en business units, voeren bij elk project systematisch een financiële en/of risicoanalyse uit.
W. Andrews: “Als we geanalyseerd hebben hoe tevreden we zijn over een AI-project, moeten we dat vervolgens communiceren in de taal die het C-niveau gebruikt. Op die manier kunnen we bewijzen dat AI ook effectief waarde genereert. Als het potentieel duidelijk is, zal de goodwill voor volgende projecten ook groter worden. In dat kader helpt het natuurlijk ook dat je van meet af aan meerdere functies in het team hebt betrokken. Zo wordt het potentieel vlugger in de verschillende delen van de organisatie gespot. Iemand in het team kan het bijvoorbeeld interessant vinden om via AI’s beelden te analyseren met het oog op een grotere veiligheid. Iemand anders wil via AI misschien de aanwezigheid van je merk op sociale media monitoren. Op die manier kun je ook de reacties van je klanten op het merk analyseren. Zo kun je AI stapsgewijs verder laten groeien in je organisatie.”

“Maar voor alle duidelijkheid: je hoeft niet noodzakelijk bij elk project een positieve ROI te beloven. Veel bedrijven starten met AI in de wetenschap dat dat aanvankelijk zeker niet altijd het geval zal zijn. Het is vooral belangrijk in eerste instantie een goed beeld te krijgen van de mogelijke waarde voor het bedrijf, zodat je stapsgewijs kunt groeien op het vlak AI.”

5. Pas zo weinig mogelijk proofs of concept toe
Geloof het of niet, maar Whit Andrews raadt aan zo weinig mogelijk proofs of concept (PoC) te gebruiken. “Toen AI opkwam, werden er veel PoC’s toegepast om te zien wat werkt en wat niet. Maar tegenwoordig is er al heel wat ervaring opgebouwd en weten we vrij goed wanneer het zinvol is om AI te gebruiken en wanneer niet. Bedrijven die momenteel al verder staan met de uitrol van AI in hun organisatie, gebruiken trouwens twintig procent minder PoC’s dan bedrijven die nog maar in de startblokken staan”, legt hij uit.
 
Een vijfde goede gewoonte is dan ook om voor harmonie te zorgen. “Dat kun je doen door je projecten heel zorgvuldig uit te kiezen en het aantal proofs of concepts op die manier binnen de perken te houden. Probeer er ook voor te zorgen dat er interactie is tussen de verschillende proofs of concepts die je toepast”, besluit Whit Andrews. “Samen met de andere goede gewoontes zal het beperken van je focus je helpen om een succesvolle AI-strategie te creëren en je digitale ambities op verschillende vlakken vorm te geven.”
TC


.


 
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook

Value Chain uw informatiekanaal

Seminars, Events & community bijeenkomsten

X