Lees Ook

Aankoopafdeling geeft duurzame koers mee vorm

Logische duobaan bij bierbrouwer Anheuser-Busch

Aankoopafdeling geeft duurzame koers mee vorm
De Belgische Ingrid De Ryck is bij bierbrouwer Anheuser-Busch verantwoordelijk voor aankoop en duurzaamheid in de Verenigde Staten en Canada. Dat ze beide petjes draagt, beschouwt ze als de logica zelve. “Een duurzame en efficiënte supply chain moet vandaag in elk organisatie een hoofddrijfveer vormen”, luidt het. De manier waarop ze vanuit haar rol onlangs een wereldwijde supply chain heeft heringericht, maakt duidelijk dat aankoop bij Anheuser-Busch een centrale plaats inneemt aan de bestuurstafel.
 
Ingrid De Ryck voltooide een masteropleiding business engineering vooraleer ze twee decennia geleden bij het toenmalige Interbrew als supply chain planner aan de slag ging. “Het operationele luik – wat mij betreft het kloppende hart van de onderneming – heeft me altijd sterk aangetrokken”, blikt ze terug. In 2005 kwam ze in de aankoopafdeling terecht, om er bij AB InBev voortdurend door te groeien binnen een internationale context. “De ervaringen in onder meer West-Europa, Mexico en de Verenigde Staten hebben me ontzettend verrijkt en geleerd dat procurement overal ter wereld anders is ingericht. Dat in functie van onze lokale business strategie.”

​Centrale aansturing met regionale aankoopafdelingen

Vandaag heet de officiële functieomschrijving van Ingrid De Ryck ‘chief procurement & sustainability officer North America’.
I. De Ryck: “AB Inbev beschikt over een globale aankooporganisatie in Zwitserland, met daarnaast ook zes regionale afdelingen. Daartoe behoort ‘mijn’ Noord-Amerikaanse kantoor bij Anheuser-Busch. We aligneren onze strategieën en onderhandelingen voor de grote categorieën zoals gerst, glazen flessen en blikken met de Zwitserse hoofdzetel, beheren de andere categorieën volledig autonoom vanuit St Louis en hebben het transactionele luik van onze Noord-Amerikaanse afdeling gecentraliseerd in New Mexico. Daar worden onder meer aankooporders gecreëerd en onze e-auctions achter de schermen gefaciliteerd.”

​E-auctions

Van grondstoffen, over logistiek en warehousing, tot energie en marketing: e-auctions vormen een cruciale schakel binnen het aankoopbeleid van Anheuser-Busch. “Het principe is vrij eenvoudig en valt te vergelijken met het omgekeerde traject van pakweg eBay”, verduidelijkt Ingrid De Ryck. “Wanneer we nood hebben aan bepaalde materialen of diensten, nodigen we leveranciers uit om zich aan te melden op ons platform. Zij plaatsen hun aanbod online en sturen het eventueel nog bij om aan competitiviteit te winnen.”

​Marktanalyse

De veiling begint doorgaans met een grondige doorlichting van het marktaanbod. “We gaan na welke bedrijven in aanmerking komen. Bij ondernemingen die ons niet tot weinig bekend zijn, voeren we een diepgravende analyse uit. Onder meer inzicht in hun management, klanten en financiële situatie verschaffen ons de nodige informatie”, gaat Ingrid De Ryck verder. “Om naar een contract mee te dingen, moeten kandidaten aan verschillende criteria voldoen. Hun aanpak hoort bijvoorbeeld aan te sluiten op ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast gaan we er uiteraard ook van uit dat ze aan onze capaciteitsvraag tegemoet komen. De prijs beschouwen we als een onderdeel van het totale beslissingspakket, maar primeert niet op onze andere criteria.”

​Procurement en duurzaamheid

Die aankoopcriteria zijn de voorbije jaren nog aangescherpt. “Zeker op het vlak van duurzaamheid leggen we de lat nog hoger”, legt Ingrid De Ryck uit. “De reductie van koolstofemissie kent drie verschillende domeinen: de uitstoot van de eigen organisatie, de uitstoot van elektriciteit voor de eigen operaties en de uitstoot van de supply chain. Het derde domein vertegenwoordigt het grootste deel van onze emissies. Daarbij gaat het om alles wat er buiten onze muren gebeurt. Als wij onze ecologische voetafdruk willen verkleinen, moeten onze leveranciers daar dus ook in meestappen. We vragen van onze partners dat zij net als ons hun CO2-uitstoot jaarlijks rapporteren aan het CDP – Carbon Disclosure Project. We stellen daarnaast ook eisen op het vlak van dienstverlening en innovatie. Onze leveranciers moeten ons ook vertellen hoe ze gewapend zijn tegen calamiteiten.”
 
Duurzaamheid en aankoop zijn volgens Ingrid De Ryck sterk aan elkaar gelinkt. “Een vijftal jaar geleden verenigde Anheuser-Busch beide aspecten in zijn bedrijfsstructuur. Toen behoorden we tot de pioniers, maar nu hebben veel organisaties die stap al gezet”, luidt het. “Ik beschouw het om verschillende redenen als de logica zelve. Het grootste deel van onze CO2-emissies situeert zich binnen onze supply chain. Om die uitstoot te reduceren, moet je met je leveranciers en partners samenzitten. Daarbij is de rol van de aankoopafdeling cruciaal. Een optimaal functionerend aankoopteam snapt als geen ander waarom je prijs X betaalt, terwijl het Y kost om te produceren. Om over te schakelen op milieuvriendelijke technieken, heb je net mensen nodig die de kostenstructuur van een product kennen en nauwkeurig kunnen inschatten hoe die zal evolueren. Die informatie laat ons toe duurzame oplossingen te linken aan kostenefficiëntie. De ontwikkeling van ecologische technologieën verloopt razendsnel, waardoor de kostenstructuur ervan trouwens almaar gunstiger oogt. Een eenvoudig voorbeeld is groene energie, die vandaag veel toegankelijker is geworden. Procurement bezit dus de kennis en de vaardigheden om duurzaamheid mee vorm te geven.”

​Natuurlijke partner van finance

Procurement fungeert bij Anheuser-Busch als een cruciale businesspartner. “De mondiale CPO maakt deel uit van het senior leadership. Zelf zetel ik in het executive management van Anheuser Busch. Naast onze operationele supply chain partners zoals de Supply Operations en Logistiek, vormt de financiële afdeling onze natuurlijke partner. Zij overschouwt net als ons de resultatenrekeningen in hun geheel, waar andere afdelingen zich eerder op bepaalde onderdelen focussen. Arm in arm met de financiële mensen zoomen we in op tal van variabelen. Onze taak bestaat er ook in de marketingobjectieven te begrijpen en te ondersteunen. Bij de aankoop van promotiecampagnes primeert bijvoorbeeld het doel ervan en de connectie met onze ‘brands’. Pas daarna treedt de prijs op het voorplan.”
 
Ingrid De Ryck monitort een brede waaier van KPI’s (key performance indicators). “Als procurementteam volg je uiteraard de kosten op de voet, van de variabele over de vaste kosten, tot de investeringen. Die toetsen we onder meer af aan onze plannen en de prestaties van het voorbije jaar. We zien ook sterk toe op de cashflow, betaaltermijnen, voorraden en het dienstverleningsniveau. Een andere belangrijke indicator van onze prestaties is duurzaamheid, waarbij we onze 2025-horizon voor onze publieke duurzaamheidsdoelen voor ogen houden.”

​Samenwerking met landbouwers

Tot die duurzaamheidsdoelstellingen behoren, naast een globale CO2-reductie van 25 procent, onder meer honderd procent circulaire verpakking, een verbeterde waterkwaliteit en energie die volledig afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Anheuser-Busch mikt daarnaast ook op slimme landbouw. De bierbrouwer wil dat zijn telers daartoe voldoende getraind, geschoold en financieel ondersteund zijn. “We werken rechtstreeks samen met meer dan duizend landbouwers in de VS. Binnen onze aankoopafdeling staat een team van vijftien mensen met hen in contact. Zij gaan samen met de telers bijvoorbeeld na welke zaden in hun regio het hoogste rendement bieden en welke technieken de oogst helpen optimaliseren. Er ontstaat een echte wisselwerking, waarbij ook de landbouwer zich niet onbetuigd laat. Een mooi voorbeeld is Budweiser Harvest Reserve, een bier dat we samen met een van onze landbouwers hebben ontwikkeld en dat in zijn teeltregio op de markt is gebracht.”

​De kracht van procurement

Die samenwerking gaat mogelijk zelfs nog een stapje verder. “Als globale aankooporganisatie bezit je de kracht om een supply chain zelf op te zetten of te heroriënteren, op voorwaarde dat je een langetermijnvisie hanteert”, legt Ingrid De Ryck uit. “Enkele jaren geleden konden we voor de aankoop van een bepaald materiaal wereldwijd slechts bij twee spelers terecht. Die leveranciers waren volledig verticaal geïntegreerd: ze produceerden hun grondstoffen zelf en leverden ook alle benodigdheden. Kortom, een fantastisch businessmodel voor henzelf, maar wel eentje dat ons sterk afhankelijk maakte van hun supply chain. Vanuit procurement gingen we de dialoog aan met een andere grondstoffenleverancier: stel dat wij de nodige machines en logistiek voorzien, kun jij dan met jouw grondstoffen de door ons gewenste materialen volgens onze specificaties produceren? De leverancier stemde toe, waarop wij de nodige partners met elkaar verbonden. Als garantie voor ons engagement kreeg die leverancier de zekerheid dat hij enkele jaren een bepaalde hoeveelheid van zijn producten tegen vastgelegde condities aan ons kon verkopen. Het project bleek een schot in de roos en bracht dus de nodige disruptie teweeg.”

Ruimte voor digitalisering

Ingrid De Ryck ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering binnen het aankoopproces. “Daar kunnen we zeker nog stappen in zetten”, luidt het. “We zien onder meer mogelijkheden op het vlak van onze e-auctions. Dankzij onze jarenlange historiek beschikken we over een zee van data: van materialen over prijzen, tot leveranciers. Daar maakten we tot voor kort te weinig gebruik van. Nu laten we er ‘machine learning’ op los om aanbevelingen te maken in verband met de veilingcriteria. Het spreekt voor zich dat de categoriemanager nog altijd op de knop drukt en bepaalt of hij die voorspellingen volgt.”
 
De eerste resultaten blijken positief. “We merken dat machine learning echt wel een meerwaarde biedt op het vlak van de efficiëntie en de resultaten van onze veilingen. Daar houdt digitalisering voor mij evenwel niet op. We willen nog sterker inzetten op supply chain visibiliteit. De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om adequaat te anticiperen en te reageren op voorziene en onvoorziene factoren. Aangezien wij sterk afhangen van de oogsten van onze landbouwers, schuilen ook daar mogelijkheden. Het zou bijvoorbeeld uiterst waardevol zijn om het effect van een nakende tropische storm op onze gewassen in te schatten en ook te weten bij welke leveranciers uit andere streken we in dat geval best aankloppen om de continuïteit van onze supply chain te verzekeren.” 
KD
Lees Ook
X